Technický deník EcceHomo

Seznam novinek a provedených změn v programu EcceHomo
P.č.Datum Popis změny Status
12019-06-19Verze 3: Do dokumentace doplněna kapitola "Jak opravit poškozené databázové soubory". Zatím jen pro Win. Na Mac se stejně stává jednou za deset let :-)3
22019-06-19Verze 3: Individuální import číselníků VZP zprovozněn i na Mac.3
32019-06-14Přechod na FileMaker verze 18.2+3
42019-06-12Verze 3: Export číselníků na FTP upraven pro MAC.3
52019-06-11Verze 3: Zprovozněn test existence modulu EcceHomo3ERP ve složce Dokumenty a jeho případná instalace na macOS.3
62019-06-11Verze 3: Test instalace Javy rozšířen o test pro macOS (java se zde volá jinak a liší se i parametry). Na MAC musí být nainstalováno Java SDK.3
72019-06-10Verze 3: Aktualizace pluginu BaseElements pro Win32, WIn64 a Mac...3
82019-06-10Verze 3: Podpora pro automatickou instalaci pluginu BaseElements pro macOS.3
92019-06-06Při exportu dávek se u některých typů dávek ztrácela úvodní nula z IČP. Opraveno.3+2
102019-06-03Verze 3: Do detailu číselníku Pojišťovny přidána záložka pro manipulaci s fakturačními cenami jednodenní péče.3
112019-06-03Verze 3: Do detailu číselníku Výkony ZZ přidána záložka pro manipulaci s fakturačními cenami jednodenní péče.3
122019-06-03Verze 3: Do typů pracoviště přidán typ "Jednodenní péče".3
132019-05-12Verze 2.7.15 sestavena
142019-05-12Aktualizace číselníků Výkony.1206, PZT.1010, Léky.1045, Ambuleky.1045 a Léčivé přípravky SÚKL 20190430.aktualizace
152019-05-02V Záložce Návštěvy (a Rehabilitace) se nezobrazovala poslední číslice v datu. Opraveno. 3
162019-05-02V seznamu předepsaných léků v záložce Recepty se nezobrazovala poslední číslice kódu léku. Opraveno3
172019-04-29Při startu programu se provádí test na existenci Javy. Pokud není nainstalována, neprobíhá manipulace s certifikáty ani komunikace s centrálním úložištěm eReceptu a na úvodní obrazovce je zobrazeno výrazné oznámení "Není naistalována JAVA".3+2
182019-04-24Ve všech typech karet pacientů zakázáno vytvářet D.S. v receptu s více řádky. Při vytváření eReceptu se navíc D.S. ořízne v souladu se specifikací SÚKL na 80 znaků. 3+2
192019-04-24Z tiskové podoby eReceptu byl odstraněn text "razítko poskytovatele, jmenovka, podpis a telefon lékaře". V případě eReceptu jde o průvodku a nikoliv o recept a text byl zavádějící. V případě nepřidělení ID receptu SÚKLem tento text zůstává, protože v takovém případě jde o standardní recept a je nutné jej opatřit razítkem a podpisem. 3+2
202019-04-24Čárový kód ID receptu u eReceptu posunut více od pravého okraje, protože na některých tiskárnách byl trochu "oříznut".3+2
212019-03-12Verze 3: Vytvořen nový číselník "Frekvenční omezení" včetně editoru, ručního importu i aktualizace z webu a kapitoly dokumentace.3
222019-03-08Verze 2.7.14 sestavena
232019-03-08Aktualizace číselníků VZP a SÚKL.aktualizace
242019-02-27Verze 3: Úprava formuláře funkcí ambulance vč. doplnění kapitoly do dokumentace.3
252019-02-27Úprava přidávání nového pacienta: po zadání rodného čísla program nejdříve otestuje správnost zadaného rodného čísla. Dovolí vytvořit novou kartu pacienta jen, když je RČ správné, nebo si to uživatel i přes chybu přeje.3+2
262019-02-27Verze 3: Úprava formuláře pro fitrování v ambulantní kartotéce vč. doplnění kapitoly do dokumentace.3
272019-02-26Nalezena chyba, kdy za určitých okolností bylo možné smazat přístup k tiskové sestavě, která se pak v seznamu již nenabízela. Této možnosti bylo zabráněno na úrovni přístupových práv. 3+2
282019-02-19Aktualizace tabulky volných dnů o rok 2020.3+2
292019-02-18Verze 3: Panel Dávky byl přepracován dle nového vzhledu. Doplněna kapitola nápovědy a kapitola Jak vytvořit dávku. 3
302019-02-18Verze 3: Napojení všech číselníků VZP na novou nápovědu a doplnění chybějících kapitol.3
312019-02-17Verze 3: Editory číselníků "PSČ" a "Krevní skupiny" byly upraveny dle nového vzhledu a vytvořeny kapitoly dokumentace.3
322019-02-16Verze 3: Editory číselníků "Klasifikace zaměstnání", "Rodinný stav", "Potřeba další péče", "Obce" a "První hospitalizace" byly upraveny dle nového vzhledu a vytvořeny kapitoly dokumentace.3
332019-02-16Verze 3: Editor číselníku "Stomatologické značky" byl upraven dle nového vzhledu, vytvořena nová kapitola dokumentace. Přidáno tlačítko pro otevření mapy znaků.3
342019-02-16Verze 3: Editor číselníku "Magistraliter" byl upraven dle nového vzhledu, vytvořena nová kapitola dokumentace.3
352019-02-16Verze 3: Editor číselníku "Soubory výkonů a Zulp" byl upraven dle nového vzhledu, aktualizovány obrázky v kapitole dokumentace.3
362019-02-14Verze 3: Editor číselníku "Diagnózy ZZ" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
372019-02-14Verze 3: Editor číselníku "Stom. výrobků ZZ" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
382019-02-14Verze 3: Editor číselníku "Pzt ZZ" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
392019-02-14Verze 3: Editor číselníku "Ivlp ZZ" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
402019-02-13Verze 3: Editor číselníku "Texty" byl upraven dle nového vzhledu, vytvořena kapitola dokumentace.3
412019-02-13Verze 3: Editor číselníku "Přístroje" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
422019-02-12Kartotéku lze řadit podle čísla naposledy navštíveného pracoviště. Řazení dle data návštěvy má sestupný charakter, tedy nejnovější návštěvy jsou nahoře.2+3
432019-02-12Verze 3: Číselník ošetřujících lékařů zobrazený z okénka vyžádané péče z karty pacienta byl přepracován na výběrový s možností převzít lékaře do vyžádané péče.3
442019-02-11Verze 3: Z formuláře pro zadání vyžádané péče z karty pacienta je možné přes tlačítko "..." otevřít číselník Ošetřující lékaři. Zde je možné provést úpravy, včetně přidání nového lékaře a včetně výběru z číselníku platných IČP.3
452019-02-11Verze 3: Do číselníku "Ošetřující lékaři" přidáno výběrové tlačítko pro výběr lékaře z číselníku platných IČP.3
462019-02-11Verze 3: Editor číselníku "Ošetřující lékaři" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
472019-02-07Verze 3: Editor číselníku "Léky ZZ" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
482019-02-07Verze 3: Do seznamu pacientů (kartotéka) byl přidán sloupeček "Prac." s pracovištěm poslední návštěvy. Tamtéž přidán editovatelný sloupeček "Poznámka", která se nikde jinde nezobrazuje a slouží pro rychlou poznámku pro potřeby lékaře, např. v čekárně.3
492019-02-06Verze 3: Přeuspořádání číselníků na Programové, VZP a ostatní. Číselníky Obce, PSČ a Krevní skupiny byly přesunuty z části Programové do Ostatní. Doplněny kapitoly nápovědy.3
502019-02-05Verze 2.7.13 sestavena
512019-02-05Aktualizace číselníků LEKY (1041) a AMBULEKY (1040)aktualizace
522019-02-03Verze 3: Z programu odstraněna lokální nápověda i soubor s její pdf podobou a odstraněna volba z nabídky Nápovědy, která jej otvírala. Z Nastavení byl odebrán parametr pro výběr typu nápovědy . Jediná dokumentace zůstává pouze on-line dokumentace, která zároveň slouží jako kontextová nápověda.3
532019-02-03Aktualizace číselníků VYKONY (1202), PZT (1007) a SÚKL Léčivé přípravky z 31.1.2019.aktualizováno
542019-01-21Verze 2.7.12 sestavena
552019-01-21Aktualizace číselníku VYKONY verze 1201, která již obsahuje úpravy stomatologických výkonů.aktualizováno
562019-01-21Do seznamu pacientů (kartotéka) byl přidán sloupeček "Prac." s pracovištěm poslední návštěvy. Tamtéž přidán editovatelný sloupeček "Poznámka", která se nikde jinde nezobrazuje a slouží pro rychlou poznámku pro potřeby lékaře, např. v čekárně.nové
572019-01-08Verze 3: Vytvořen nový číselník se seznamem platných IČP (PLP) který bude sloužit pro potřeby vyžádané péče.3
582019-01-07Verze 2.7.11 sestavena
592019-01-07Změna verze datového rozhraní VZP na 6.2.37.aktualizováno
602019-01-07Aktualizace číselníků VZP a SÚKL k 1.1.2019aktualizováno
612019-01-02Verze 3: Editor číselníku "Uživatelé" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace. Upraven i samostatný formulář pro uživatele bez práva správce.3
622018-11-19Verze 3: Editor číselníku "Pokoje a lůžka" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace. Rovněž byl přístup omezen pouze při aktivním modulu Hospital.3
632018-11-17Verze 3: Oprava testování nové verze číselníku VZP Náhrady. 3
642018-11-17Verze 3: Editor číselníku "IČZ" a "Pracoviště" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
652018-11-12Verze 3: Editor číselníku "Výkony ZZ" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
662018-11-12Verze 3: V číselníku Výkony tlačítko "Přidat všechna pracoviště" přidává jen chybějící pracoviště. Nedochází tak k duplikacím.3
672018-11-08Verze 3: Editor číselníku Pojišťovny byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
682018-11-07Verze 3: Editor číselníku SÚKL Léčivé přípravky byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
692018-11-07Verze 3: Nahrazení uživatelského práva "SÚKL KLK" za "SÚKL Léčivé přípravky". Tato změna zapracována také do importu z verze 2.3
702018-11-06Verze 3: Editor číselníku VZP Ambuleky byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
712018-11-05Verze 2.7.10 sestavena
722018-11-05Aktualizace číselníků VZP a SÚKL k 1.11.2018.aktualizováno
732018-10-18Verze 3: Editor číselníku VZP Vekind byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
742018-10-16Verze 2.7.9 sestavena
752018-10-16Aktualizace číselníků VZP a SÚKL k 15.10.2018.aktualizováno
762018-10-03Verze 3: Editor číselníků VZP Druh úhrady a StomagVy byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
772018-09-05Verze 3: Editor číselníků VZP Stokzp, Druh péče byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
782018-09-04Verze 3: Editor číselníků VZP Stomag byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
792018-09-03Verze 3: Editor číselníků VZP CiselPob, Doprava, Preskripční omezení byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
802018-08-23Otestování nového modulu eReceptu a jeho aktualizace v programu. Nová verze kontroluje platnost CA i SSL certifikátu. Týden před vypršením certifikátu o tom informuje každý den při prvním odeslání receptu. Jeden den před vypršením o tom informuje při každém odesílání receptu. Jeden týden je relativně dostatečná doba pro prodloužení.3+2
812018-08-23Revize instalační příručky z roku 2015.revidováno
822018-08-14Verze 2.7.8 sestavena
832018-08-14Aktualizace číselníku SÚKL DLP. Oprava k 14.8.2018aktualizováno
842018-08-13Aktualizace datového rozhraní VZP na verzi 6.2.36aktualizováno
852018-08-11Změna exportu vět V v dokladech 01 (dávka 98), 01s (dávka 81) a 02 (dávka 99).3+2
862018-08-11Aktualizace číselníků platných od 1.8.2018.3+2
872018-07-10Verze 3: Editor číselníků VZP Odborn, Nahrady a Druhpol byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
882018-07-09Verze 3: Editor číselníků VZP Kategpac, Dophosp a Uklec byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
892018-07-08Verze 3: Editor číselníku VZP JDG4 byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
902018-07-08Verze 3: Editor číselníku VZP PZT byl upraven dle nového vzhledu a doplněna kapitola dokumentace.3
912018-07-05Verze 3: Editor číselníku VZP IVLP byl upraven dle nového vzhledu a doplněna kapitola dokumentace.3
922018-07-03Verze 3: Editor číselníků VZP VYKONY a LEKY byly upraveny dle nového vzhledu a doplněny kapitoly dokumentace.3
932018-07-02Verze 3: Vytvořen systém kontroly a aktualizace číselníků z webu. Zatím jen číselníky Výkony, Léky, IVLP a ZP. Nyní se budou přidávat ostatní.3
942018-06-27Tisková sestava "Hlášení ošetřujícího lékaře" (DPN) vč. předtiskovového editoru.3+2
952018-06-16Aktualizace modulu eRecept. 3+2
962018-06-11Verze 2.7.7 sestavena
972018-06-11Aktualizace číselníků Ambuleky 1033, Pobočky VZP 930, Doprava 969, Ivlp 991, leky 1033, stokzp 968, stomagvy 968 a SÚKL Dlp 20180601.3+2
982018-06-11Recept: Pokud se výběrem z číselníku VZP nebo ze seznamu léků (vpravo) přidá nový lék do receptu, pak v případě, že má lék nulovou úhradu se přednastaví způsob úhrady na "Pacient". Jde o reakci na novou kontrolu SÚKLu, která nepřijme recept požadující základní či zvýšenou úhradu u léku, který pojišťovna nehradí. 3+2
992018-06-06Generátor souboru FDAVKA ukládal do věty F počet vět D, nikoliv počet vět V. Opraveno.3+2
1002018-06-01Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti rozšířeno o text pro případ úmrtí.3+2
1012018-05-27Verze 3: Seskupení všech změn v databázové struktuře provedených lokálně u různých uživatelů.3
1022018-05-24Verze 3: Komunikace eRecept byla přesměrována na samostatný modul EcceHomo3ERP.3
1032018-05-24Verze 2.7.6 sestavena
1042018-05-24Aktualizace komunikačního modulu eReceptu.Aktualizováno
1052018-05-24Aktualizace číselníků VZP a SÚKL.Aktualizováno
1062018-05-22Verze 3: Pro zadání cesty ke složce s laboratorními výsledky v Nastavení je k dispozici výběrové tlačítko.3
1072018-05-21Verze 3: Do karty pacienta přidáno pole Výška (pacienta v cm).3
1082018-05-21Verze 3: Pole Hmotnost v kartě pacienta přejmenovaná na Váha. U typů karty, kde je v záznamu návštěvy pole Váha, se při jeho vyplnění dosadí zadaná váha také do pole v kartě. 3
1092018-05-21Verze 3: Čárový kód eReceptu ve formátu JPG se ukládá přímo do receptu. Úprava importu z verze 2, vytváření nového receptu a jeho tisk. Výsledkem je to, že je možné zobrazit čárový kód v detailu receptu a také zvýšení rychlosti, protože nové řešení představuje méně kroků.3
1102018-05-17Verze 3: Dokončena restrukturalizace dokumentace.3
1112018-05-16Verze 3: Přepracováno zálohování programu v souvislosti se změnou názvů a počtu souborů ve verzi 3.3
1122018-05-12Verze 3: Nová kontrola dg nefungovala úplně správně. Opraveno také ve verzi 2.3+2
1132018-05-08Verze 3: Do Nastavení / Servis přidána možnost přímo editovat vybrané tabulky. Jde o servisní přístup k datům.3
1142018-05-08Verze 3: Typ pojištění: Rozbalovací seznam nahrazen rozbalovací nabídkou. Do databáze se nyní bude ukládat pouze kód pojištění nikoliv i název. Při importu dat z verze 2 dojde k úpravě.3
1152018-05-07Verze 3: Vytvořeny rutiny pro tvorbu instalačního souboru tak aby bylo vždy zřejmé, že jde o verzi 3. Vytvořen testovací instalční soubor a prověřeno chování na Windows 10. DO nabídky Start doplněn odkaz na dokumentaci v PDF. Soubor EcceHomo3Doku.pdf bude stálou součástí složky programu.3
1162018-05-07Verze 3: Program si pro potřeby eReceptu vytváří složku EcceHomo3ERP v uživatelské složce Dokumenty. Umožňuje to zachovat původní složku při současném provozu s verzí 2.3
1172018-05-07Verze 3: Oprava v souboru FDAVKA. Chybně se načítaval počet žádostí o vyúčtování a žádostí o zálohu. Rovněž byl chybně prezentován jednomístný měsíc. Opraveno i ve verzi 2.3+2
1182018-05-06Verze 3: Vytvořen základ dokumentace pro verzi 3. Je opět tvořena v Google dokumentu s následným exportem do HTML a PDF. Přepracováno servisní načítání lokální verze dokumentace do programu, stejně jako test aktuálnosti a export do EcceHomo3Doku ve složce Dokumenty. Zahájena aktualizace odkazů na jednotlivé kapitoly se současnou aktualizací obsahu, který již poněkud zastaral. Okno s dokumentací je nyní užší.3
1192018-05-05Verze 3: Dokumenty ve stejnojmenné záložce v kartě pacienta se standardně ukládají interně přímo v databázi. Nyní je možné nastavit, aby se dokumenty ukládaly do externího úložiště. Toto nastavení lze provést v Nastavení parametrem "Úložiště dokumentů".3
1202018-05-04Verze 3: Vytvořen funkční prototyp převodníku dat z verze 2.3
1212018-04-30Verze 3: Do dokumentů přidáno pole Datum, které se plní datem vzniku záznamu. Uživatel může datum změnit.3
1222018-04-30Verze 3: Nabídka pro změnu typu karty pacienta přepracována s použitím překryvného tlačítka. Aplikováno na všech kartách.3
1232018-04-29Verze 3: Hlavní nabídky na úvodní obrazovce byla přepracována s použitím standardních tlačítek a ikonek, které zavedl FileMaker 14.3
1242018-04-29Verze 3: Zrušení souboru EH Galerie. Dokumenty přesunuty do hlavního datového souboru. Soubory 3. verze přejmenovány na EcceHomo3.fmp12, EcceHomo3Data.fmp12 a EcceHomo3Vzp.fmp12. Upraveny vazby mezi nimi.3
1252018-04-29Verze 3: Oddělení vývoje verze 3.
1262018-04-28Do karty pacienta doplněna kontrola diagnózy na číselník. Neexistující diagnózu, nebo krátkou diagnózu, která má delší alternativu, nedovolí zapsat. Týká se diagnóz pacienta, diagnózy v receptu a vedlejší diagnózy při vykazování výkonu či léčiva.Nové
1272018-04-28Při kliknutí na titulek "Bydliště" a "Obec / PSČ" v kartě pacienta se zobrazí rychlá nápověda.Nové
1282018-04-28Změna chování polí Obec a PSČ v adrese pacienta. Obec se vybírá z číselníku Obcí při výběru se automaticky doplní i PSČ. U obcí bez pošty se doplní PSČ spádové dodací pošty. Pole PSČ tak většinou není nutno zadávat či upravovat samostatně. Pokud jedna obec má více pošt, pak je možné PSČ upravit na jiné PSČ (musí existovat v číselníku PSČ). Pokud obec není obcí a tudíž není v číselníku obcí (jde o samostatnou část jiné obce) je nutno nejdříve zadat obec s PSČ a následně název obce upravit na požadovaný. Upraveno
1292018-04-28V tištěné podobě eReceptu byla přehozená ulice a obec.Opraveno
1302018-04-28Zavedena kontrola na číslo popisné, které je pro eRecept povinné. Bez zadání alespoň čísla popisného nelze recept vytvořit. Zrušení kontroly na neuvedení názvu ulice. V poli Bydliště nyní může být pouze číslo popisné. Upraveno
1312018-04-28Úprava čekání na odpověď eReceptu. Výrazné zkrácení čekaní v případě, kdy SÚKL nepřidělí receptu ID.Upraveno
1322018-04-25Verze 2.7.5 sestavena
1332018-04-25Aktualizace runtime Filemakeru na verzi 16.0.4.Aktualizováno
1342018-04-25Aktualizace číselníku SÚKL Léčivé přípravky, číselníku ÚZIS Obec a číselníků VZP Léky, IVLP a Ambuleky.Aktualizováno
1352018-04-10Při vytváření eReceptu je z textů Název a Email kromě speciálních XML znaků také odstraněn případný konec řádku, který by jinak mohl způsobit problém.Upraveno
1362018-04-10Do polí Telefon, Email, Zaměstanavate, Zaměstnání, Pole 1 až Pole 6, Dispenzární skupiny u všech typů karet již není možné vkládat nový řádek.Upraveno
1372018-04-10Oprava chybného zobrazení IVLP ve spodní záložce Recepty u karet "Praktik" a "Internista" Oprava
1382018-04-06Verze 2.7.4 sestavena
1392018-04-06Nový VZP Kontrol 1.51 je k dispoziciAktualizováno
1402018-04-06Změna DR VZP na 6.2.35.Aktualizováno
1412018-04-06Aktualizace číselníků VZP a SÚKL k 6.4.2018.Aktualizováno
1422018-04-03Úprava generování FDAVKY. Soubory s větami F a Z se generují pouze u faktury typu "Zálohová faktura" (pouze VZP). Ostatní FDAVKY ("Faktura", "Faktura za období" a "Faktura za dávky") se tvoří s větami F, V a D.Upraveno
1432018-03-28Spoštění ovládacích programů přístrojů s parametry.Doplněno
1442018-03-28Import laboratorních výsledků: ošetřena chyba, kdy XML soubor neobsahuje ani jeden element IP (pacient). V případě, že se takový soubor nacházel v importním adresáři, program se zacyklil. Nyní rozpozná chybu, soubor smaže a pokračuje dál.Upraveno
1452018-03-18Verze 2.7.3 sestavena
1462018-03-17Úprava importu číselníku AMBULEKY. VZP poslední dobou v tomto číselníku uvádí kódy léků bez předřazených nul.Upraveno
1472018-03-17Do eReceptu přidána možnost u předepisovaného léku zadat "Nezaměňovat" a "Překročení".Nové
1482018-03-17Úprava způsobu zrušení eReceptu. Po poslední úpravě eReceptu se po zrušení receptu v CÚ nezrušil recept v EcceHomo. Upraveno
1492018-03-17Změna DR VZ na 6.2.34Aktualizováno
1502018-03-17Aktualizace číselníků VZPAktualizováno
1512018-03-16Nový VZP Kontrol 1.50 je k dispozici. Aktualizováno
1522018-02-15Verze 2.7.2 opětovně sestavena.
1532018-02-15Zarovnání čárového receptu a ID receptu bylo nastaveno k levému hornímu okraji. Původní zarovnání k pravému dolnímu okraji rozhodilo tisk receptu na tiskárně nepodporující formát A6.Opraveno
1542018-02-14V případě importu dat z konkurenčních SW (Amicus...) se vytvořily ID pacienta jako běžná pořadová čísla. To mělo za následek nejednoznačnou identifikaci nově vytvářených položek na receptu v případech kdy ID pacienta (např. 29) bylo podmnožinou ID jiného pacienta (např. 290), který měl právě také rozpracovaný recept.Opraveno
1552018-02-13Verze 2.7.2 sestavena
1562018-02-13Odesílané XML soubory na CÚ i soubory s odpovědí se nyní nemažou a zůstávají uloženy v komunikačním adresáři. Jednak se tím ušetří trochu času v procesu tvorby eReceptu a také v případě problémů bude možné zjistit, co se přesně odeslalo a co bylo vráceno, což může přispět k identifikaci problému.Upraveno
1572018-02-13V případě předepsání dvou léků na eRecept se někdy netisknul čárový kód. Možná ovlivněno delším zpracováním.Opraveno
1582018-02-13U tisku eReceptu se již netisknou políčka pro výdej pod čárovým kódem. Nad čárovým kódem se tiskne ID od SÚKLu nikoliv jako součást obrázku s čárovým kódem, ale jako normální text. Upraveno
1592018-02-11Verze 2.7.1 sestavena
1602018-02-11eRecept: Čekání na odezvu SÚKLu je neomezeno, ale čekání na uložení vrácených výsledků bylo ze 3 vteřin prodlouženo na 30 vteřin. To je dostatečná doba i u hodně pomalého počítače.Upraveno
1612018-02-11eRecept: Pro tisk uloženého čárového kódu na eReceptu je nutné tento uložit do dočasného souboru a následně načíst jako obrázek. Nyní je název tohoto dočasného souboru opatřen kódem UUID, aby se při neočekávané chybě zamezilo načtení jiného čárového kódu.Nové
1622018-02-08eRecept: Při odesílání požadavku na založení receptu a při zpracování odpovědi se nyní používá jednoznačný identifikátor UUID tak, aby byla vrácená odpověď jednoznačně spojena se správnou žádostí. Dříve byly zaznamenány případy, kdy vlivem problémů internetu či zpomalení odezvy CÚ eReceptů došlo k přiřazení odpovědi z předchozího zpracování nově vytvářenému receptu. Nyní by k této situaci nemělo v žádném případě dojít. Místo toho se recept, který nezíská odpověď z CÚ vytiskne bez čárového kódu a bez ID eReceptu.Nové
1632018-02-05Runtime Filemaker aktualizován na verzi 16.0.3.Aktualizováno
1642018-02-05Verze 2.7.0 sestavena
1652018-02-05Vytvořen servisní skripr pro přesun textů z pole Porody (karta Gynekolog) do pole DA (karta Diabotolog). V Ordinaci byla tato pole jedním a v EcceHomo se rozdělila. Bohužel neexistuje cesta, jak zjistit, kam správně texty patří. Skript je k dispozici v Nastavení / Servis.Nové
1662018-02-05Záložka "Recepty" v záložce "Recepty" přejmenována na "Archiv", aby nebyly dvě záložky s názvem "Recepty". Trochu to mátlo.Upraveno
1672018-02-05Z několika oken pro vykazování přístupných z karty pacienta odstraněna nabídka, která se tam objevila po přechodu na FileMaker 16. Zrušeno také uzavírací tlačítko. Okna se nyní zavírají standardním křížkem pro zavření okna. Pouze v případech, kde to není žádoucí je tento křížek šedivý a okno se zavírá jiným způsobem (tlačítkem, výběrem apod).Upraveno
1682018-02-05V rehabilitaci a graviditě se nenaplňovalo číslo pracoviště. Nyní se naplní pracovištěm přihlášeného uživatele jako v návštěvě.Opraveno
1692018-02-05Při zadávání vykazovaných výkonů a ZULP se přebírá číslo pracoviště zadané v návštěvě (rehanilitaci, graviditě). Pouze v případě, kdyby bylo pracoviště nevyplněno dosadí se pracoviště přihlášeného uživatele.Nové
1702018-02-02Naimportován číselník SÚKL Léčivé přípravky z 31.1.2018 a nový AMBULEKY verze 1025.Aktualizováno
1712018-02-02Číselník KLK nahrazen číselníkem SÚKL Léčivé přípravky, který je SÚKLem doporučován. Změněn obsah i import.Upraveno
1722018-02-02Při vytváření nového receptu kopií uloženého receptu se nastaví i pole Platnost, Opakování a Poznámka. Z položek receptu se plní také způsob úhrady a diagnóza. Pokud v receptu není uložena platnost, pak se nastaví výchozí "14 dnů".Nové
1732018-02-02Do hlavičky uloženého receptu přidána pole pro platnost receptu, počet opakování receptu a poznámku (zprávy pro lékárníka).Nové
1742018-02-02Přepracován formulář s uloženým receptem tak, aby se do něj vešlo více informací, vč. přechodu na motiv EcceHomo.Upraveno
1752018-02-02Při vytváření receptu je možné přes tlačítko "Další" zadat počet opakování receptu a poznámku (zprávu pro lékárníka).Nové
1762018-02-01Pokud EcceHomo běželo pod Filemakerem verze 15 a nižším, projevovaly se následující problémy: a) V receptech po otevření číselníku léčiv tlačítkem "VZP" se nezobrazovala nástrojová lišta, která usnadňuje vyhledávání. b) tamtéž při stisku tlačítka "KLK" se zobrazila pouze kopie karty pacienta. Oba problémy byly vyřešeny a EcceHomo se již chová shodně na všech třech podporovaných verzích Filemakeru (14. 15 a 16).Opraveno
1772018-01-24V diabetologické kartě byly v návštěvách špatně uvedeny údaje Váha a TK. V detailu návštěvy byly správně.Opraveno
1782018-01-23Mazání komunikačních souborů eReceptu při přihlášení uživatele a pak vždy ihned po načtení údajů do nového eReceptu.Doplněno
1792018-01-17Upraveny tiskové verze Receptu a eReceptu standardního i magistraliter tak, aby byl tisknutelný i na tiskárnách, které neumí formát A6.Upraveno
1802018-01-10Verze 2.6.5 sestavena
1812018-01-10Aktualizovány číselníky LEKY (1025), VYKONY (1164), STOMAGVY (967) a DOPRAVA (968). Aktualizováno
1822018-01-09Tisk receptu o pár milimetrů zmenšen na výšku. Může to pomoci tiskárnám s většími okraji.Upraveno
1832018-01-08eRecept: neprocházeli léky (19 léků), které ve svém názvu obsahují znak "&". Tento znak nahrazen "&".Opraveno
1842018-01-07Verze 2.6.4 sestavena
1852018-01-06Do tisku receptu přidán tisk diagnózy a textu "Zvýšená úhrada", pokud byla zadána diagnóza a pokud byl zvolen typ úhrady "Zvýšená". Nebo text "Hradí nemocný", pokud byl zvolen typ úhrady "Pacient".Nové
1862018-01-05V uložených receptech lze upravovat částku úhrady pojišťovnou. Slouží pro ruční korekci.Nové
1872018-01-05Při změně typu úhrady v novém receptu se změní i částka. U typu "Pacient" se nastaví nulová úhrada, u typu "Zvýšená" se nastaví částka zvýšené úhrady, pokud je definována. Jinak se nastaví základní úhrada.Nové
1882018-01-03Do receptu přidáno pole pro zadání Dg. Nutné pro zvýšenou úhradu a další případy. Pokud je diagnóza zadána, posílá se do CÚ. V uložených receptech byl seznam položek receptu rozšířen o sloupce pro typ úhrady a diagnózu.Nové
1892018-01-02Verze 2.6.3 sestavena
1902018-01-02Na recept vydaný bez ID a čárového kódu se v místě čárového kódu tiskne sdělení "z technických důvodů nemohl být recept vystaven elektronicky".Doplněno
1912018-01-02Pokud předepisovaný lék nemá v číselníku uvedenu formu, sílu nebo balení, pak se nepodařilo eRecept odeslat.Opraveno
1922018-01-02Pokud je uživatelská složka Dokumenty přesměrována na jiný disk, než na kterém je uživatelova složka, pak se komunikátoru eReceptu nepodařilo najít své vlastní souboy.Opraveno
1932018-01-02Generátor dávky 81 pokračoval v generování i při dosažení počtu vykazovaných výkonů. Chyba znemožňující vytvoření dávky 81.Opraveno
1942017-12-29Verze 2.6.2 sestavena
1952017-12-29Před tiskem receptu se uloží změny. Úprava související zejména s neuložením DS a následným chybovým hlášenímUpraveno
1962017-12-28Tlačítko KLK v receptu nyní zobrazí číselník SÚKL KLK se všemi registrovanými léky v ČR s možností výběru položky do nového receptu.Nové
1972017-12-27Do číselníků přidán číselník KLK od SÚKL se seznamem všech registrovaných léčiv.Nové
1982017-12-27V Předepsáno v záložce Recepty lze odstranit položku ze seznamu již předepsaných léčiv. Je tak umožněno odstranit již neexistující nebo pacientovi již nepředepisované léky.Nové
1992017-12-27Předpis magistraliter nyní podporuje eRecept. Při předpisu jsou využita pole DS, Množství a Typ úhrady z číselníku.Nové
2002017-12-22U tiskových sestav, které využívaly globální proměnné pro tisk některých hodnot se tyto hodnoty při tisku ztratily i když v náhledu byly vidět.Opraveno
2012017-12-21Nastavení eReceptu se nedařilo, pokud jméno uživatele ve Windows obsahovalo mezeru.Upraveno
2022017-12-20Do číselníku Magistraliter doplněna pole Množství, DS a Typ úhrady, které je nutné vyplnit do eReceptu a dříve se psaly do popisu.Nové
2032017-12-20Odeslání magistraliter pomocí eReceptu ve stavu, v jakém je nyní.Nové
2042017-12-19Verze 2.6.1 sestavena
2052017-12-19V importu dat z Ordinace PUSSA eliminována většina problémů s načítáním CSV souboru, který obsahuje pro kódování češtiny CP852 nepovolené znaky. Upraveno
2062017-12-19Jako výchozí nabídka v kartě pacienta se zobrazovalo standardní menu Filemakeru, ve kterém se nenalézají některá specifika pro EcceHomo.Opraveno
2072017-12-19Při mazání eReceptu se program již neptá, zda byl recept na SÚKLu smazán, již si to dokáže zjistit sám.Upraveno
2082017-12-18Aktualizován komunikační modul eReceptu.Aktualizováno
2092017-12-17Verze 2.6 sestavena
2102017-12-17Dokumentace rozšířena o kapitolu "Jak na eRecept". Upravená dokumentace nahrána do programu i na web.Nové
2112017-12-16Do zrušení receptu přidáno zrušení receptu i na SÚKLu, pokud tento recept byl na SÚKL odeslán.Nové
2122017-12-16Do okna s parametry modulu eRecept přidáno tlačítko "Naplnit z..." pomocí kterého lze převzít parametry ze zadaného uživatele.Nové
2132017-12-16Záložka s novým receptem přidána do všech typů karet.Přidáno
2142017-12-16Prověřen stav notifikací eReceptu ze starany SÚKL: Notifikace na email pacienta je plně funkční. Notifikace pomocí SMS na telefon pacienta je stále nefunkční a tento požadavek vede k nepřijetí eReceptu.Prověřeno
2152017-12-15Pokud má uživatel zapnut modul eRecept, při tvorbě receptu dojde ke kontrole a odeslání receptu do centrálního úložiště SÚKL. Při úspěchu uloží do receptu čárový kód s ID receptu.Nové
2162017-12-12Při přebírání léků z dříve předepsaných se občas převzala neodpovídající cena.Opraveno
2172017-12-12Do importu laboratorních výsledků vedle kódování češtiny CP852 doplněno také IBM852.Doplněno
2182017-12-07Všechny pauzy v programu mají nyní časovou platnost 100 sekund. Po vypršení program pokračuje dál.Upraveno
2192017-12-07Z náhledů tiskových sestav vyřazeno modré tlačítko "Pokračovat". Okno s náhledem se nyní dá zavřít standardně křížkem.Upraveno
2202017-12-02Do položky nového receptu přidán způsob úhrady.Nové
2212017-11-30Při přihlášení uživatele dojde také k exportu certifikátů potřebných pro eRecept a naplnění proměnných týkajících se eReceptu. Totéž nastane při změně uživatelckých parametrů v číselníku Uživatelé.Nové
2222017-11-30Do karta pacienta přidáno pole Hmotnost. Při vyplnění je použito modulem eRecept.Nové
2232017-11-30Do karty pacienta přidáno pole Notifikace pro možnost určení, zda má být eRecept zaslán pomocí SMS nebo EMAILu. Přidána kontrola na správnost telefonu a emailu, před uložením notifikace.Nové
2242017-11-30Do karty pacienta přidána pole Rodina pro identifikaci rodinného příslušníka (pro potřeby eReceptu)Nové
2252017-11-30Vyřazení licenční závislosti eReceptu. Modul bude trvalou součástí v rámci RSP.Upraveno
2262017-11-30Naimportování finální verze komunikátoru pro eRecept.Aktualizováno
2272017-11-19Verze 2.5.4 sestavena
2282017-11-19Oprava chyby v generátoru dávek 90Opraveno
2292017-11-11Podařilo se certifikáty ukládat přímo do programu. Nebudou tedy muset být uložené na každé stanici, odkud se bude odesílat eRecept.nové
2302017-11-10Do uživatelských parametrů přidána konfigurace pro eRecept (ID pacoviště, ID lékaře a heslo, výběr CA certifikátu a heslo, výběr SSL certifikátu a heslo, volba režimu Provoz nebo Test)nové
2312017-11-01Zařazení modulu eRecept do licencí včetně generátoru kódu RSP. V EcceHomo upravena aktivace programu a rozšířena informace o přístupných modulech.Upraveno
2322017-11-01Při importu laboratorních výsledků se nemazaly naimportované XML soubory.Opraveno
2332017-11-01Někdy se stalo, že program naběhl bez menu. Nyní se při startu dává příkaz k jeho zobrazení.Opraveno
2342017-11-01Test aktuálnosti modulu eRecept na lokálním počítači a jeho případná automatická instalace či aktualizace. Včetně servisního importu do EcceHomo.Nové
2352017-10-23Verze 2.5.3 sestavena
2362017-10-23Aktualizace číselníků VZP Ambuleky, Léky, PZT, Stomag a StomagvyAktualizováno
2372017-09-03Při zálohování se do ZIP souboru ukládaly soubory s příponou BAK, což komplikovalo přenos dat. Upraveno tak, aby soubory měly standardní příponu fmp12.Upraveno
2382017-08-27Verze 2.5.2 sestavena
2392017-08-25Aktualizace číselníků VZP Ambuleky, Pzt a Léky.Aktualizováno
2402017-08-23U karet typu Praktik, Internista, Gynekolog a Diabetolog bylo rozšířeno pole TK, aby se vešly i vyšší tlaky.Upraveno
2412017-08-23Pole Druh péče a Druh úhrady v nové faktuře se přednaplní dle hodnot z přechozí faktury.Nové
2422017-08-23U souborů s fakturou FDAVKA upraveny konce řádků jako KDAVKA. Mohlo to způsobovat problémy u některých pojišťoven.Opraveno
2432017-08-23Úprava závěru zálohování tak, aby se zobrazovala správná hlášení. Dříve se po úspěšném zazálohování žádné hlášení nezobrazilo. Nyní je detekováno i přerušení zálohování (nevybráním složky kam zálohovat). V souvislosti se zálohováním dejte pozor na práva zápisu pro všechny uživatele, kteří budou zálohovat do složky určené pro ukládání záloh.Upraveno
2442017-08-16Verze 2.5.1 sestavena
2452017-08-14Jeden z webových portálů má problém s přijetím dávky s jiným koncem řádku než CRLF i když dávka prochází VZP Kontrolem. Konec řádků striktně upraven na CRLF. Opraveno
2462017-07-18Karta typu Internista byla přepracována (rozložení prvků na kartě, použit nový motiv vzhledu)Nové
2472017-07-18V návštěvách karty Praktik byly Pol1, Pol2,Pol3 a Pol4 místo Váha,Tk,Pol1 a Pol2.Opraveno
2482017-07-12Z nových ambulantních karet vyřazeny šedivé zástupné texty v polích. Působily rušivě.Upraveno
2492017-07-05Verze 2.5.0 sestavena
2502017-07-04Úpraveny úvodní kapitoly dokumentace v souvislosti se přechodem na FileMaker 16.Upraveno
2512017-07-04Přepracována kontrola aktuálnosti lokální dokumentace. Pokud je v EcceHomo novější verze než ve složce EcceHomoDoku provede se před otevřením dokumentace její aktualizace.Upraveno
2522017-07-04Do nabídky "Nápověda" přidány volby "Technický deník na pussa.cz" a "Aktualizace programu na pussa.cz" pro rychlejší přístup k aktualizacím a k popisu změn.Nové
2532017-07-04Přes klávesovou zkratku F1 se nyní "natvrdo" volá nápověda FileMakeru a není možné ji použít pro nápovědu EcceHomo. Tu lze volat pouze tlačítkem. Nové
2542017-07-04Aktualizace číselníků VZP na verze platné od 1.7.2017.Aktualizováno
2552017-07-04Při startu EcceHomo se již netestuje EcceHomoLocal a vše, co je v EcceHomoLocal se již nepoužívá a celou složku je možno zrušit.Nové
2562017-07-04Lokální nápověda se nyní ukládá do a používá ze samostatného adresáře "EcceHomoDoku" v dokumentační složce přihlášeného uživatele. Přepracovány všechny kontroly, testy, export a otvírání.Nové
2572017-07-02U samostatně otvíraných oken byly po přechodu na FileMaker 16 odstraněny nabídky (menu) tam, kde nejsou žádoucí.Upraveno
2582017-07-02U stomatologické karty přepracována nabídka tiskových sestav dle nového vzhledu.Nové
2592017-07-01Přechod na runtime FileMaker 16.Aktualizováno
2602017-06-29Import dat z Ordinace PUSSA byl přepracován za použití BaseElements. Zároveň byla zkrácena doba importu na více než polovinu. Částečně dosaženo tím, že některé výpočty, které probíhaly po importu se ponechaly na programu Ordinace, která bude tyto výpočty podporovat od verze 6.4.Nové
2612017-06-28Import laboratorních výsledků ve formátu DS3 byl přepracován za použití BaseElements. Import je mnohem rychlejší protože je celá logika řešena na úrovní FileMakeru. Navíc se podařila podpora různých kódování češtiny.Nové
2622017-06-21Import souboru pro kontrolu RČ byl přepracován za použití BaseElements. Import probíhá přímo ze zvoleného souboru.Nové
2632017-06-21Do číselníku Léky přidáno pole "Registrační název". Rovněž byla přidána rezervní pole 5 až 12.Nové
2642017-06-21Export RČ do souboru byl přepracován za použití BaseElements.Nové
2652017-06-21Export faktury do souboru FDAVKA byl přepracován za použití pluginu BaseElements. Je využit také parametr "KDAVKA rozšířit název souboru", kdy se při zaškrtnutí nabízí soubor FDAVKA-NNNNNNNNNN.PPP, kde NNNNNNNNNN je číslo faktury a PPP je číslo pojišťovny. Nové
2662017-06-21Ve faktuře se tisklo číslo pobočky, pokud bylo použito. Nyní se tiskne číslo pojišťovny.Upraveno
2672017-06-20Do uživatelských parametrů přidán parametr "KDAVKA rozšířit název souboru". Pokud je zaškrtnut, potom se při exportu dávky nabídne název souboru v podobě KDAVKA-RRRR-MM-N.PPP, kde RRRR je rok dávky, MM je měsíc dávky, N je číslo dávky a PPP je číslo pojišťovny. Pokud je vybráno více dávek, pak se výše uvedené údaje týkají dávky, která byla vyexportována jako poslední.Nové
2682017-06-20Export dávek byl přepracován za pomocí pluginu BaseElements (již se nepoužívá EcceHomoLocal). Funkce samotného ukládání dávek do souboru je nyní rychlejší, protože se konverze do požadovaného kódování CP852 provádí přímo. Zrušen byl dotaz na začátku a také informace o ukončení na konci. Nové
2692017-06-19Záloha dat a Záloha komplet byly přepracovány za pomocí plug-inu Base Elements (již se nepoužívá EcceHomoLocal).Nové
2702017-06-19Import všech číselníků VZP byl přepracován za pomocí plug-inu Base Elements (již se nepoužívá EcceHomoLocal). Nové řešení je rychlejší a o pár kliků jednoduší.Nové
2712017-06-18Podpora pro zásuvný modul (plug-in) Base Elements. Do programu vložena 32 i 64 bitová verze modulu a byla zabezpečena automatická instalace (aktualizace) odpovízající verze. S použitím tohoto modulu bude naprogramována náhrada EcceHomoLocal.Nové
2722017-06-16Karta typu Stomatolog byla přepracována (rozložení prvků na kartě, použit nový motiv vzhledu)Nové
2732017-06-02Dokumentace: Doplněna kapitoly "IČZ" a "Diář".Nové
2742017-05-31Verze 2.4.0 znovu sestavena
2752017-05-31Nová úprava receptu způsobila nefunkčnost tisku poukazu na pomůcku.Opraveno
2762017-05-25Verze 2.4.0 sestavena
2772017-05-25Aktualizace číselníku Ambuleky na verzi 15.Aktualizováno
2782017-05-25Ve výběru léků do receptu přes tlačítko "VZP" se podbarvují záznamy s preskripčním omezením. Při najetí myší nad tento záznam se zobrazí odbornosti, na které je lék omezen.Nové
2792017-05-25Při výběru léku do receptu přes tlačítko "VZP" se v tomto výběru zobrazují informace z pozitivního listu (číselník AMBULEKY).Nové
2802017-05-25Přímý tisk předpisu magistraliter v závislosti na novém uživatelském prametru jako u běžného receptu.Nové
2812017-05-25Tisk receptu v závislosti na nastavení uživatelského parametru "Recept tisknout přímo na tiskárnu" je proveden s náhledem nebo bez něj. V případě přímého tisku je zohledněn rovněž parametr "Před přímým tiskem zobrazovat dialog".Nové
2822017-05-25Do uživatelských parametrů přidán parametr "Recept tisknout přímo na tiskárnu".Nové
2832017-05-24Karta Ortoped 2 a Praktik: upraveny podzáložky Recepty v záložce Recepty v dolním panelu dle nového motivu.Upraveno
2842017-05-18Hospital: Automatické formátování jména lékaře, který provedl prohlídku zemřelého tak, aby bylo lépe použitelné pro export LPZ pro ÚZIS.Nové
2852017-05-18Hospital: Export LPZ pro ÚZIS formátuje diagnózy na 4 znaky pro případ, kdy byla použita pětimístná dg.Nové
2862017-05-16Karta typu Praktik byla přepracována (rozložení prvků na kartě, použit nový motiv vzhledu).Upraveno
2872017-05-15V souborech výkonů a ZULP lze přednastavit diagnózu. Ta se pak přenáší do vykazovaných výkonů a ZULP.Nové
2882017-05-15Položky vkládaného souboru výkonů a ZULP se do vykazovaných výkonů a ZULP přidávají ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v souboru.Nové
2892017-05-15Vykazované výkony a ZULP jsou nyní zobrazovány v pořadí v jakém byly pořízeny. Nové položky se přidávají na konec.Upraveno
2902017-05-11Do okna pro tvorbu dávek přidáno tlačítko pro aktualizaci cen vykázaných ZULP dle aktuálních číselníků VZP (Léky, IVLP, ZP a Stomag). Aktualizují se ZULP v období daném parametry "Období pro zpracování".Nové
2912017-04-25V novém motivu upraven typ "šoupáků" a upravena barva textu z černé na šedou.Upraveno
2922017-04-22Vytvořen motiv pro vzhled a chování jednotlivých prvků na formuláři. Aplikován na kartu Ortoped 2.Nové
2932017-04-18Verze 2.3.2 sestavena
2942017-04-18Přepracována statistická sestava "Statistika diagóz". Dříve ukazovala seznam a počet všech platných diagnóz v zadaném období. Nyní ukazuje seznam a počet platných diagnóz pacientů, kteří v zadaném období byli ošetřeni. Nově je možné zobrazit jen v zadaném období nově diagnostikované.Upraveno a rozšířeno
2952017-04-14Do Nastavení / Servis přidána funkce pro odstranění ukončených diagnóz z karet pacientů.Nové
2962017-04-14Při změně pojišťovny v kartě pacienta se kromě výkonů a ZULP nyní mění také pojišťovna u receptů a cest v návštěvní službě.Doplněno
2972017-04-11Verze 2.3.1 sestavena
2982017-04-11Aktualizace číselníků VZPAktualizováno
2992017-03-31U karty pacienta se již v titulku okna nezobrazuje jméno pacienta. Titulek hlavního okna tak zůstává stále stejný. Zlobilo to a u nových karet to ani nebude mít smysl.Upraveno
3002017-03-31Seznam tiskových sestav se v nové kartě Ortoped 2 zobrazuje v "bublinovém" okně.Nové
3012017-03-31Karta Ortoped 2 měla problém s tiskem karty pacienta.Opraveno
3022017-03-31U nové karty Ortoped 2 vyřešeno zapamatování záložky a aktivního záznamu návštěvy či nálezu.Upraveno
3032017-03-31Karta Ortoped 2 neotvírala detail návštěvy.Opraveno
3042017-03-23Po minulé úpravě generátoru dávek 98, 81 a 90 se vyřešil problém s vynecháváním posledního ZULPu. Pouze částečně se ale vyřešil problém s falešným hlášením o pacientovi úplně mimo vykazované období a často od úplně jiné pojišťovny. Nyní se snad toto hlášení již bude objevovat pouze v oprávněných případech.Opraveno
3052017-03-23V detailu faktury se chybně zarovnávaly ovládací prvky při změně velikosti okna.Opraveno
3062017-03-23Při výpočtu kapitace do faktury se započítávají pouze aktivní pacienti. Neaktivní pacienti se nezapočítávají i když mají neukončenou registraci.Upraveno
3072017-03-21Do tisků z kartotéky přidána sestava "Přehled denních výkonů". Jde o obdobu podobné obecné sestavy jen neumožňuje volbu parametrů. Zpracovávají se pouze výkony dnešního dne.Nové
3082017-03-21Tisková sestava "Kolik pacientů (období)" byla po žádostech uživatelů vrácena do původního stavu. Připomínám, že unicitárnost RČ je počítána v rámci celého zdravotnického zařízení a nikoliv v rámci každého pracoviště samostatně. V zadaném období je RČ zařazeno pouze na jedno pracoviště a to na poslední, na kterém byl obsloužen.Upraveno
3092017-01-30V předtiskovém formuláři žádanky obecné je umožněno upravovat název žádanky.Nové
3102017-01-27V hospitalizační kartě v záložce záznamy v části pro ošetřovatele doplněna dvě výběrová pole s předdefinovaným obsahem.Nové
3112017-01-27V hospitalizační kartě v záložce Převazy umožněno vkládat a zobrazovat obrázek.Nové
3122017-01-18Tisk příkazu ke zdravotnímu transportu doplněn i do tisků z hospitalizační karty.Nové
3132017-01-16Verze 2.3.0 aktualizována
3142017-01-16Přednastavení záložek při otevření karty (viz uživatelské parametry) bylo aktivováno i u starých karet.Nové
3152017-01-16Údaje Obec a PSČ byly opatřeny výběrovým seznamem s automatickým dokončováním. Nové
3162017-01-16V záložce Karta byl zrušen údaj Číslo obce.Zrušeno
3172017-01-16Po vytvoření nové návštěvy a přepnutí do záložky Nález se nešlo přepnout zpět do návštěvy.Opraveno
3182017-01-16Upraveno chování záložek Návštěvy pro karty, kde je tato záložka v horním i dolním panelu.Upraveno
3192017-01-16V nové kartě umožněno spouštění rychlých sestav.Nové
3202017-01-11Verze 2.3.0 sestavena
3212017-01-11U demoverze je vyřazen hospitalizační modul, protože DEMO má smysl pouze u ambulantního modulu.Upraveno
3222017-01-11Změna datového rozhraní VZP na verzi 6.2.32.Aktualizováno
3232017-01-11Aktualizace číselníků VZP Výkony, Léky, IVLP, ZP, Odborn, Stomag a StomagVy.Aktualizováno
3242017-01-10Do tiskové sestavy "Přehled referenčních hodnot - limity" byl přidán součet unicitárních pacientů.Nové
3252017-01-10Tisková sestava "Kolik pacientů (období)" nyní neobsahuje rozčlenění po pracovištích, protože toto dávalo nesprávné výsledky. Tato sestava pracuje s kartami pacientů a karta byla přiřazena naposledy navštívenému pracovišti.Upraveno
3262017-01-09Při opuštění karty pacienta se kromě zadání diagnózy a pojišťovny kontroluje také zadání výkonů.Nové
3272017-01-08Do typů karet přidána karta Ortoped 2, na které lze vyzkoušet připravovaný nový vzhled karty pacienta.Nové
3282017-01-04Do uživatelských nastavení přidány parametry "Záložky" pro zvolení výchozí horní a dolní záložky. Určeno pro připravované nové karty pacienta.Nové
3292017-01-04Šířka základního okna programu zvětšena z 1200 na 1350 bodů. Změna souvisí s připravovanou změnou vzhledu karty pacienta.Upraveno
3302016-12-12Změna vlastních uživatelských nastavení se nyní projevuje ihned po opuštění formuláře s uživatelskými parametry a není již nutné se znovu přihlášit.Upraveno
3312016-12-11Tiskové sestavy "Zpráva PKSZ + OL" a "Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu" z ambulantní karty podporují přímý tisk a samostatný náhled.Nové
3322016-12-10Tiskové sestavy "Opis nálezu", Opis záznamu", "Dekurz" a "Parere k hospitalizaci" z ambulantní karty podporují přímý tisk a samostatný náhled.Nové
3332016-12-10Sladění vzhledu předtiskových fomulářů.Upraveno
3342016-12-10Tisková sestava "Potvrzení o trvání DPN" z ambulantní karty podporuje přímý tisk a samostatný náhled. Doplněna také možnost Uložit a tisk.Nové
3352016-12-09Tiskové sestavy "Poukaz FT", "Poukaz Z", "Poukaz K", "Žádanka - laboratoř obecná" a "Příkaz ke zdravotnímu transportu" z ambulantní karty podporují přímý tisk a samostatný náhled.Nové
3362016-12-07Aktualizace číselníků VZP Léky, IVLP, PZT a Ambuleky.Aktualizováno
3372016-12-05V ambulantní kartě je k dispozici tlačítko "Rychlá sestava" (tiskárna s bleskem) kterým jde přímo tisknout sestavu předdefinovanou v uživatelském nastavení. Zde přibyl související parametr "Rychlá sestava". Nové
3382016-12-05Tisková sestava "Lékařská zpráva - nález" z ambulantní karty podporuje přímý tisk a samostatný náhled.Nové
3392016-12-05Tisková sestava "Poukaz na ortopedickou pomůcku" umožňuje tisk na formát A5 (naležato). Nastavení tisku na A5 je řešeno uživatelským parametrem "Poukaz na ortopedickou pomůcku tisknout na A5". Dotaz před tiskem na uložení (do nálezu, záznamu, nikam) byl nahrazen uživatelskými parametry "Poukaz na ortopedickou pomůcku ukládat do nálezu" a "Pokaz na ortopedickou pomůcku ukládat do záznamu".Nové
3402016-12-05Tisková sestva "Poukaz na ortopedickou pomůcku" z ambulantní karty podporuje přímý tisk a samostatný náhled.Nové
3412016-11-30Dotaz před tiskem obecné žádanky na její uložení (do nálezu, záznamu, nikam) byl nahrazen uživatelskými parametry "Obecnou žádanku ukládat do nálezu" a "Obecnou žádanku ukládat do záznamu", čímž se eliminuje nutnost na tuto otázku odpovídat před každým tiskem.Nové
3422016-11-30Tisková sestava "Žádanka - obecná" z ambulantní karty podporuje přímý tisk a samostatný náhled.Nové
3432016-11-30Přidána podpora přímého tisku a náhledu i do tisků ambulantní kartotéky (z důvodu jednotného tisku karty pacienta). Nové
3442016-11-29Tiskové sestavy "Karta pacienta", "Výpis z karty pacienta" a "Vstupní anamnéza" z ambulantní karty podporují přímý tisk a samostatný náhled.Nové
3452016-11-29Vytvořen mechanizmus pro zobrazování náhledových minitlačítek v tiscích z ambulantní karty.Nové
3462016-11-28Do dialogu tiskové sestavy "Paragon obecný", která je přístupná z ambulantní karty, bylo přidáno tlačítko "Náhled". Mechanizmus tisku a náhledu byl přepracován dle popisu v předchozím bodu.Nové
3472016-11-28Vytvořeny funkce pro implementaci přímého tisku.Nové
3482016-11-27Do uživatelských parametrů byl přidán parametr "Před přímým tiskem zobrazovat dialog". Slouží pro připravovanou změnu tisku, kdy bude možné vybrat, zda tiskovou sestavu tisknout (bez náhledu) nebo zobrazit náhled. Při přímém tisku bez náhledu se automaticky bude tisknout na naposledy použitou tiskárnu. Vybírat tiskárny pak bude možné pouze z náhledu. Pro uživatele, který chce mít možnost vybrat tiskárnu i při přímém tisku je k dispozici právě tento parametr.Nové
3492016-11-16Záznamy v číselníku "Texty" se řadí dle názvu textu i při editaci číselníku (při výběru se už tak řadily).Nové
3502016-11-16Záznamy v číselníku "Soubory výkonů a ZULP" se řadí dle názvu souboru při editaci i výběru.Nové
3512016-11-16V některých případech se v dávce nevykázal poslední ZULP u posledního zpracovávaného pacienta a pokud tento pacient měl pouze jeden ZULP, zobrazilo se hlášení o chybě u pacienta, který byl zcela mimo tvořenou dávku.Opraveno
3522016-10-31Do tiskové sestavy "Parere k hospitalizaci" přidán tisk "Operace".Přidáno
3532016-10-31Potvrzení o trvání DPN se ve výjimečných případech mohlo tisknou pro více pacientů. Platí pouze pro data naimportovaná z Amicusu.Opraveno
3542016-10-09Verze 2.2.1 sestavena
3552016-10-09Aktualizace číselníků VZP.Aktualizováno
3562016-10-09Do servisu přidáno tlačítko, které umožní správci změnit cestu k datům. Pouze pro FileMaker.Nové
3572016-09-23Do tisků z karty pacienta doplněna sestava "Potvrzení o trvání DPN" včetně předtiskové úpravy.Nové
3582016-07-20Verze 2.2.0 sestavena
3592016-07-19Aktualizace číselníků VZP.Aktualizováno
3602016-07-18Aktualizace verze DR VZP na 6.2.31 počínaje dávkami za 7/2016.Aktualizováno
3612016-07-13Při odchodu z ambulantní karty pacienta (stejně jako u předchozího bodu) se kontroluje také zadání kódu pojišťovny. Při nezadání hlásí a nabízí doplnění.Nové
3622016-07-13Při odchodu z ambulantní karty pacienta (všech typů) přes tlačítko "Zpět do kartotéky" nebo "Zpět na hlavní panel" se provádí kontrola zadání diagnózy. Pokud není zadána žádná diagnóza, program se zeptá, zda ji chce uživatel doplnit.Nové
3632016-07-13Z dokladu dávek 98, 81 a 90 lze zobrazit diagnózy pacienta, jehož se doklad týká.Nové
3642016-07-12Z dokladu dávek 98, 81 a 90 lze přejít přímo do karty pacienta, jehož se doklad týká.Nové
3652016-07-12Při úpravě hlavní diagnózy v dokladech dávky se kód diagnózy formátuje, tedy písmeno se mění na velké a vypouští se případné mezery a tečkyUpraveno
3662016-06-19Úprava obecné sestavy "Statistika ZULP". Přidán sloupec Množství. Ve sloupci Počet je stále zobrazeno kolikrát byl ZULP vykázán. Ve sloupci Množství je pak celkové množství, které bylo vykázáno. Název ZULP se nyní tiskne i když ZULP není v číselníku pracoviště.Upraveno
3672016-06-19Oprava obecné sestavy "Statistika výkonů". Již nezobrazuje počty kódů, ale počty jejich vykázání.Opraveno
3682016-06-17Hospital: Oprava plnění názvu 7. medikace při hromadném plnění nového dne.Opraveno
3692016-06-15Hospital: Tisk lékařské zprávy pro pobyt v zařízení sociálních služeb.Nové
3702016-06-15Při zobrazení předdefinovaných textů jako číselníku pro výběr, je číselník seřazen vždy podle názvu.Nové
3712016-06-09V některých případech nefungovala kontrola výkonu 09543. Opraveno
3722016-06-05Verze 2.1.10 sestavena
3732016-06-05Aktualizace číselníků LEKY, IVLP, ZP a AMBULEKY.Aktualizováno
3742016-06-03Kontrola signálního výkonu 09543 na věk pacienta.Nové
3752016-06-02Hospital: Do laboratorních výsledků KO přidáno pole ERY.Nové
3762016-05-31Hospital: Při generování nového dne se do nově vytvořeného dne z posledního záznamu pacienta pole Ošetřovate, kategorie a dieta. Doplněno i pro ruční vytvoření v kartě pacienta.Nové
3772016-05-20Rychlý filt upraven tak, aby při hledání podle příjmení a jména nacházel shodu i při zadání v opačném pořadí a při náhodném vložení více mezer.Upraveno
3782016-05-20Tisk faktury by upraven tak, aby se vešel rozsáhlejší text do záhlaví faktury.Upraveno
3792016-05-20Tiskové sestavy "Poukaz K" a "Lékařský nález pro posouzení ZS" upraveny předtiskové formuláře tak, aby u víceřádkových textů šlo vložit nový řádek klávesou Enter. Upraveny definice sestav tak, aby bylo možno tisknout rozsáhlejší texty.Upraveno
3802016-05-11Při ruční úpravě PZT v dávce 90, 98 a 81 se nedotahovala cena za zadané množství. Přidáno.Nové
3812016-05-07V medikaci hospitalizační části doplněn prefix "." pro další rozlišení léků.Nové
3822016-04-28Při zadávání výkonů a stomatologických výrobků v kartě "Stomatolog" je prováděna kontrola na povinnou či zakázanou lokalizaci kvadrantu a zubu.Nové
3832016-04-28Tisk receptu: Odsazení patičky výše od spodního okraje (některé tiskárny ji nedokázaly vytisknout celou). Pole Jméno a adresa pacienta a kód a název léku se také tiskne tučně, jako RČ.Upraveno
3842016-04-18Při zadávání počtu výkonů se kontroloval povolený rozsah 1-9, ale bylo umožněno uložit jinou hodnotu. Nyní při chybě vloží výchozí hodnotu 1.Upraveno
3852016-04-18Některé kontextové nápovědy byly vyvolány chybně a proto se zobrazil začátek nápovědy.Opraveno
3862016-04-16Do dokumentace doplněn popis kapitoly "Pracoviště".Nové
3872016-04-16Do detailu číselníku "Pracoviště" přidána záložka "Stomag" pro manipulaci s povolenými stomatologickými výrobky na daném pracovišti.Nové
3882016-04-15Do číselníku VZP "Stomag" přidána funkce pro vložení stomatologického výrobku do číselníku ZZ včetně všech pracovišť.Nové
3892016-04-15Přidán číselník "Stomatologické výrobky ZZ" s možností povolení výrobku na vybraných pracovištích. Rozšíření práv o tento číselník.Nové
3902016-04-11Verze 2.1.9 sestavena
3912016-04-10Tisk statistických sestav "Přehled předepsaných léčiv" s řazením dle příjmení a jména nebo skupiny a kódu.Nové
3922016-04-10Tisk statistické sestavy "Náklady na léky za recepty po lécích". Sestava se nachází v obecných ambulantních sestavách.Nové
3932016-04-09Stomatolog: Pokud je nastavena karta Stomatolog, potom se při přidání nového ZULP přednastaví skupina 4.Nové
3942016-04-09Tisk statistické sestavy "Náklady na léky za recepty po RČ". Sestava se nachází v obecných ambulantních sestavách.Nové
3952016-04-08Generátor dávky 81 v některých případech nevložil do dávky lokalizaci. Opraveno
3962016-04-05Tisková sestava "Sdělení o ukončení poskytování sociální služby" pro hospitalizační část.Nové
3972016-04-05Tisková sestava "Oznámení o úmrtí" pro hospitalizační část.Nové
3982016-03-20Úprava zobrazování dokumentu v záložce Dokumenty tak, aby fungovalo i s externím úložištěm dokumentů.Nové
3992016-03-20Technické úpravy, aby bylo možné nabízet tiskové sestavy vytvořené pro konkrétní licenci.Nové
4002016-03-17Do tiskových sestav z ambulantní kartotéky přidán "Přehled o počtech za období", který zjistí počet pacientů a počet návštěv v zadaném období.Nové
4012016-03-17Při tisku "Opis nálezu" a "Opis záznamu" se tisknou také diagnózy, vykázané výkony, ZULP a předepsané recepty, přičemž se zohledňuje nasatavení uživatelských parametrů "V opisu Nálezu/Záznamu tisknout diagnózy", "V opisu Nálezu/Záznamu tisknout vykázané výkony", "V opisu Nálezu/Záznamu tisknout vykázané ZULP" a "V opisu Nálezu/Záznamu tisknout předepsané recepty".Nové
4022016-03-17Při tisku "Výpis z karty pacienta" se zohledňuje nastavení uživatelských parametrů "Ve výpisu z karty pacienta tisknout vykázané výkony", "Ve výpisu z karty pacienta tisknout vykázané ZULP" a "Ve výpisu z karty pacienta tisknout předepsané recepty". Nové
4032016-03-17Při tisku "Karta pacienta" se zohledňuje nastavení uživatelských parametrů "V kartě pacienta tisknout vykázané výkony", "V kartě pacienta tisknout vykázané ZULP" a "V kartě pacienta tisknout předepsané recepty".Nové
4042016-03-16Do uživatelských nastavení přidáno pole "Parametry" se zaškrtávacími parametry. Pole umístěno místo pole "Práva", které bylo přesunotu na tlačítko s názvem "Práva".Nové
4052016-02-25Do vykazování ZULP přidáno pole pro diagnózu. Vyplňuje se jen v určitých situacích, jinak MUSÍ zůstat nevyplněno! Upraven také generátor dokladů dávek 98 a 90.Nové
4062016-02-24Verze 2.1.8 sestavena
4072016-02-24Do formuláře s filtry pro ambulantní kartotéku bylo hledací pole Aktivní změněno ze zaškrtávacího pole na textový. Přidáno další pole Nepravidelná péče jako textový. Obě změny jsou pro lepší variabilnost fitrování (viz předchozí bod).Nové
4082016-02-24Do ambulantní kartotéky přidány sloupce Aktivní a Nepravidelná péče. Není řešena zaškrtávacími poli, aby bylo možné dle nich účinně fitrovat. Zaškrtnuté pole je uloženo jako text "Ano", nezaškrtnuté pole je ukloženo jako prázdný řetězec. Hledání je hodnoty Ano lze zadáním textu Ano nebo * (hvězdička). Hledání hodnoty Ne lze zadáním znaku = (rovnítko) tedy symbolu pro hledání prázdných hodnot. Pokud nechcete dle pole filtrovat, neuvádějte nic. Nové
4092016-02-24Ve stomatilogické kartě se chybně zapisovala lokalizace kvadrantu a zubu.Opraveno
4102016-02-09Přehled referenčních hodnot: sdružení výsledků za pobočku VZP a za 111 do jednoho řádku.Upraveno
4112016-02-09Při vykazování ZULP se ceny z číselníku VZP přebíraly pouze, pokud byl ZULP povolen na daném pracovišti. Nyní se cena dosazuje vždy.Upraveno
4122016-02-02Při tisku receptu se použije jmenovka pracoviště místo celého jména přihlášeného uživatele.Upraveno
4132016-02-02Ve formuláři pro filtry v Ambulantní kartotéce se zobrazuje nástrojový pruh. Ten umožní ukládat definice pro hledání a rychle volit z desti naposledy použitých fitrů.Nové
4142016-02-02V titulním pruhu hlavního okna se místo EcceHomo zobrazuje text zadaný do parametru "Titulek hlavního okna" v Nastavení. Užitečné při současném přístupu k více programům.Nové
4152016-02-01Po přidání diagnózy v ambulantní kartě se občas nezobrazila hned.Opraveno
4162016-01-31Do Nastavení / Servis přidána funkce pro převod pacientů s číslem pojišťovny 110 na neaktivní.Nové
4172016-01-30Do funkcí ambulantní kartotéky přidána funkce pro import souboru s odpovědí VZP na požadavek kontroly RČ. Provede porovnání odpovědi s kartotékou a vypíše protokol o zjištěných rozdílech.Nové
4182016-01-29Export rodných čísel do souboru pro kontrolu přes portál VZP překódován z unicode do cp852.Upraveno
4192016-01-25Do filtu v ambulantní kartotéce doplněno pole pro hledání pohlaví.Nové
4202016-01-25Servisní funkce pro hromadné naplnění pole Pohlaví ve všech kartách pacientů výpočtem z RČ.Nové
4212016-01-25*Tisk obálky A5 z adresáře.Nové
4222016-01-24Hospital: Tisk listu o prohlídce zemřelého 2016 dle nové vyhlášky.Nové
4232016-01-18Do všech typů ambulantních karet přidáno pole Pohlaví s nabídkou. Pole se plní po změně RČ.Nové
4242016-01-18Při vytváření nového ambulantního záznamu se program podívá, zda předchozí návštěva byla definována jako vyžádaná péče. Pokud ano, zeptá se, zda pokračovat ve vyžádané péči. Po kladné odpovědi dosadí do nového záznamu informace o žádance dle předchozího záznamu. Doplněno
4252016-01-18Tisk "Vstupní anamnéza" pro psychiatra tiskne za OA také operace. Upraveno
4262016-01-18Tisk "Příkaz ke zdravotnímu transportu" se nyní tiskne dvakrát. Druhá kopie se tiskne místo textu, který patřil na druhou stranu a který se nyní netiskne.Upraveno
4272016-01-17Verze 2.1.7 sestavena
4282016-01-17Aktualizace číselníků VZP.Aktualizováno
4292016-01-16Při generování dávky s doklady PZT se občas mohlo objevit falešné hlášení o nezpracovaném RČ. Opraveno
4302016-01-16U parametru "VZPKontrol cesta" v Nastavení přidáno tlačítko pro výběr složky s VZPKontrolem. K dispozici ve FileMakeru od verze 14.Nové
4312016-01-14*Do okna praktického lékaře v hospitalizaci byla přidána ikonka pro tisk obálky A5 s adresou praktického lékaře.Nové
4322016-01-14Okno pro zadání údajů pro praktického lékaře se nyní zobrazuje jako bublina místo samostatného okna.Nové
4332016-01-14V "Další údaje" v hospitalizační kartě se zobrazuje řádek s číslem a názvem kraje. Jde o automaticky zobrazovaný údaj dle zadaného čísla obce.Nové
4342016-01-14Do databáze VZP přidána pomocná tabulka Kraje s vazbou na tabulku Obce. Nové
4352015-12-30Do funkcí v ambulantní kartotéce byla přidána funkce "Export RČ do souboru" pro kontrolu RČ na portálu VZP.Nové
4362015-12-29Tisky faktury: Do tiskové podoby faktury přidáno IČO adresáta a podpora kapitace.Nové
4372015-12-29Kapitace ve faktuře: Za polem "Za kapitaci" je ikonka kalkulačky. Kliknutím lze ručně spočítat částku za kapitaci v případech, kdy pro fakturované období neexistuje dávka 80.Nové
4382015-12-29Kapitace ve faktuře: V součtové části faktury byla přidána před pole "K fakturaci" ještě pole "Za dávky" a "Za kapitaci", která se při vytvoření faktury z označených dávek automaticky spočítají.Nové
4392015-12-29Kapitace ve faktuře: Pokud převezmete do faktury kapitační dávku 80, pak se automaticky vypočítá a k cekové částce přičte i částka za kapitaci.Nové
4402015-12-21Faktura: Přidán typ "Faktura" a přidáno pole "IČO" pro adresáta. Pro potřebu běžné fakturace.Nové
4412015-12-17Z ambulantní karty lze přes tlačítko "V" zobrazit souhrnný přehled všech vykázaných výkonů, ZULP a receptů na pacienta.Nové
4422015-12-17Ve všech typech tiskových sestav "Tisk Ambulantní karta" a v sestavách "Tisk Výpis z AK" pro FileMaker 14 se za určitých podmínek nevytiskly všechny recepty.Opraveno
4432015-12-17Pole s cenami v panelu pro pořizování nového receptu nezobrazovaly vetší částky.Opraveno
4442015-12-16Dopsání několika kapitol do dokumentace.Nové
4452015-12-15Všechny nápovědné body v programu napojeny na novou verzi dokumentace.Upraveno
4462015-12-13Kompletně změněno testování existence EcceHomoLocal (vyšší rychlost startu programu). Instalace nebo aktualizace EcceHomoLocal se provádí prostou kopií všech souborů, což ve Windows projde i u uživatele bez práv správce.Upraveno
4472015-12-13Předěláno ukládání EcceHomoLocal do EcceHomo. Nyní jsou zde uloženy všechny soubory samostatně, nikoliv v instalačním souboru.Upraveno
4482015-12-11Předělání nápovědy do jednoho HTML s externími obrázky v podadresáři.Upraveno
4492015-12-10Do hospitalzační karty doplněna záložka Diář pro evidenci událostí s vazbou do obecného diáře.Nové
4502015-12-07Vytvořen přehledový panel pro sociální pracovnici s rekapitulací plateb za pobyt, fakultativních plateb a příspěvků na péči u všech neuzavřených hospitalizací.Nové
4512015-12-05Do hospitalizační karty pacienta přidána záložka Sociální pro zařízení, kde se sledují platby za pobyt, fakultativní platby a případně příspěvky na péči. Umožňuje evidenci žádostí o změny příspěvku u úřadů práce vč. tisku několika typů žádostí a obálky A5.Nové
4522015-11-30Verze 2.1.6 sestavena
4532015-11-28Aktualizace číselníků VZPAktualizováno
4542015-11-25V hospitalizační kartotéce přidána volba pro tisky z kartotéky a vytvořena sestava "Seznam hospitalizovaných pacientů za období".Nové
4552015-11-24V hospitalizační kartě dokončena podpora evidence příspěvků na péči.Nové
4562015-11-21Do přehledů v části "Sestavy" přidána tisková sestava "Přehled referenčních hodnot - limity".Nové
4572015-11-18Přechod na FileMaker 14.0.3Aktualizováno
4582015-11-17V hospitalizační kartě dokončena podpora plateb za nadstandard a plateb za doprovod. Strava pro doprovod se promítá do tiskové sestavy diet.Nové
4592015-11-15V hospitalizační kartě vytvořena záložka Sociální pro podporu plateb za nadstandard a příspěvku za péči.Nové
4602015-10-29Verze 2.1.5 sestavena
4612015-10-29Aktualizace číselníků VZP pro 4. čtvrtletí 2015.Aktualizováno
4622015-10-28Úprava importu číselníku DPECE.Upraveno
4632015-09-23Tisková sestava "Výpis z karty pacienta" se řadí od nejstarších po nejnovější.Upraveno
4642015-09-22Vytvořen vnitřní číselník s ikonkami tlačítek a zahájeno jejich využívání programem.Nové
4652015-09-22Umožněn přepočet dávky 05 po ruční editaci.Nové
4662015-09-21Umožněn přepočet dávek 90 a 81 po ruční editaci.Nové
4672015-09-21Exp.orig. překládán do latiny až do 20. Uplatní se až po změně datového souboru.Upraveno
4682015-09-21Vytvoření nové prázdné faktury nezávislé na dávkách. Tlačítko "+" přidáno do seznamu faktur i detailu faktury.Nové
4692015-09-20Generátor dávek 98, 81 a 90 doplněn o kontrolu zpracování ZULP. Pokud se očekává vytvoření dokladu PZT a nedojde k němu, např. z důvodu, že pacient nemá žádný výkon k vykázání, zobrazí se na konci zpracování dávky chybové hlášení s RČ, kde došlo k chybě.Nové
4702015-09-20Vykazování výkonů a ZULP: vytvořena kontrola na existenci zadaného kódu výkonu (ZULP). Program podbarví celý řádek růžově, pokud kód neexistuje v číselníku VZP a Text řádku zvýrazní červeně, pokud kód není povolen pro pracoviště uživatele.Nové
4712015-09-18Vykazování výkonů a ZULP: při zrušení zaškrtnutí "Účtovat pojišťovně" (sloupec P) se program nyní ptá, zda opravdu neúčtovat pojišťovně.Nové
4722015-09-11V číselníku uživatele umožněno do pole "Text informovaného souhlasu" zapsat více řádků. Zároveň byla zvětšena oblast pro jeho tisk v definici sestavy "Lékařská zpráva - nález". Upraveno
4732015-09-11Při tisku sestavy "Výpis z karty pacienta" lze zvolit, zda tisknout velkou (původní) hlavičku.Nové
4742015-09-10Tisková sestava "Výpis z karty pacienta" po přidání části s recepty začala ve FileMaker 13 tisknout od nové stránky po každém receptu. Vytvořeny varianty sestavy speciálně pro FM13, kde jsou recepty v hlavičce sestavy.Nové
4752015-09-01Umožněn přepočet ambulantní dávky 98. Nové
4762015-08-31Verze 2.1.4 sestavena
4772015-08-28Pokud nebyla označena v kartě pacienta návštěva, potom se "Lékařská zpráva/nález" vytiskla několikrátOpraveno
4782015-08-27Tisky z ambulantní karty pacienta, kde je v předtiskovém formuláři tlačítko "Uložit a tisk", je toto tlačítko viditelné pouze při přístupu z FileMakeru nebo FileMakeru Advanced. V runtime verzi tedy viditelné není, protože runtime nepodporuje přímé uložené sestavy do pdf.Nové
4792015-08-27Vytvořen generátor instalačního souboru s použitím nového runtime FileMaker 14.Nové
4802015-08-27Při tisku žádanky obecné a žádanky laboratorní se tiskla hlavička ordinace příliš velkými písmeny a šedě.Opraveno
4812015-08-27Při naplnění globálních proměnných se dosadí prázný text místo chybového hlášení, když se proměnnou nepodaří naplnit. Při použití globálních proměnných v tiskových sestavách se tisklo ono chybové hlášení.Upraveno
4822015-08-26Okno s parametry před výpočtem unicitárních pojištěnců se při zvětšeném zobrazení nepřizpůsobilo.Opraveno
4832015-08-25Tisková sestava "Karta pacienta" rozšířena o sekci Recepty.Nové
4842015-08-25Tisková sestava "Karta pacienta" tiskla v sekci ZULP prázdné řádky.Opraveno
4852015-08-25Tisková sestava "Dekurz" v kartě pacienta netiskne nadpis sekce, pokud je tato prázdná.Upraveno
4862015-08-25Tisková sestava "Dekurz" v kartě pacienta chybně tiskla výkony a ZULP, pokud jich bylo více.Opraveno
4872015-08-25Tisková sestava "Dekurz" v kartě pacienta nově tiskne i recepty.Nové
4882015-08-24Tiskové sestavy "Seznam pacientů..." tiskly v polích Pojišťovna a Věk "?", pokud byla pojišťovna čtyřmístná a věk třímístný.Opraveno
4892015-08-24Do obecných sestav přidány tiskové sestavy "Rekapitulace po pojišťovnách" a "Rekapitulace po pracovištích". Přístup k těmto sestavám je přes tlačítko "Rekapitulace po poj./prac."Nové
4902015-08-16Tisková sestava "Vstupní anamnéza" byla určena pro psychiatrii. Pro ostatní odbornosti se nyní tiskne upravená verze, která obsahuje jen běžně přístupná pole.Upraveno
4912015-08-16Tisková sestava "Výpis z karty pacienta" netiskla záznamy s prázdným Nálezem. Tato podmínka byla zrušena a do sestavy bylo přidáno také pole Záznam. Upraveno
4922015-08-14Upravena práva tak, aby se klient v síťovém provozu neodpojoval příliš brzy. Projeví se pouze na nové instalaci nebo po ruční úpravě stávajících souborů (lze upravit přes TeamViewer).Upraveno
4932015-08-10Vytvořena funkce ambulantní kartotéky pro změnu čísla pojišťovny.Nové
4942015-08-05Dokumentace: Vytvořena kapitola "Recepty".Nové
4952015-08-05Při tisku poukazu na pomůcku j umožněno poukaz uložit do Nálezu/Záznamu.Nové
4962015-08-04Tisk lékařské zprávy je umožněn i pokud není vybrána návštěva. Tiskne se nejnovější.Nové
4972015-07-31Při tisku obecné žádanky je umožněno žádanku uložit do Nálezu / Záznamu / Nikam.Nové
4982015-07-30Vytvořena speciální varianta tiskové sestavy "Výpis z karty pacienta" pro kartu typu Praktik, tisknoucí pouze údaje, které je možné v této kartě zadat.Nové
4992015-07-30Tisková sestava "Výpis z karty pacienta" netiskla delší texty v anamnézách.Opraveno
5002015-07-29Verze 2.1.3 sestavena
5012015-07-29Výchozí splatnost u nově vytvářených faktur nastavena na 30 dnů.Upraveno
5022015-07-29Generátor dávek 98, 81 a 90 chybně počítal celkový počet bodů za výkon. Opraveno
5032015-07-22Verze 2.1.2 sestavena
5042015-07-22Aktualizace číselníků VZP.Aktualizováno
5052015-07-02Verze 2.1.1 sestavena
5062015-07-01Vygenerován nový EcceHomoLocal s novou dokumentací a uložen do programu.Nové
5072015-07-01Upraveny kontextové odkazy pro použití s novou dokumentací.Upraveno
5082015-06-30Vytvořena nová verze dokumentace a umístěna na webu.Nové
5092015-06-25Do funkcí ambulantní kartotéky přidána funkce "Označit příznakem U ve zvoleném období", která slouží pro označení všech výkonů, ZULP a cest v zadaném období jako vykázané pojišťovně. Tato funkce může být občas užitečná před opravami za účelem tvorby opravné dávky.Nové
5102015-06-24Při tvorbě dávky se filtruje na pracoviště pouze, tehdy nejsou-li označena všechna pracoviště.Nové
5112015-06-24Při mazání dávky se nabízí také smazání příznaku U. V případě dávky 80 se místo příznaku U ruší identifikace dávky, kterou byla registrace vykázánaNové
5122015-06-22Export dat z DOS Ordinace: Při exportu dávek z Ordinace vnitřní ID v tabulce dávky nekončí 12ti místným náhodným číslem, ale pořadovým číslem dávky v tabulce. Tím je zabezpečeno správné řazení vytvořených dávek v EcceHomo.Upraveno
5132015-06-22Naplňování titulku okna u ambulantní karty pacienta měnilo titulky oken spouštěných z karty.Opraveno
5142015-06-21Upravena některá řazení v seznamu vytovřených dávek tak, aby všechna řadila v sestupném řazení, jinak to bylo matoucí.Upraveno
5152015-06-21Zálohování: Vytvořeno automatické zálohování vybraných databází ve stanovené časy. Parametry se nastavují v "Nastavení / Plánované akce".Nové
5162015-06-20Zálohování: Kompletně přepracováno. Zálohovat může pouze uživatel, kterému Správce přidělil právo zálohovat. Nejdříve EcceHomo vytvoří záložní soubory. Následně je uživatel dotázán, kam chce uložit ZIP soubor se zálohou. Výchozí umístění je uživatelova složka Dokumenty, výchozí název je EcceHomoZaloha-RRRRMMDD-HHMMSS.ZIP, kde RRRRMMDD-HHMMSS je datum a čas zálohy. Po potvrzení se vytvoří ZIP soubor se zálohou.Nové
5172015-06-20Tlačítko "Nový den" v "Nastavení" funguje pouze pro licence s modulem Hospitalizace.Nové
5182015-06-19EcceHomoLocal: Když exportujete dávku do souboru, který již ve vybrané složce existuje, program se zeptá, zda chcete dávky sloučit. Pokud odpovíte ANO, exportovaná dávka se přidá do existujícího souboru. Pokud odpovíte NE, exportovaná dávka existující soubor přepíše.Nové
5192015-06-19Nešel smazat vytvořený recept.Opraveno
5202015-06-19EcceHomoLocal: Při exportu dávky 05-Nepravidelná péče se pro soubor KDAVKA nabízí přípona 111 i když je to dávka pro jinou pojišťovnu. Opraveno v EHL
5212015-06-19Export dat z DOS Ordinace: Při tvorbě seznamu diagnóz pro jednotlivé pacienty se nyní postupuje takto: Nejnovější dg je označena jako hlavní a je aktivní, starší dg jsou označeny jako ostatní a jsou ukončeny k datu exportu. Tato změna vychází ze zkušeností uživatelů, kteří již na EcceHomo přešli či přechází.Upraveno v Ordinaci
5222015-06-19Export dat z DOS Ordinace: Číselník pojišťoven obsahoval čísla pojišťoven s předřazenou nulou.Opraveno v Ordinaci
5232015-06-18Přístup do části Dávky byl povolen bez ohledu na práva. Na generování hlášení pro ÚZIS aplikováno právo -- Generovat dávky.Opraveno Upraveno
5242015-06-18Základní vnitřní okno aplikace lze trvale maximalizovat na úrovni uživatele (Číselníky / Uživatelé / Maximalizovat okno)Nové
5252015-06-18Při startu programu prováděná kontrola aktuálnosti EcceHomoLocal se nyní spouští pouze pod Windows. Neprovádí se tedy, pokud je program spouštěn z MAC, iOS nebo internetového prohlížeče (WebDirect). Rovněž pouze na platformu Windows je omezen export dávek a import číselníků VZP.Nové
5262015-06-18Před importem číselníku VZP se program nejdříve zeptá, zda import provést.Nové
5272015-06-18Při generování dávek 98, 81 a 90 se zpracovávané diagnózy řadí od nejnovější. Pokud není nalezena hlavní dg, použije se nejnovější ostatní dg.Upraveno
5282015-06-17Z nabídky v celém programu vyřazen režim náhled, který neměl smysl.Vyřazeno
5292015-06-17Do okna pro výběr všech léčiv a PZT z receptu přidán pruh nástrojů pro lepší hledání.Nové
5302015-06-17Při importu dat z DOS Ordinace se do EcceHomo načetly všechny vyžádané péče s datem žádosti naplněným datem importu a nikoliv datem žádosti. Změna bude funkční pouze u nových instalací. Pokud vadí u stávajících instalací, je třeba řešit individuálně po dohodě s autorem.Opraveno
5312015-06-17Identifikace výkonů a ZULP vyžádané péče v generátorech dávek 98, 81 a 90 probíhá dle IČZ ošetřujícího lékaře, které z logiky věci musí být zadáno na rozdíl od interního ID ošetřujícího lékaře, které při ručním zadání může zůstat prázdné. Vedlo k jiným hodnotám dávek nad daty naimportovanými z DOS Ordinace.Upraveno
5322015-06-16Okno pro aktivaci programu je vhodněji umístěno, má vypnuté Windows tlačítka, zakázánu změnu velikosti a je modální.Upraveno
5332015-06-12Hospitalizace: V kartě pacienta se zobrazuje počet dnů od poslední stolice.Nové
5342015-06-11Z ambulantních karet všech odborností vyřazena záložka "Minulé nálezy" v horní části karty. Byla nahrazena záložkou "Nález", která slouží lépe.Zrušeno
5352015-06-11Záložky Návštěvy v horní části karty byly vyměněny za záložku Nález jen u některých odborností.Doplněno
5362015-06-10Do okna Informace do záložky Verze doplněna logika verzí a doporučení k aktualizacím.Nové
5372015-06-09Verze 2.1.0 sestavena.
5382015-06-09Vytvořen mechanizmus pro jednorázovou změnu dat po upgrade. Nyní: Aplikace přístupového práva k volbě "Informace" a naplnění jmenovky pracoviště jmenovkou prvního uživatele, který je pracovišti přiřazen.Nové
5392015-06-09Vytvořeno informační okno s uživatelským popisem nedůležitějších změn v programu a posloupnost verzí programu, datového rozhraní VZP a FileMakeru.Nové
5402015-06-08Do hlavní nabídky přidána položka Informace pro zobrazení informací i verzích programu, datového rozhraní VZP a novinkách v programu.Nové
5412015-06-05Tlačítko pro spuštění VZP Kontrolu přidáno i do seznamu vytvořených dávek.Nové
5422015-06-05Výrazné urychlení generátoru ambulantní dávek 98, 81 a 90.Upraveno
5432015-06-02Do funkcí ambulantní kartotéky přidány funkce pro záměnu kódu výkonu a kódu ZULP (léky, IVLP, PZT, stom.výrobky).Nové
5442015-06-02V sestavách Lékařská zpráva, Opis záznamu a Opis nálezu se netiskne jmenovka aktuálně přihlášeného uživatele, ale přebírá se z pracoviště, které je uvedeno v záznamu návštěvy.Nové
5452015-06-02Do číselníku Uživatelé přidáno pole "Informovaný souhlas" pro tisk v sestavách Lékařská zpráva a Opis záznamu či Opis nálezu. Použito v uvedených sestavách.Nové
5462015-06-01Do záložky Nález v ambulantní kartě přidáno vedle data a času i číslo pracoviště.Nové
5472015-05-31Do kartotéky přidán sloupeček Titul.Nové
5482015-05-29Do tisků z hospitalizační karty přidány tisky "Oznámení o poskytovateli pomoci", "Smlouva o příplatku za nadstandard", "Informovaný souhlas s hospitalizací", "Sociální šetření" a "Vedení palteb".Nové
5492015-05-20Do tisků z hospitalizační karty přidán tisk "Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči" pro ÚP.Nové
5502015-05-16Po otevření seznamu faktur se v závislosti na předchozích činnostech, nemusely zobrazit všechny faktury.Opraveno
5512015-05-16Při tvorbě nové faktury se do hlavičky naplní IČO dle pracoviště dávky.Nové
5522015-05-16V tiskové sestavě "Paragon obecný" se nyní tiskne IČO pracoviště přihlášeného uživatele.Upraveno
5532015-05-15Do tisků z hospitalizační karty přidán tisk sestavy "Smlouva o poskytování sociálních služeb"Nové
5542015-05-15Do číselníku pracovišť přidán údaj IČO.Nové
5552015-05-09Do tisků z hospitalizační karty přidán tisk sestavy "Žádost o příspěvek na péči"Nové
5562015-05-07Do ambulantní i hospitalizační karty přidáno tlačítko "Další údaje" s údaji Národnost, Státní příslušnost atd.Nové
5572015-05-07V horní části ambulantní karty byla záložka Návštěvy nahrazena záložkou Nález. Umožní to lépe pracovat s předchozími nálezy.Nové
5582015-05-07Do záložky Návštěvy (ambulantní karta) přidán sloupeček Pracoviště a obslouženo jeho automatické plnění. Toto pole bude sloužit pro vykazování a nahradí stejnojmenné pole u vykazovaných výkonů a ZULP, které bude v dalších krocích odstraněno.Nové
5592015-05-06Při přepnutí do karty pacienta se obsah titulku okna změní na příjmení, jméno, RČ a pojišťovnu.Nové
5602015-05-03Do hospitalizační karty přidán plán péče.Nové
5612015-05-02Do tisků z hospitalizační karty přidán tisk sestavy "Hlášení změn pro ÚP"Nové
5622015-04-30Verze 2.0.2 sestavena
5632015-04-30Z hlavní nabídky byl vyřazen modul Nepravidelná péče, nyní je zakomponován přímo do modulu Ambulance.Zrušeno
5642015-04-30Přepracován generátor dávky 05-Nepravidelná péče. Nyní se výkony berou přímo z ambulance.Nové
5652015-04-30Pokuď je pacient označen jako pacient nepravidelné péče, výkaznictví výkonů je omezeno dle rozhraní dávky 05.Nové
5662015-04-29Aktualizace číselníků VZP,Aktualizace
5672015-04-28Do ambulantní kartotéky přidán filtr na vlastní pacienty a pacienty nepravidelné péče.Nové
5682015-04-27Přednaplnění polí pro tisk Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu se provede automaticky, jen pokud jsou pole prázdná. Jinak lze ručně tlačítkem.Nové
5692015-04-23Editační okno pro zadání údajů o praktickém lékaři v ambulantní i hospitalizační kartě je nyní modální, nelze jej zvětšovat a zavřít lze pouze tlačítkem OK.Upraveno
5702015-04-23V Hospitalizační kartě nebylo vidět jméno praktického lékaře i když bylo vyplněno.Opraveno
5712015-04-23Vytvořen editor adres pro Posouzení zdravotního stavu. Tento editor byl zpřístupněn z předtiskového editoru sestavy v ambulantní i hospitalizační kartě. Nové
5722015-04-22V tiscích ambulantní karty vytvořena tisková sestava "Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu" vč. předtiskového editoru s přednaplněním dostupných údajů.Nové
5732015-04-20Velikost samostatného okna Laboratoř se zobrazuje co největší v závislosti na velikosti obrazovky.Nové
5742015-04-20V samostatném okně Laboratoř bylo pole pro zobrazení laboratorních výsledků opatřeno svislým posuvníkem.Upraveno
5752015-04-19Test na aktuálnost EcceHomoLocal při startu programu spustí instalaci EHL pouze, pokud je k dispozici novější verze.Nové
5762015-04-13V počátečním naplnění číselníku pojišťoven byl překlep v názvu VZP.Opraveno
5772015-04-13Při exportu dávek se z Dg vyřazují případné mezery a tečky.Nové
5782015-04-13Po sloučení karet se stejným RČ se sloučené karty smažou.Nové
5792015-04-11Aktualizován EcceHomoLocal. Při exportu dávky 80 se vždy přednastavila přípona 111 a nikoliv číslo pojišťovny, které dávka patří.Aktualizace
5802015-04-11Upraven export FDAVKA tak, aby měsíc ve větách D a Z obsahovaly pouze číslice.Upraveno
5812015-04-06Upraveny exporty dávek tak, aby v úvodní větě dávky měsíc obsahoval pouze číslice.Upraveno
5822015-03-14V případě, že je v polích v záložce Anamnézy něco uvedeno, název záložky se obarví. Platí pro všechny typy ambulantních karet.Nové
5832015-03-14V tiskových sestavách "Seznam pacientů za období" a "Seznam pacientů s kódem za období" bylo málo místa pro číslo pojišťovny. V případě používání čtyřmístného kódu pobočky VZP se zobrazoval otazník.Opraveno
5842015-03-14Tisková sestava "Seznam pacientů s kódem za období" nedávala správné výsledky.Opraveno
5852015-03-13V číselníku souborů výkonů a ZULP byla u ZULP zrušena cena za množství a cena za jednotku množství se přebírá přímo z číselníku VZP. V návaznosti na to bylo upraveno dosazování souboru do vykázaných výkonů. Po této úpravě jsou ceny vždy aktuální.Upraveno
5862015-03-09V generované FDAVKA opraven přístup k parametrům. Předčíslí bankovního účtu i kmenové číslo účtu se nyní vyplňuje s nulami a ne mezerami. Obojí dělalo problém.Opraveno
5872015-03-09Do podpisu v nově vytvořené faktuře se doplňuje jmenovka přihlášeného uživatele.Nové
5882015-03-07Verze 2.0.1 sestavena
5892015-03-06V seznamu faktur nešlo filtrovat. Ctrl+F fungovalo, ale nešly zapisovat hodnoty.Opraveno
5902015-03-06Při zadání PZT do souboru výkonů mohlo zůstat pole Skupina nevyplněno. Vyřešeno přednaplněním pole hodnotou 1 (léky)Upraveno
5912015-03-06Do tisků z ambulantní kartotéky přidán výpočet unicitárních pacientů.Nové
5922015-03-04V exportu dávky byla chyba způsobující občasné vložení cizího dokladu PZT do dávky jako prvního dokladu, což způsobilo nepřijetí dávky.Opraveno
5932015-03-04V editoru dávky bylo možné do některých údajů napsat více řádků. Po takovéto ruční úpravě dávky nebyla dávka vyexportována správně. Upraveny všechny editory dávek.Upraveno
5942015-02-27Aktualizace číselníků VZP,Aktualizace
5952015-02-27Při vykazování vyžádané péče se tlačítko "P" podbarvilo pouze v případě, když byl žádající lékař vybrán z číselníku ošetřujících lékařů.Upraveno
5962015-02-27Při otvírání minulých nálezů použito přesné hledání ID pacienta. Zlobilo u dat importovaných z Amicusu. Opraveno
5972015-02-18Do všech ambulantních karet přidán příznak pro pacienta nepravidelné péče.Nové
5982015-02-06Hospitalizační tiskové sestavy Opiáty, Infuze, Antibiotika a Vlastní prefix řadí záznamy dle lůžka.Upraveno
5992015-02-01Do tiskové podoby faktury se nenačetlo IČO.Opraveno
6002015-02-01Při generování následujících tiskových sestav bylo doplněno přesné hledání ID pacienta nebo ID návštěvy: Ambulantní karta, Výpis z ambulantní karty, Žádanka obecná, Poukaz FT, Poukaz Z, Poukaz K, Žádanka - laboratoř obecná, Příkaz ke zdravotnímu transportu, Vstupní anamnéza, Parere k hospitalizaci, Paragon obecný, Dekurs, Lékařská zpráva - nález, Opis záznamu, Opis nálezu, Poukaz na ortopedickou pomůcku.Upraveno
6012015-02-01Při otevírání karty pacienta použito přesné hledání ID pacienta. Vadilo pro karty importované z programu Amicus.Upraveno
6022015-02-01Pole D90E::ECDZ v dávce 90 musí být nulové.Upraveno
6032015-01-31V detailu dokladu E dávky 90 se nezobrazovala pole IČZ žadatele, odbornost žadatele a datum žádosti. Doplněno
6042015-01-30Dávka typu 90 chybně pracovala s polem pro odbornost žadatele (akceptovala pouze číselné odbornosti).Opraveno
6052015-01-19V hlavičkách některých sestav byla adresa zařízení příliš velkým písmem.Upraveno
6062015-01-16Export a uložení dávky do souboru KDAVKA selhalo, pokud složka Dokumenty nebyla umístěna na lokální, ale na síťové cestě (složitější síťové prostředí).Upraveno
6072015-01-15Pokud při startu EcceHomo je lokální uživatelská složka Dokumenty prázdná, program nedokázal nainstalovat EcceHomoLocal a zatuhl.Opraveno
6082015-01-15Při otevření kartotéky bylo vypnuto seřazování dle RČ. Zdržovalo to.Upraveno
6092015-01-15V záložkách Léky, IVLP a PZT v Receptech byly položky seřazeny nesprávně. Na vině byla vyzba pouze přes kód. Přidána i skupina. Oprava se ale projeví až od verze 2.1Opraveno
6102015-01-15V ambulantní kartě Psychiatr se místo textu Hospitalizace zobrazoval text PZN.Opraveno
6112015-01-06Ve formuláři pro výběr tisků z ambulantní karty opraveno zarovnání objektů.Opraveno
6122015-01-06Veškeré vazby mezi vykázanými ZULP a číselníky ZULP (Léky, IVLP a PZT) byly rozšířeny o skupinu, protože pouze kód již není jednoznačný.Nové
6132015-01-03Jako první výkon u každého dokladu hospitalizační dávky se generuje 00880 nebo 00881 v závislosti na tom, zda jde o nově vykazovanou hospitalizaci, či pokračující péči.Nové
6142015-01-02V číselníku léků ZZ se název léku přebírá z číselníku VZP Léky. Nemusel se však zobrazit správný název, pokud v číselníku VZP PZT existovala položka se stejným kódem jako lék. Opraveno
6152014-12-18Verze 2.0 sestavena
6162014-12-18Zneplatnění licencí pro DOS Ordinaci. Pro EcceHomo se vydávají nové licence.Upraveno
6172014-12-18Do hlavičky dávky se ukládá i číslo pojišťovny tak, jak je uvedeno v číselníku pojišťoven. Toto číslo je pak použito pro potřeby fakturace, aby bylo možno využít adresu atd.Upraveno
6182014-12-18Při přidání nového pacienta se nekontrolovalo zadávané RČ a ani se nespočítal datum narození.Opraveno
6192014-12-16Do receptu se propadalo číslo pobočky VZP, pokud je použita v kartě pacienta, místo kódu pojišťovny. Opraveno
6202014-12-15Do hlavičky faktury doplněno pole pro IČZ. Při vytvoření faktury z dávky se přebírá IČZ z dávky. Při tisku faktury se IČZ bere přímo z hlavičky faktury.Nové
6212014-12-15Pokud se dávka tvořila pro pracoviště, pak místo z číselníku pojišťovny se IČZ bere z číselníku pracoviště, pokud je tam uvedeno.Upraveno
6222014-12-15Při tisku faktury se nevytiskne banka, číslo účtu a kód banky.Opraveno
6232014-12-14Pokud je program v režimu hledání a uživatel stiskne tlačítko pro návrat do hlavního okna, to zůstalo v režimu hledání bez možnosti přepnutí.Opraveno
6242014-12-12Vytvořen import kartotéky pacientů z programu Amicus. Nové
6252014-12-11Generátor dávek obsahujících doklady PZT se po vytvoření tohoto dokladu již nevrátil do seznamu ambulantních výkonů.Opraveno
6262014-12-11Do hlavičky dávky se chybně nasčítala částka PZT.Opraveno
6272014-12-10Vytvořena sestava "Průvodní list dávky".Nové
6282014-12-09Do dg dokladu PZT se načítala hlavní dg, přitom toto pole musí být prázdné.Opraveno
6292014-12-09Do ostatních dg se načítalo více než 4 dg a jedna dg se načetla více než jednou.Opraveno
6302014-12-09Funkce pro ukládání desetinných čísel pro potřeby dávky pracovala chybně u čísel menších než 1.Opraveno
6312014-12-09Při importu z DOS se do pole Cena naimportovala cena za vykázané množství místo ceny za jednotku.Opraveno
6322014-12-09Výběr z číselníku Soubor výkonů se zobrazoval za oknem s vykazovanými výkony.Opraveno
6332014-12-08Do hlavičky faktury se neplnily údaje z Nastavení jako číslo účtu...Opraveno
6342014-12-08Do hlavičky dávky se špatně vysčítávaly PZT.Opraveno
6352014-12-07Vytvořena tisková sestava "Výpis z ambulantní karty" s hlavními informacemi v hlavičce a s nálezy za zvolené období.Nové
6362014-12-07Do formulářů, kde jsou víceřádkové texty přidáno tlačítko "Txt" pro možnost výběru předdefinovaných textů.Nové
6372014-12-06Do detailu číselníku Pracoviště přidána tlačítka pro přidání všech léků, IVLP nebo PZT do odpovídajících záložek. Tlačítka přidají všechny položky z odpovídajícího číselníku ZZ.Nové
6382014-12-06Tisková sestava "Opis záznamu a nálezu" v ambulantní kartě rozdělena na dvě samostatné sestavy.Nové
6392014-12-06V sestavě "Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku" se některé texty překrývaly.Opraveno
6402014-12-06Po změně pojišťovny v ambulantní kartě umožní změnu pojišťovny od zadaného data u vykázaných výkonů a ZULP.Nové
6412014-12-06Z ambulantních karet bylo ze záložek Návštěvy, Rehabilitace a Gravidity odstraněto kulaté tlačítko "V" pro zobrazení všech vykázaných výkonů. Bylo zavádějící a pro běžnou praxi nepotřebné.Upraveno
6422014-12-06V ambulantních kartách výrazněji podbarveno tlačítko "V" a je širší. Podbarvení tlačítka "P" bylo oproti tomu potlačeno.Upraveno
6432014-12-06Aktualizovány číselníky VZP na aktuální verze.Nové
6442014-12-05Do hlavičky dávky přidáno pole s čísly pracovišť, která jsou do dávky zahrnuta. Toto pole se naplní automaticky při vytvoření dávky.Nové
6452014-12-04Funkce pro přeformátování desetinných míst pro potřeby dávek používala americký tvar čísla menšího než 1 a vracela např. ".1" místo "0.1". Způsobovalo to nepřijetí dávky.Upraveno
6462014-12-04Do číselníku Diagnózy ZZ doplněno tlačítko pro vložení všech pracovišť.Nové
6472014-12-04Do číselníku VZP Jdg4 doplněno tlačítko pro přidání diagnózy do číselníku ZZ a všech pracovišť.Nové
6482014-12-04Do číselníků ZZ IVLP a PZT doplněno tlačítko pro vložení do všech pracovišť.Nové
6492014-12-03Do číselníků ZZ Výkony, Léky doplněno tlačítko pro vložení do všech pracovišť.Nové
6502014-12-03Do číselníků VZP Léky, IVLP a PZT doplněno tlačítko pro přidání léku do číselníku ZZ a všech pracovišť.Nové
6512014-12-03Do číselníku VZP Výkony doplněno tlačítko pro přidání vybraného výkonu do číselníku ZZ a do všech pracovišť.Nové
6522014-12-03Pokud se smazal výkon ZZ či Zulp ZZ, nesmazaly se zároveň výkony (resp. Zulp) pracoviště.Opraveno
6532014-12-03Do záložky Recepty přidáno tlačítko pro zobrazení všech položek z číselníků VZP Léky, IVLP, PZT a stom. výrobky s možností filtrování, řazení a s převzetím vybrané položky do rozpracovaného receptu.Nové
6542014-12-03Do seznamu předepsaných léčiv na recept se zařazují i magistraliter. Ošetřeno i mazání při odstranění posledního výskytu.Nové
6552014-12-02Pro tisk receptu nastaven formát papíru na A6, aby bylo možno tisknout i přes ručním podavačem se středovými šoupáky.Upraveno
6562014-12-02Upraveno přizpůsobení receptu velikosti okna tak, že se zvětšuje nabídka léků, ivlp a pzt vpravo. Záložka receptu ve spodní části se zvětšuje i na výšku.Upraveno
6572014-12-02Nabídka léků, ivlp, Pzt v receptech jsou seřazeny dle názvu místo kódu. Samotný kód přesunut na konec.Upraveno
6582014-12-02V nabídce léků pro recepty se nabízí i cena.Nové
6592014-12-01U větších číselníků přidáno seřazení kliknutím na záhlaví sloupce.Nové
6602014-12-01Do menu pro nedatové formuláře přidána zkrácená nabídka "Úpravy" aby bylo možno i zde provádět akce Ctrl+C, Ctrl+V...Nové
6612014-12-01Navigační šipky pro Dg se při zvětšení okna neposouvaly s pravým okrajem.Opraveno
6622014-12-01Po přidání výkonu stál kurzor v jiném záznamu, než který byl přidán.Opraveno
6632014-11-27V seznamu dávek doplněna možnost řazení dle různých kritériíNové
6642014-11-27Okraje tiskových sestav nastaveny napevno. Plovoucí okraje dle tiskárny činily problémy.Upraveno
6652014-11-27Při importu z DOS se do Kartotéky nenaimportovala pole PSČ a Obec. Upraven import. Vypnuty automatické výpočty, které chybu zavinily. Potřebné úpravy dat se provádí až po importu.Opraveno
6662014-11-27Do ambulantní i hospitalizační karty doplněna kontrola RČ.Nové
6672014-11-26Vytvořena tisková sestava "Příkaz ke zdravotnímu transportu" vč. předtiskové editace.Nové
6682014-11-26Při zobrazení minulých nálezů skočí na konec.Upraveno
6692014-11-26Upravena sada ikonek pro spodní lištu. Jsou jednodušší a výraznější.Upraveno
6702014-11-25Uspořádáno pořadí polí v ambulantní kartotéce po stisku klávesy Tab.Upraveno
6712014-11-25V číselníku souborů výkonů a ZULP byla do části pro ZULP přidána cena za množství a doplněn její přepočet při změně množství. Upraveno i plnění z tohoto číselníku při vykazování výkonů a ZULP. Při vstupu do pole Množství je označen celý obsah, aby bylo jednoduché hodnotu přepsat. Upraveno
6722014-11-25Křestní jméno pacienta v kartotéce se samo udělá velkým písmenem.Nové
6732014-11-25Do receptu se před text v poli DS píše "D.S. ".Nové
6742014-11-21Do ambulantní kartotéky přidán rychlý filtr pro vyhledání pacientů dle RČ nebo jména v jediném poli.Nové
6752014-11-21Do ambulantní kartotéky a karty přidána obsluha čekárny. V kartě lze pacienta zařadit do fronty. V kartotéce lze zobrazit pacienty v čekárně v pořadí zařazení.Nové
6762014-11-21Do léků a IVLP pracoviště přidáno pole DS pro potřeby receptu. Při plnění nového recept z léků a IVLP pracoviště se plní i DS.Nové
6772014-11-21Do obsluhy receptů z ambulantních karet přidána záložka Magistraliter s možností vytvořit a vytisknout recept.Nové
6782014-11-20Při mazání vystaveného receptu program "zabloudil".Opraveno
6792014-11-20Vytvořen číselník magistraliter vč. editace číselníku a přidělení práv.Nové
6802014-11-20V receptech v abmulantních kartách opraveny drobné nedostatky. Zvýrazněny léky s preskripcí a doplněno označení z pozitivního listu.Opraveno Upraveno
6812014-11-20V tisku všech ambulantních karet bylo příjmení a jméno přesunuto úplně nahoru vlevo.Upraveno
6822014-11-19Pro lepší čtení upraveno řazení minulých nálezů od nejstarších, jednotlivé návštěvy byly odděleny čárou a čas byl zmenšen a zešeděn. Upraveno
6832014-11-19Po importu z DOS se tabulka "Návštěvy" celá projde a vyprázdní se čas návštěvy, protože při importu se při založení nového záznamu se dosadí aktuální čas.Nové
6842014-11-19Import číselníku Texty z DOS doplněn o předvyplnění, kde se má text nabízet všemi možnostmi.Nové
6852014-11-19V číselníku předdefinovaných textů je možné zvolit, kde se má text nabízet. U nenabízených formulářů se nabízí texty všechny.Nové
6862014-11-18Do formulářů pro vykazování výkonů a ZULP (návštěvy, rehabilitace, gravidity) doplněna obsluha výběru z číselníku Soubor výkonů a ZULP.Nové
6872014-11-18Vytvořen číselník Soubory výkonů a ZULP, pro snadné hromadné vkládání výkonů a ZULP.Nové
6882014-11-18Při výběru léků, IVLP a PZT do nového receptu v ambulanci i hospitalizaci se chybně doplňovaly hodnoty. Opraveno
6892014-11-18Pokud recept obsahuje PZT (skupina 3) pak se místo receptu tiskne poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku vč. předtiskové editace. Platí pro ambulanci i hospitalizaci.Nové
6902014-11-17Do přettiskového formuláře pro "Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku" doplněno plnění popisu dle zadaného kódu PZT.Nové
6912014-11-17Vytvořena tisková sestava "Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku" dle současných požadavků vč. předtiskového editačního formuláře a možností ukládání do dokumentů.Nové Upraveno
6922014-11-16Tlačítko "T" v kartě pacienta upraveno na Txt, aby se nepletlo s tiskem.Upraveno
6932014-11-16Limity v kartě pacienta se počítají bez %.Upraveno
6942014-11-16Z přehledu Minulé nálezy pro přehlednost odstraněny nadpisy "Nález" a "Záznam".Upraveno
6952014-11-16Upraven poměr délek polí Záznam a Nález u ortopedické karty.Upraveno
6962014-11-15Při importu z DOS se neprovedly automatické vstupy nad importovanými daty.Upraveno
6972014-11-15Při importu z DOS se čísla pracovišť uložila jako 01... což způsobovalo problémy.Opraveno
6982014-11-15Při importu z DOS nebylo příjmení velkými písmeny.Opraveno
6992014-11-14Odstraněno fitrování na karty s návštěvami. Otvírání trvalo příliš dlouho.Upraveno
7002014-11-06Vytvořena tisková sestava "Poukaz na vyšetření / ošetření K" včetně předtiskové editace a s možností uložení do dokumentů v pdf.Nové
7012014-11-04Vytvořena tisková sestava "Poukaz na vyšetření / ošetření Z" včetně předtiskové editace a s možností uložení do dokumentů v pdf. Nové
7022014-11-02Vytvořena tisková sestava "Poukaz na vyšetření / ošetření FT" včetně předtiskové editace a s možností uložení do dokumentů v pdf.Nové
7032014-10-31Vytvořena tisková sestava "Žádanka obecná" včetně předtiskové editace a s možností uložení do záložky Dokumenty ve formátu PDF.Nové
7042014-10-28Oprava tiskové sestavy Lékařská zpráva / Nález.Opraveno
7052014-10-27Vytvořena tisková sestava "Karta pacienta - diabetolog".Nové
7062014-10-26Vytvořena tisková sestava "Karta pacienta - oční".Nové
7072014-10-25Vytvořena tisková sestava "Karta pacienta - praktik".Nové
7082014-10-24Vytvořena tisková sestava "Karta pacienta - gynekolog".Nové
7092014-10-23Vytvořena tisková sestava "Karta pacienta - ortoped".Nové
7102014-10-21Vytvořena funkce "Sloučení RČ" přístupná z ambulantní kartotéky.Nové
7112014-10-19Vytvořena tisková sestava "Statistika ZULP" s počty jednotlivých kódů vykázanými v zadaném období a popřípadě za zvolenou pojišťovnu.Nové
7122014-10-17Vytvořena tisková sestava "Statistika výkonů" s počty jednotlivých kódů vykázanými v zadaném období a popříadě za zvolenou pojišťovnu.Nové
7132014-10-15Tisková sestava "Statisktika diagnóz" zpřístupněna i v hospitalizačním modulu.Nové
7142014-10-14Vytvořena tisková sestava "Statistika diagnóz". Jedná se o počty jednotlivých v zadaném období aktivních diagnóz. Popřípadě pro zadanou pojišťovnu.Nové
7152014-10-12Vytvořena tisková sestava "Kolik pacientů (období)".Nové
7162014-10-11Vytvořeno okno s parametry Období a pojišťovna pro potřeby tiskových sestav.Nové
7172014-10-10Kapitola dokumentace "Nastavení" rozšířena o část věnovanou zálohování.Nové
7182014-10-09Úprava zálohování databází. Kontrola, zda běží na FileMaker Serveru, přístupová práva.Upraveno
7192014-10-07Generátory dávek 98, 90, 81, 36 a 05 upraveny tak, aby zpracovávaly pouze záznamy označené v poli "Účtovat pojišťovně" hodnotou "Ano".Nové
7202014-10-06Do všech rozvržení pro vykazování ambulantních výkonů, ZULP, cest a nepravidelné péče přidáno zaškrtávací políčko "Účtovat pojišťovně". Výchozí stav je "Ano".Nové
7212014-10-05Do tabulek Ambulantní výkony, Ambulantní Pzt, Cesty a Nepravidelná péče přidáno pole Účtovat pojišťovně. Využije se pro označení, zda položku účtovat pojišťovně.Nové
7222014-10-02Vytvořena tisková sestava "Přehled ZULP".Nové
7232014-10-02Vytvořena tisková sestava "Přehled výkonů v normohodinách - sumář po dnech".Nové
7242014-10-02Vytvořena tisková sestava "Přehled výkonů v normohodinách - podrobný výpis". Nové
7252014-09-30Vytvořeno úvodní okno s parametry pro sestavy Přehledy výkonů v normohodinách.Nové
7262014-09-29Vytvořena funkce pro výpočet počtu pracovních dnů. Je podporována interní tabulkou Volna.Nové
7272014-09-28Do sestavy "Přehled ambulantních výkonů - Položkově" přidány mezisoučty při seřazení dle data, kódu výkonu, RČ či Příjmení a jména pacienta.Nové
7282014-09-28Při vytváření tiskových sestav "Přehled ambulantních výkonů..." je možné zadat kódy výkonů, které se mají zpracovávat.Nové
7292014-09-27Vytvořena tisková sestava "Přehled ambulantních výkonů - Součtově za výkon".Nové
7302014-09-25Vytvořena tisková sestava "Přehled ambulantních výkonů - Součtově za RČ".Nové
7312014-09-24Vytvořena tisková sestava "Přehled ambulantních výkonů - Položkově".Nové
7322014-09-22Vytvořeno rozvržení pro obecné ambulantní sestavy s možností dle licence přepínat mezi hospitalizačními a ambulantními moduly.Nové
7332014-09-21Do ambulantní i hospitalizační kartotéky přidáno filtrovací pole "Ambulantní karty" resp. "Hospitalizační karty" pro filtrování karet, které mají ambulantní návštěvy resp. hospitalizaci.Nové
7342014-09-19Při kliknutí na záhlaví sloupce Návštěva v ambulantní kartotéce se neprovedlo seřazení kartotéky.Opraveno
7352014-09-19Při nedokončení filtru v ambulantní kartě zůstal příslušný skript nedokončený.Opraveno
7362014-09-18Nalezena a opravena chyba importu z DOS Ordinace, kdy se nenaimportovala PSČ a Obce.Opraveno
7372014-09-16Dokumentace rozšířena o popis nového fitrování a seřazení v ambulantní kartotéce.Nové
7382014-09-16Do ambulantní kartotéky přidáno tlačítko "Seřadit" pro složitější řazení.Nové
7392014-09-15Do ambulantní kartotéky doplněno volání formuláře Filtry, kde je možné filtrovat kartotéku dle různých kritérií.Nové
7402014-09-13Do tisků z ambulantní kartotéky přidána sestava "Seznam pacientů s kódem za období" s možností definovat seřazení.Nové
7412014-09-11Do tisků z ambulantní kartotéky přidána sestava "Seznam pacientů za období" s možností definovat seřazení.Nové
7422014-09-09Do kartotéky přidán sloupec ukazující datum poslední návštěvy. Lze použít pro filtr dle období.Nové
7432014-09-07Doplněna kontrola na naplněnost číselníku Stomatologické značky. Pokud je prázdný, naplní jej přednastavenými hodnotami.Nové
7442014-09-06Doplněna kontrola na naplněnost číselníku Pojišťovny. Pokud je prázdný, naplní jej přednastavenými hodnotami.Nové
7452014-09-03V ambulantní kartě pacienta je možno zobrazit aktuální výpočet limitů na unicitárního pojištěnce.Nové
7462014-09-02Vytvořen vazební číselník Limity přístupný z číselníků Pojišťovny a IČZ, který umožňuje evidovat výkonové a lékové limity pro kombinaci Pojišťovna-IČZ.Nové
7472014-09-02Vytvořen číselník IČZ včetně editoru, práv a kapitoly v dokumentaci. Provázáno z IČZ v číselníku Pracoviště.Nové
7482014-09-01Do číselníku Pojišťovny přidána pole "Limit Výkony", "Limit ZULP", "Záhlaví FA" a "Patička FA". Doplněn jejich import z DOS.Nové
7492014-09-01Do číselníku Uživatelé přidán parametr "Náhled receptu".Nové
7502014-08-27Dokončen editor definic formulářových tisků.Nové
7512014-08-26EcceHomoLocal upraveno pro spouštění přístrojů vč. konverze parametrů a spouštění v předdefinovaném adresáři.Nové
7522014-08-26Vytvořena kapitola dokumentace "Přístroje".Nové
7532014-08-26Vytvoření spouštění přístrojů z ambulantní karty pacienta.Nové
7542014-08-24Vytvoření číselníku "Přístroje" vč. editoru.Nové
7552014-08-23Umožněno spouštění lokální instalace VZPKontrol pro kontrolu dávek. Za tím účelem byly přidány parametry "VZPKontrol Cesta" a "VZPKontrol Vzhled".Nové
7562014-08-23Dokončen export faktury do souboru FDAVKA vč. úpravy EcceHomo Local.Nové
7572014-08-21Vytvořen číselník VZP Druh péče vč. editoru, přístupového práva a nápovědy.Nové
7582014-08-21Do "Parametry" přidán parametr "Druh péče" pro automatické přednastavení do faktur. Zabezpečeno, aby každá nová faktura převzala hodnotu tohoto parametru.Nové
7592014-08-20Do "Faktury" přidána pole "Druh péče" a "Poznámka pro ZP" pro potřeby FDAVKA. A pole "Poznámky".Nové
7602014-08-20Do "Nastavení" přidány parametry "Specifický symbol" a "Císlo pobočky" pro potřeby tvorby FDAVKA.Nové
7612014-08-18Vytvořen číselník VZP "Druh péče" pro potřeby FDAVKA vč. editace a importu.Nové
7622014-08-14Do tabulky Faktury přidáno pole Typ faktury (faktura za období, faktura za dávky, zálohová faktura). Rozvržení faktury uzpůsobeno většímu oknu. Tisk faktury zohledňuje typ faktury.Nové
7632014-08-12Do okna s nápovědou přidána lišta s tlačítky Domů, zpět, vpřed a zavřít.Nové
7642014-08-09Do číselníku Ošetřující lékaři přidáno pole Poznámky.Nové
7652014-08-06Dokumentace: do kapitoly "Číselníky" doplněny odkazy na nové číselníky.Nové
7662014-08-05Dokumentace: vytvořena kapitola "Stomatologické značky".Nové
7672014-08-03Dokumentace: vytvořena kapitola "Vytvořené dávky".Nové
7682014-08-02Dokumentace: vytvořena kapitola "Jak vytvořit dávku".Nové
7692014-08-01Dokumentace: vytvořena kapitola "Dávky".Nové
7702014-07-30Dokumentace: vytvořena kapitola "Ambulantní kartotéka".Nové
7712014-07-27Do všech tabulek vložena rezervní pole různých typů.Nové
7722014-07-27Do všech tabulek vloženo pole Přeneseno pro synchronizaci dat.Nové
7732014-07-27Vytvořena tabulka pro číselník externích přístrojů.Nové
7742014-07-25Vytvořena tabulka pro diabetologickou nadstavbu. Přidán import dat z Ordinace DOS.Nové
7752014-07-25Vytvořen import událostí z diáře v Ordinaci DOS.Nové
7762014-07-25Vytvořena tabulka Neschopenky a doplněn import obsahu z Ordinace DOS.Nové
7772014-07-24Modul Diář zpřístupněn dle přístupových práv. Sladěn vzhled se zbytkem programu.Nové
7782014-07-22Vytvořen modul Diář jako základ pro zvaní pacientů.Nové
7792014-07-20Ve všech ambulantních kartách vytvořena záložka Laboratoř pro prohlížení naimportovaných laboratorních výsledků.Nové
7802014-07-20Pokud je v parametrech povolena archivace XML souborů s laboratorními výsledky, ty se při importu ukládají do dokumentů daného pacienta.Nové
7812014-07-20Import laboratorních výsledků s využitím nových funkcí v EcceHomoLocal.Nové
7822014-07-19Do EcceHomoLocal přidány funkce pro import laboratorních výsledkůNové
7832014-07-14Implementace přístupového práva k importu číselníků (hromadně pro všechny číselníky).Nové
7842014-07-14EcceHomoLocal upraveno pro import číselníku AMBULEKY, který je v jiném kódování.Upraveno
7852014-07-14Import číselníku IVLP, PZT, JDG4, KATEGPAC, DOPHOSP, UKLEC, UHRADY, DRUHPOL, CISELPOB, DOPRAVA, OMEODB, STOKZP, STOMAGVY, VEKIND, AMBULEKY.Nové
7862014-07-13Import číselníku STOMAG, VYKONY, LEKY.Nové
7872014-07-13Do EcceHomoLocal přidána funkce pro převod číselníku VZP do utf8.Nové
7882014-07-13Vytvořen import číselníku VZP STOMAG do číselníku ZULP.Nové
7892014-07-13Ve stomatologické kartě přidáno tlačítko pro zobrazení zubních křížů se stavem a plánem chrupu.Nové
7902014-07-13Naplnění číselníku Stomatologické značky výchozími hodnotami.Nové
7912014-07-11Import tabulky Kříž (stomatolog) z DOS.Nové
7922014-07-11Úprava importu Seznam gravidit a Návštěvy po úpravách gynekologické karty.Upraveno
7932014-07-11Při otevření gynekologické karty se testuje, je-li aktivní gravidita. Pokud ano, přepne se na spodním panelu do záložky Gravidity místo do Návštěvy.Nové
7942014-07-11Upraveno přidávání nové návštěvy v těhotenství tak, že se zobrazí v obou panelech správné záložky a kurzor je ve správném panelu.Upraveno
7952014-07-10NV gynekologické kartě je možné na horní a dolní záložce zobrazit jinou graviditu.Nové
7962014-07-09Zabezpečeno, aby se při aktivaci záložky Gravidity vybrala poslední gravidita a její návštěvy. Zabezpečeno zobrazení odpovídajících návštěv při kliknutí na jinou graviditu. Zvolená gravidita je zvýrazněna.Nové
7972014-07-09Do záložky Gravidity v gynekologické kartě doplněno otevření a editace detailu návštěvy v těhotenství, vykazování výkonů a ZULP v samostatném okně a editace údajů vyžádané péče v samostatném okně.Nové
7982014-07-09Vytvořen základní rámec záložky Gravidity s možností vytvořit novou graviditu, editovat její záznam a také vytvářet a editovat návštěvy v těhotenství.Nové
7992014-07-09Upraveny struktury tabulek Seznam gravidit a Gravi (Návštěvy) pro potřeby gynekologické kartyNové
8002014-07-02Vytvořen prohlížeč vytvořených ambulantních dokladů a dokladů ZULP dávky 98, 81, 90, 36, 05 a 80.Nové
8012014-07-01Dávce lze již vytvořenou fakturu přiřadit také ručně.Nové
8022014-07-01Ze seznamu dávek lze vytvořit fakturu z více označených dávek stejné pojišťovně.Nové
8032014-06-30Z detailů ambulantních dávek odstraněno tlačítko pro tvorbu opravné dávky. Ty se tvoří generátorem dávek.Upraveno
8042014-06-30Výběry generátoru dávek se ukládají do záznamu aktuálního uživatele a využijí se při opětovném oevření panelu generátoru.Nové
8052014-06-30Ve všech generátorech dávek přidán systém filtru na vybraná pracoviště.Nové
8062014-06-29Vytvořen export dávky 80, 98, 81, 90 a 05.Nové
8072014-06-28Vytvořen generátor dávky 80 vč. editoru vytvořených dávek.Nové
8082014-06-27Do úvodní věty dávky se při exportu dosazovalo číslo pojišťovny, které je dávka předkládána. Dle metodiky tam ale má být, poněkud nelogicky, číslo pobočky VZP.Opraveno
8092014-06-27Při vytváření opravné hospitalizační dávky se nevyprázdnila pole pro podání a úhradu.Opraveno
8102014-06-26Vytvořen generátor a editor dávky 05 nepravidelná péče.Nové
8112014-06-26Byl upraven panel pro tvorbu dávek a manipulaci s vytvořenými dávkami. Nyní podporuje hromadnou tvorbu vybraných typů dávek pro vybrané pojišťovny, typy pojištění a vybraná pracoviště.Nové
8122014-06-25V exportech dávek se do pole DFIN dosazuje Celkem Kč, což ve VZP Kontrolu zobrazuje celkovou částku za dávku.Nové
8132014-06-25Přepracován generátor hospitalizační dávky 99 pro nový generátor.Upraveno
8142014-06-24Vytvořen export dávky 36.Nové
8152014-06-24Export dávek nyní umí exportovat více označených dávek (zatím pouze dávka 99).Nové
8162014-06-24Vytvořen generátor dávky 36 návštěvní služba vč. Editoru vytvořených dávek 36.Nové
8172014-06-23Do číselníku Uživatelé přidán parametr Pracovník pro NS. Slouží pro zadání označení pracovníka pro účely návštěvní služby. Parametr je využit pro vkládání do pole Pracovník u nové cesty.Nové
8182014-06-23Do číselníku Pojišťovny přidán parametr Jiné pojišťovny. Označuje, zda se do dávek této pojišťovny mají vkládat i cesty jiných pojišťoven. Dle metodiky ANO, dle praxe většinou NE. Parametr je použit v generátoru dávky 36.Nové
8192014-06-23Do vykazování cesty v návštěvní službě doplněno pracoviště včetně výběru ze seznamu a plnění u nové cesty z aktuálního pracoviště.Nové
8202014-06-22Údaje v kartě pacienta se po opuštění pole automaticky ihned ukládají. Na jedné kartě tak může pracovat více uživatelů. Nikoliv však na stejném údaji.Nové
8212014-06-22Vyřazeny pomocná rozvržení Global... a nahrazeno jejich použití.Upraveno
8222014-06-22Do číselníku Pojišťovny přidána pole pro návštěvní službu: Kód dopravy, Bodů za dopravu, Hodnota bodu za dopravu, Kč za dopravu.Nové
8232014-06-22V seznamu hospitalizovaných se nyný zobrazuji příznak, zda je v kartě vyplněna vizita lékaře.Nové
8242014-06-18Vytvořen systém pro registrace pacientů. Registrací může být více. Je tedy možný souběh registrace stomatologa, praktika, gynekologa... Nové
8252014-06-17Nějak se vytratila podpora pro registrační klíč Ordinace. Znovu doplněno.Upraveno
8262014-06-15Po převodu do FileMaker 13 bylo málo místa pro pole Datum v návštěvách.Upraveno
8272014-06-15Do hlavního okna přidán podtitul programu závislý na zakoupených modulech.Nové
8282014-06-14Do importu z Ordinace PUSSA doplněn import diagnóz. Nové
8292014-06-12Přepracována instalace EcceHomoLocal tak, aby na většině počítačů instalace nevyžadovala práva správce.Upraveno
8302014-06-08Dokončen import dat z Ordinace PUSSA.Nové
8312014-06-08Vytvořeny tabulky D36J a D36V pro dávky návštěvní služby.Nové
8322014-06-08Vytvořeny tabulky D05P, D05V a D05N pro dávky nepravidelné péče.Nové
8332014-06-08Do tabulky hlavičky dokladu dávky 90 přidáno zapomenuté pole EODZ pro odbornost žadatele.Nové
8342014-06-07Vykazování výkonů a ZULP pro stomatologickou ambulantní kartu.Nové
8352014-06-07Omezení počtu karet pacientů v DEMO verzi na 100. Hospital i Ambulance.Nové
8362014-06-07Soubory, které se otvírají pro prohlížení se nekopírují do složky Dokumenty, ale do složky Temp.Upraveno
8372014-06-05Aplikace přístupových práv na vybrané ovládací prvky.Nové
8382014-06-04Ošetřeno, aby uživatel s rolí Správce měl vždy přístup do Číselníky. A také případ, kdy aktualizuje práva sám sobě.Nové
8392014-06-04Hlavní nabídka zohledňuje také základní uživatelská práva.Nové
8402014-06-04Vytvoření seznamu základních práv. Zpřístupněno v detailu uživatele.Nové
8412014-06-04Hlavní nabídka zohledňuje licencované moduly.Nové
8422014-06-01Přidána tabulka Stomatologické značky vč. editoru tohoto číselníku.Nové
8432014-06-01Dokončeny importy z DOS Ordinace: Kartotéka, Parametry, Pracoviště, Pojišťovny, Uživatelé, Výkony ZZ a výkony pracoviště, ZULP ZZ a ZULP pracoviště, Ošetřující lékaři, Texty, Stom. značky, Sekundární evidence, Ambulantní výkony, Ambulantní PZT, Recepty, Nepravidelná péče, Návštěvní služba, Faktury.Nové
8442014-06-01Podpora registračního klíče Ordinace = aktivuje modul Ambulance.Nové
8452014-05-31Generátor registračního klíče (RK) rozšířen o podporu pro moduly. Kontrola RK se nyní provádí při každém startu programu.Nové
8462014-05-29Do tisků z ambulantní kartotéky přidána sestava "Seznam pacientů" akceptující aktuální filtraci i řazení.Nové
8472014-05-28Do tisků z ambulantní krtotéky i karty přidána sestava "Karta pacienta obecná".Nové
8482014-05-27Vytvořena ambulantní karta pro odbornost Psychiatr.Nové
8492014-05-26Do tisku z ambulantní karty přidán tisk sestavy "Paragon obecný".Nové
8502014-05-26Vytvořena funkce pro převod číselné částky na text (slovy).Nové
8512014-05-26Do tisku z ambulantní karty přidán tisk sestavy "Dekurs".Nové
8522014-05-25Do tisku z ambulantní karty přidán tisk sestavy "Opis záznamu a nálezu".Nové
8532014-05-25Do tisků z ambulantní karty přidán tisk sestavy "Lékařská zpráva - nález" s možností uložit sestavu do dokumentů.Nové
8542014-05-24Do ambulantní i hospitalizační kartotéky přidáno zaškrtávací pole pro zobrazení aktivních nebo neaktivních karet. Výchozí stav je "Aktivní". Upraveno i tlačítko "Vše" u abecedního fitru, které nyní zohledňuje nastavení přepínače "Aktivní".Nové
8552014-05-24Do ambulantních karet vloženo zaškrtávací pole určující aktivní karty.Nové
8562014-05-24Rozvržení pro tisk z ambulantní karty upraveno pro nový systém seznamů tlačítek.Nové
8572014-05-24Vytvořen skript pro zobrazení "Přehledu o počtech" v sestavách ambulantní kartotéky.Nové
8582014-05-24V ambulantní kartotéce přidáno tlačítko "Tisk" a zobrazení rozvržení se seznamy sestav.Nové
8592014-05-24Vytvořen systém pro nabídky tiskových sestav a přehledů.Nové
8602014-05-20Doplněna editace číselníku krevních skupin.Nové
8612014-05-20Pokud je při startu programu prázdný číselník krevních skupin, doplní se výchozími záznamy.Nové
8622014-05-20Tlačítko "Praktický lékař" v hospitalizační kartě nefungovalo.Opraveno
8632014-05-18Verze 1.13 sestavena.
8642014-05-18Seznam diagnóz je ovladatelný přímo na záložce Karta.Nové
8652014-05-18Pokud uživatel vybere jiný než přednastavený typ ambulantní karty, program si tuto volbu zapamatuje po dobu celého přihlášení.Nové
8662014-05-17Do ambulantních karet přidána záložka "Nález" pro editování aktuálně nastaveného nálezu v záložce "Návštěvy".Nové
8672014-05-17V ambulantních kartách byl seznam diagnóz pacienta přesunut ze samostatné záložky do záložky Karta. Nové
8682014-05-17V ambulantní kartě zrušeny šipky pro přesouvání mezi pacienty. Zamezení nechtěného přepnutí na jiného pacienta.Nové
8692014-05-15V amulantních kartách vytvořeny záložky MN s minulými nálezy v rolovacím okně pro jednoduché prohlížení.Nové
8702014-05-15V hospitalizační i ambulantních kartách vytvořen panel pro filtrování dle abecedy.Nové
8712014-05-14Záložka Dokumenty v ambulantních i hospitalizačních kartách uprave na tak, že se neotvírá nové okno s detailem záznamu a vše se odehrává přímo na záložce.Upraveno
8722014-05-14Záložky RA, OA, SA a FA v ambulantních kartách sloučeny do jedné záložky Anamnézy.Upraveno
8732014-05-14Záložka Příbuzní v ambulantních kartách přejmenována na Kontakty.Upraveno
8742014-05-14V záložce Karta v Hospitalizační kartě zrušen box "Praktický lékař" a nahrazen tlačítkovým polem, jako v ambulantní kartě. Na volné místo přesunuta Poznámka. Portál Příbuzní přejmenován na Kontakty a roztařen na celou šířku okna, jak je tomu v ambulantní kartě.Upraveno
8752014-05-14Tabulka Příbuzní přejmenována na Kontakty.Upraveno
8762014-05-13Do ambulantní i hospitalizační karty přidáno polie Titul pacienta.Nové
8772014-05-13Údaje v záložce "Karta" v ambulantních kartách rozloženy do třech sloupců a stejné šířce.Upraveno
8782014-05-13Jméno a příjmení v ambulantních kartách zobrazeno tučně pro zvýraznění.Nové
8792014-05-13Zrušen box "Praktický lékař" v ambulantní kartě. Místo toho je pouze needitovatelné pole se jménem PL. Po kliknutí na toto pole se otevře samostatné okno se všemi údaji o praktickém lékaři.Nové
8802014-05-13Z ambulantních karet odstraněna fotografie pacienta.Upraveno
8812014-05-13Do zkrácené nabídky rozšířena nabídka "Soubor" a přidána nabídka "Okna".Nové
8822014-05-08Do všech rozvržení přidána tlačítka "?" a vytvořeny odpovídající kapitoly dokumentace.Nové
8832014-05-08Sjednocena tlačítka "Přidat" ve všech rozvrženích.Upraveno
8842014-05-07Do ambulantních karet přidáno tlačítko "T" pro vložení předpřipraveného textu z číselníku včetně klávesové zkratky Ctrl+T. Tlačítko výběru a ukončení bez výběru nebyla vidět. Opraveno.Nové
8852014-05-07Do ambulantních karet implementována záložka Dokumenty včetně funkcionality.Nové
8862014-05-06Opravena chyba při kontrole RČ a nastavení data narození v ambulantní kartě.Opraveno
8872014-05-06Dopsána kapitola HTML dokumentace "Číselníky" a "Uživatelé".Nové
8882014-05-05Dopsána kapitola HTML dokumentace "Hledání a filtrování".Nové
8892014-05-04Dopsány kapitoly HTML dokumentace: "Instalace", "První spuštění" a "Obecné ovládání" (zde ještě dopsat hledání a filtrování). Dokumentace zpřístupněna na webu.Nové
8902014-05-03Sestaven nový EcceHomoLocal s HTML dokumentací a úpravou souborů pro import z DOS Ordinace.Nové
8912014-05-02Přepracováno volání dokumentace na HTML. Vytvořen zárodek dokumentace.Nové
8922014-05-02Dokončeny úpravy programu EcceHomoLocal pro volání více funkcí + vytvoření funkce ImportDOS pro skopírování csv souborů z DOS Odinace do EcceHomoLocal a jejich konverze do kódování utf8.Nové
8932014-04-29Dokončen systém exportu všech dat z DOS Ordinace pro potřeby EH.Nové
8942014-04-26Doladění modulu Nepravidelná péče.Nové
8952014-04-25Dokumentace se dle nového parametru načítá z internetu, nebo se použije lokální kopie dodaná s programem.Nové
8962014-04-25Přepracování úvodního menu. Nyní jde o programovou tabulku plněnou po přihlášení uživatele. Upraveno
8972014-04-25Ošetřeno automatické vytvoření tabulky s parametry programu při prvním spuštění programu a nastavení výchozích hodnot parametrů.Nové
8982014-04-24Vytvořen výpočet registračního klíče a jeho kontrola vč. podpory v programu Licence.Nové
8992014-04-23Do části "Sestavy" přidána volba pro otevření definice formulářových tisků".Nové
9002014-04-23Do tisku z ambulantních karet doplněn tisk "Poukaz na ortopedickou pomůcku".Nové
9012014-04-23Do ambulantních karet doplněna možnost tiskuNové
9022014-04-22Do hospitalizační karty doplněn tisk sestavy "Poukaz na ortopedickou pomůcku".Nové
9032014-04-21Do hospitalizačních i ambulantních receptů doplněna kontrola na existenci položky v aktuálním číselníku VZP před jejím přidáním do nového receptu.;Nové
9042014-04-20Systém receptů implementován i do hospitalizační karty.Nové
9052014-04-06Vytvořen generátor dávky 81 - stomatologická ambulantní vč. prohlížeče vytvořené dávky.Nové
9062014-04-03Vytvořeny tabulky pro stomatologickou dávku 81 vč. vazeb mezi nimi. Nové
9072014-04-01U příznaku "P" doplněn tooltip s infem o žadateli péče. Platí pro návštěvy i rehabilitace všech typů karet. Nové
9082014-04-01Vytvořen prohlížeč dávky 90.Nové
9092014-03-31Vytvořen generátor dávky 90 - vyžádaná péče.Nové
9102014-03-30Do indentifikace příznaku "U" u vykazovaných výkonů a ZULP doplněna bublinková nápověda obsahující informaci o dávce a dokladu, kterým byl výkon vykázán.Nové
9112014-03-30Do generátoru dávky 98 doplněna část ukládající informace o dávce do záznamu se zdrojovým výkonem či ZULP, vč. příznaku "U".Nové
9122014-03-29Dokončen generátor ambulantní dávky 98.Nové
9132014-03-22Vytvořen generátor věty D - hlavičky dávky spločné pro všechny typy dávek.Nové
9142014-03-22Vytvořena kostra pro generování dávek.Nové
9152014-03-21Přidán příznak "U" do všech formulářů pro vykazování ambulantních výkonů a PZT.Nové
9162014-03-21Přidán příznak "U" do tabulek Výkony, Ambulantní výkony, Ambulantní PZT, Cesta a Nepravidelná péče.Nové
9172014-03-20Vytvořeno nové okno pro vytváření dávek se všemi potřebnými parametry.Nové
9182014-03-20Dokončeno označování rehabilitací jako vyžádané péče v ambulanci.Nové
9192014-03-17Dokončeno označování návštěv vyžádané péče v ambulanci s vazbou na číselník Ošetřující lékaři.Nové
9202014-03-14Dokončena základní evidence Nepravidelná péče.Nové
9212014-03-13Vytvořena tabulka Nepravidelná péče.Nové
9222014-03-12Vytvořen skript, který se spustí po uložení výkonu. Pokud jde o výkon návštěvní služby, otevře okno pro zadání (opravu) cesty.Nové
9232014-03-12Vytvořeno rozvržení pro pořízení cesty v návštěvní službě po zadání zvoleného výkonu.Nové
9242014-03-11Do parametrů přidáno pole pro seznam výkonů v návštěvní službě, po jejichž zadání se má otevřít okno pro zadání cesty.Nové
9252014-03-10Dokončen Návštěvní služba - základní pořízení cest.Nové
9262014-03-06Do hlavní nabídky přidána tlačítka Návštěvní služba a Nepravidelná péče.Nové
9272014-03-06Doladěno chování záložky Recepty v ambulantní kartě.Upraveno
9282014-02-17Do seznamu léků v receptu doplněno označení léků dle pozitivního listu.Nové
9292014-02-17Do modulu Číselníky doplněna editace číselníku AMBULEKY.Nové
9302014-02-17Přidány tabulka s číselníkem AMBULEKY (pozitivní list).Nové
9312014-02-17Preskripční omezení. U léků, IVLP a PZT se podbarvují položky s preskripčním omezením oranžově. Bublinková nápověda ukazuje seznam odborností, na které je předepsání omezeno. Případně jiné omezení. Týká se položek Léky ZZ, IVLP ZZ, PZT ZZ, Pracoviště a Recepty.Nové
9322014-02-12Do nabídky Soubor přidána pro uživatele možnost změnit si vlastní heslo.Nové
9332014-02-10Import číselníku preskripčních omezení se číselník nenaimportoval a poškodil i číselník odborností.Opraveno
9342014-02-06Zprovoznění vykazování výkonů a ZULP z rehabilitace. Zapracováno do karet Úplná a Ortoped.Nové
9352014-02-06Odstranění záložky recepty z hospitalizační karty. Vrátí se, až bude potřeba.Odstraněno
9362014-02-04Vytvořeny nové formuláře pro vykazování výkonů a ZULP pro typy ambul. karet Stomatolog a Úplná, kde jsou navíc pole pro lokalizaci kvadrantu a zubu. Upraveny skripty pro volání tak, aby otvíraly odpovídající formuláře.Nové
9372014-02-04Dokončen přehledový formulář se všemi vykázanými výkony a ZULP pacienta z ambulance.Nové
9382014-02-04Dokončen formulář pro vykazování výkonů a ZULP z ambulance vč. navázání na nové číselníky.Nové
9392014-02-04Do tabulek pro vykazování výkonů a ZULP dotažen z návštěvy kromě data i čas.Nové
9402014-02-03Do okna pro vykazování výkonů v ambulanci byla doplněna tabulka pro vykazování ZULP (Léky, IVLP, PZT).Nové
9412014-02-03Vytvořeny výběrové seznamy pro výběr kódu v číselnících Léky, IVLP a PZT na úrovních ZZ a Pracoviště.Nové
9422014-02-03Přepracována editace Číselníku pracovišť tak, aby záložky Léky, IVLP a PZT pracovaly s upravenými číselníky ZZ.Upraveno
9432014-02-03Přepracována editace Číselníků ZZ Léky, IVLP a PZT tak, aby využívaly nové tabulky ZULP.Upraveno
9442014-02-03Přepracována editace číselnků VZP Léky, IVLP a PZT tak, aby pracovaly s novou tabulkou ZULP.Upraveno
9452014-01-26Vytvoření tabulky ZULP pro manipulaci s číselníky LEKY, IVLP, PZT a STOMAG. Upraveny importní skripty pro načítání těchto číselníků.Nové
9462014-01-25Záložky "Recepty" doplněna do všech karet, kde má smysl. Tedy do všech kromě Domácí péče.Nové
9472014-01-23Doplněno přebírání DS do nového receptu. V případě přebírání celého receptu z položek tohoto receptu. Při přebírání ze seznamu "Předepsané" se přebere DS z posledního předpisu.Nové
9482014-01-23Doplněna možnost vytvořit nový recept z okna se zobrazeným receptem.Nové
9492014-01-22Dokončen celý systém tvorby, ukládání a tisku receptů z ambulance.Nové
9502014-01-18V záznamech hospitalizační karty byl sloupec Koupání přepracován na Insulin, Sloupec je hned vedle Glykemie a spolu mají vyšší informační hodnotu. Koupání se bude psát do části Ošetřovatel.Upraveno
9512014-01-15Dokončení archivace vytvořených receptů a aktualizace seznamu předepsaných léčiv.Nové
9522014-01-15Úprava pozicování okna při jeho otevření s ohledem na možnost zapnout automatického přizpůsobení velikosti v parametrech.Upraveno
9532014-01-14Vytvořeny skripty pro přípravu náhledů tiskových sestavNové
9542013-12-26Dokončeno vygenerování nového receptu z připravených položek v pracovní části receptu.Nové
9552013-12-21Dokončeno základní rozvržení a návrh funkcionality receptu.Nové
9562013-12-12U všech ambulantních karet zmenšena fotografie pacienta a vytvořeny funkce pro manipulaci s fotografií.Nové
9572013-12-12Úprava ambulantních karet dle nového systému u karet typu: Úplná.Nové
9582013-12-11Úprava ambulantních karet dle nového systému u karet typu: Stomatolog, Oční, Gynekolog, Diabetolog.Nové
9592013-12-10Funkce přidání nové rehabilitace v ambulanci upravena, aby si pamatovala rozložení záložek.Nové
9602013-12-10Úprava ambulantních karet dle nového systému u karet typu: Stomatolog, Ortoped, Internista.Nové
9612013-12-10Okno s výběrem typů ambulantních karet se pozicovalo v kontextu hlavního okna. To vadilo, pokud si uživatel otevřel druhé okno a to přesunul do jiné pozice.Opraveno
9622013-12-09Upraven seznam diagnóz dle designu ambulantní karty a vyřešeno přidáání diagnózy z obou panelů. Týká se karet: Domácí péče, Praktik.Nové
9632013-12-09Funkce přidání návštěvy (i příbuzného) v ambulantní kartě již ví, ze které poloviny byla spuštěna a podle toho se zachová. Po návratu nastaví jako aktivní záložky, které byly aktivní před zavoláním. Týká se karet: Domácí péče, Praktik.Nové
9642013-12-09Ambulantní karta rodělena na dvě stejné poloviny se stejnými záložkami nahoře i dole. Týká se typů karet: Domácí péče, Praktik.Nové
9652013-12-08U ortopedické ambulantní karty rozšířen sloupec Záznam na úkor sloupce Nález. U úplné karty šířky těchto sloupců vyrovnány.Upraveno
9662013-12-08Zapracování manipulace s vykazovanými výkony do všech ambulantních karet.Nové
9672013-11-26Přiřazování výkonů zdravotnického zařízení k jednotlivým pracovištím nefungovalo správně. Vždy se zobrazovaly všechny výkony ZZ.Opraveno
9682013-11-26Vyřešeno vykazování výkonů pro ambulantní návštěvy a rehabilitaci. Ještě zbývá vyřešit výkony z gravidity. Nové
9692013-11-24Pro karty Ortoped a Úplná zprovozněna záložka Rehabilitace vč. obslužných skriptů.Nové
9702013-11-18Přidání záložky Příbuzní do všech typů ambulantních karet.Nové
9712013-11-18Přidání odbornostních polí do karty typu Domácí péče.Nové
9722013-11-17Přidána odbornostní pole do karty a ambulantních návštěv u karet: Internista, Stomatolog, Praktik.Nové
9732013-11-16Přidána odbornostní pole do karty a ambulantních návštěv u karet: Gynekolog, Ortoped, Diabetolog, Oční.Nové
9742013-11-16Vytvořena rozvržení detailu ambulantní návštěvy pro pšechny typy ambulantních karet.Nové
9752013-11-15Pokud chce uživatel otevřít ambulantní kartu a nemá přednastaven jeden z typů, zobrazí se výběr typů karet. Po výběru se zobrazí ambulantní karta odpovídajícího typu a výběr se uloží do uživatelových parametrů.Nové
9762013-11-14Upraven vzhled okna pro vykazování ambulantních výkonů a vytvořen skript pro přidání nového ambulantního výkonu.Nové
9772013-11-14Do ambulantní karty Gynekolog přidána odbornostní pole.Nové
9782013-11-13Vyřešeno přepínání mezi typy ambulantních karet. Vyřešeno otevření ambulantní karty typu dle uživatelských parametrů.Nové
9792013-11-12Do sady ambulantních karet přidána karty Domácí péče pro integraci programu HomeCare.Nové
9802013-11-11Vytvoření sady ambulantních karet pro jednotlivé odbornosti v rozsahu DOS Ordinace.Nové
9812013-11-09Vytvořena nová lokální část programu EcceHomoLocal pro podporu exportů a importů. Zatím podporuje export dávek všech typů. Přepracováno v prostředí wxPython, které je k dispozici pro Windows i Mac.Nové
9822013-11-04Vytvořeno výběrové okno pro výběr typu karty k zobrazení.Nové
9832013-11-04Vytvoření seznamu "Typy karet".Nové
9842013-11-04Do tabulky Uživatelé přidána pole Email a Karta.Nové
9852013-11-03Sladění designu oken u číselníků VZP: Výkony, Léky, IVLP, ZP, Diagnózy, Kategorie pacienta, Doporučení hospitalizace, Ukončení léčení, Odbornosti, Náhrady, Skupiny léčiv, Pobočky VZP, Doprava, Preskripční omezení, Stomatologické výrobky, Lokalizace, Výkony s povinnou lokalizací, Věkové indexy. Upraveno
9862013-11-02Sladění designu oken u číselníků: Pracoviště, Lůžka a pokoje, Uživatelé, Ošetřující lékaři, Pojišťovny, Výkony ZZ, Léky ZZ, IVLP ZZ, PZT ZZ, Diagnózy ZZ, Texty, Obce, PSČ, Klasifikace zaměstnání, Rodinný stav, První hospitalizace, Potřeba další péče. Upraveno
9872013-11-01Zveřejnění tohoto technického deníku na webu a vytvoření provozního deníku.Událost
9882013-10-31V nabídce "Okna" jsou k dispozici volby: - Maximální velikost - zvětšení okna přez celou pracovní plochu aplikace. - Originální velikost - upraví velikost okna do původních rozměrů. - Nové okno - otevře nové okno jako kopii současného. Nové
9892013-10-31Zahájeno sladění designu všech oken.Upraveno
9902013-10-30Vytvořena sada tlačítek pro dolní lištu oken a zahájení jejich implementace.Upraveno
9912013-10-29Do nabídky Nápověda doplněny položky "Nápověda pro EcceHomo" a "Kontextová nápověda". Na klávesovou zkratku F1 se zobrazuje kontextová nápověda.Nové
9922013-10-29Do oken Hospitalizace a Kartotéka doplněna tlačítka pro kontextovou nápovědu.Doplněno
9932013-10-29Vytvořen skript pro zobrazení části dokumentace odpovídající aktivnímu oknu. Překlad na adresu pomocí tabulky Help. Nové
9942013-10-29Vytvořena programová tabulka Help pro překlad názvů okem na kód kotvy pro html adresu.Nové
9952013-10-28Založení dokumentaceNové