Technický deník EcceHomo

Seznam novinek a provedených změn v programu EcceHomo
P.č.Datum Popis změny Status
12020-03-30Verze 3.1.1 sestavena
22020-03-30Aktualizace komunikačního modulu eReceptu.aktualizace
32020-03-30Jako součást eReceptu se nyní odesílá "Kontaktní adresa" pacienta. Pokud je pole "Kontaktní adresa" prázdné, odesílají se ulice, obec a PSČ oddělené čárkami. Pokud je pole vyplněné, odesílá se jeho obsah.nové
42020-03-30Do karty pacienta doplněno pole "Kontaktní adresa" pro účely eReceptu.nové
52020-03-27Verze 3.1.0 sestavena
62020-03-27Aktualizace číselníků VZP a umístění na produktovém webu (PZT, IČP)aktualizováno
72020-03-27Aktualizace rozhraní eRecept na verzi 201704C. Starší verzi SÚKL vypne v noci z 31.3. na 1.4.!aktualizováno
82020-03-23Aktualizace číselníků VZP a umístění na produktovém webu (Výkony, Diagnózy, IČP, Druhy péče).aktualizováno
92020-03-15Aktualizace číselníků VZP a umístění na produktovém webu (Výkony, Léky, PZT, Stomag, Ambuléky, IČP, SÚKL).aktualizováno
102020-03-09V tisku poukazu na ortopedickou pomůcku se v poli "Sk" tiskla hodnota 3 = PZT. Nyní se tiskne Typ PZT.upraveno
112020-03-02eNeschopenka: Doplněno tlačítko "Ostatní", pod kterým se nachází jedna funkce "Vrať detail případu", která ze SSZ získá kompletní údaje neschopenky. Tato funkce je přípustná pouze, pokud je neschopenka vaše, tedy, že jste ji vytvořili nebo již převzali. Funkcí získané údaje lze do neschopenky převzít.nové
122020-03-01eNeschopenka: Vedle záložek Log a Poznámky byla přidána záložka Servis, která obsahuje technická pole, která jsou v neschopence neviditelná nebo nepřístupná. Určeno pouze pro řešení komplikovaných a nestandardních situací. Doporučujeme jejich změnu konzultovat.nové
132020-03-01eNeschopenka: Pokud úspěšně odešlete hlášené o převzetí do péče, pak se neschopenka označí jako odeslaná, aby šly odesílat opravy původního podání.nové
142020-03-01eNeschopenka: Při získání neschopenky, kdy ta není na SSZ nalezena a vy necháte vytvořit novou neschopenku se zadaným číslem, pak se nastaví datum vytvoření dle data zakomponovaném v čísle neschopenky. Neschopenka se rovněž označí jako odeslaná a je tudíž možné (po převzetí neschopenky) odesílat opravy neschopenky pro případ, kdy původní neschopenka jiného správce než SSZ obsahuje chybu, kterou nelze změnit odesláním hlášení. nové
152020-03-01eNeschopenka: Při ručním zadání neschopenky se po zadání čísla neschopenky také datum vytvoření, které je zakomponováno v čísle neschopenky.nové
162020-02-25Seznam vytvořených dávek převeden do nového vzhledu.upraveno
172020-02-25Do seznamu vytvořených dávek přidána možnost tisku seznamu dávek.nové
182020-02-25Export dávky umožněn i na MAC.nové
192020-02-16Verze 3.0.5 sestavena
202020-02-16Aktualizace číselníků VZP a SÚKL k 16.02.2020.aktualizováno
212020-02-16eNeschopenky: Z ambulance je přístupný seznam všech neschopenek s možností otevřít neschopenku a provádět s ní změny.nové
222020-02-16eNeschopenka: Vypnutí dotazu před odesláním požadavků na získání adres a zaměstnavatelů pacienta.upraveno
232020-02-13Dokumenty v kartě pacienta nešly otevřít ve Filemakeru 14.opraveno
242020-02-13V záložce Dokumenty u některých typů karet se nezobrazoval název souboru, pokud bylo v nastavení zvoleno externíúložiště.opraveno
252020-02-12Přepracována kapitola dokumentace "Jak na eNeschopenky" dle připravovaných změn pro verzi 3.0.5.aktualizováno
262020-02-12eNeschopenka: V odddíle "Pacient" je možné zvolit, zda odesílat RČ nebo datum narození. Slouží především pro cizince bez RČ. Dle data narození nelze získat ze SSZ ani adresu, ani zaměstnavatele a proto tato tlačítka při výběru "Datum narození" zmizí. Upravena všechna podání.nové
272020-02-11eNeschopenka: Tlačítko "Ukončení" po odeslání ukončnení neschopenky na SSZ nezešedne, ale změní se na "Opravit ukončení" a umožní tak odeslat opravu předchozího ukončení.nové
282020-02-03eNeschopenka: Odstraněno tlačítko [Kontrola] a oddíl "Vystavil jiný lékař". Obojí bylo zavádějící a nepřesné. Kontroly se provádí před každým odesláním a to vždy ty údaje, které jsou pro dané podání relevantní. Údaje o cizím lékaři jsou k dispozici u podání "Převzetí do péče" a pouze tam mají smysl.upraveno
292020-02-03eNeschopenka: Funkce "Získat cizí neschopenku" se již neptá, zda odeslat požadavek. Pokud nebyla neschopenka se zadaným číslem na ssz nalezena jako případ (ještě nebyla schválena) program se zeptá, zda vytvořit novou neschopenku se zadaným číslem. To umožní následné odeslání požadavku na převzetí do péče.rozšířeno
302020-01-28V záložkách Návštěvy u všech typů karet vyměněny tlačítka pro posun mezi záznamy a přidáno tlačítko [?] pro nápovědu.upraveno
312020-01-28Šipky pro posun mezi záznamy v záložce Neschopenky fungovaly špatně. Upraven vzhled.opraveno
322020-01-27Do záložky Neschopenky přidáno tlačítko [?] které zobrazí kapitolu dokumentace "Jak na eNeschopenku".nové
332020-01-27Přepracována kapitola dokumentace "Jak na eNeschopenky" dle stavu ve verzi 3.0.4.aktualizováno
342020-01-26Verze 3.0.4 sestavena
352020-01-24eNeschopenka: přidána funkce pro odeslání žádosti o souhlas s pobytem v zahraničí.nové
362020-01-24Změna DR VZP na verzi 6.2.39aktualizováno
372020-01-24Aktualizace číselníků VZP dle stavu k 24.1.2020.aktualizováno
382020-01-24eNeschopenka: přidána funkce pro odeslání žádosti o povolení volit vycházky dle aktuálního stavu.nové
392020-01-23eNeschopenka: Údaje o cizím lékaři po získání neschopenky se plní nikoliv do bloku "Vystavil jiný lékař", ale do polí bloku "Převzetí do péče" v hlášení změny. Původní chování způsobovalo problémy.upraveno.
402020-01-20eNeschopenka: přidána funkce pro pro odeslání žádosti o uznání PN do 7 dnů po ukončení předchozí PN.nové
412020-01-20eNeschopenka: Jako výstupní kanál je nastaven B2B místo e-Podatelna.upraveno
422020-01-16eNeschopenka: U všech podání nastaveno aktuální verze služeb na 1.8.0.aktualizováno
432020-01-16eNeschopenka: Při výběru správce pojištění jiného, než 101 a 199 se doplní adresa zaměstnavatele a u správce 102 a 103 se dosadí jako profese "Příslušník".nové
442020-01-16eNeschopenka: na žádost SSZ byly z číselníku Kódy SSZ odstraněny kódy 101-123. Pro celou Prahu platí nyní jediný kód 118.upraveno
452020-01-15eNeschopenka: přidána funkce pro odeslání žádosti o udělení souhlasu ke zpětnému uznání PN.nové
462020-01-13V tiskopise "Rozhodnutí o DPN" bylo ve spodní části oddílu D. chybně uvedeno "Neschopen od" místo "Nechopen do". Šlo jen o chybu popisu na tiskopusu.opraveno
472020-01-11Do servisní editace dat přidány tabulky "Jednodenní péče", "Kódy SSZ" a "Správci pojištění". Upraveny sloupce u "Neschopenky".upraveno
482020-01-09V několika tiskových sestavách byl zvětšen prostor pro obsah NO.upraveno
492020-01-08Poukaz na ortopedickou pomůcku ve formátu A5 byl ve staré verzi.opraveno
502020-01-08U některých starších typů karet se při smazání receptu neodesílala žádost o jeho smazání na SÚKLu.opraveno
512020-01-07Verze 3.0.3 sestavena
522020-01-07Na některých instalacích se tisklo více neschopenek.opraveno
532020-01-06Při převodu z EH2 se již nepřevádí výběry v generátoru dávek (Pojišťovny, typy dávek, typy pojištění a pracoviště). V EH3 je jiný způsob uložení těchto výběrů a převzetí těch z EH2 způsobovalo problémy.upraveno
542020-01-06Přidána volba "Vzdálená pomoc" do hlavní nabídky. Z webu pussa.cz stáhne program AnyDesk, uloží jej na plochu počítače a spustí jej.nové
552020-01-06Nastavení modulu eNeschopenky se provedlo jen, když byl nastaven režim a IČPE, což bránilo zjistit IČPE ze SSZ. Nyní jen nutný jen režim.upraveno
562020-01-04Verze 3.0.2 sestavena
572020-01-04Při startu programu se testuje existence nových číselníků na serveru pussa.cz.nové
582020-01-04Při přidávání dokumentů do záložky "Dokumenty" v kartě pacienta se výběrový dialog vždy nastavil do složky Dokumenty. Nyní se dialog nastaví do naposledy použité složky.upraveno
592020-01-04Karta pacienta se otvírala vždy ve výchozích záložkách bez ohledu na nastavení záložek v konfiguraci uživatele.opraveno
602020-01-04Vedle vytvoření nové neschopenky je k dispozici získání cizí neschopenky ze serveru SSZ zadáním jejího čísla.nové
612020-01-03Název zaměstnavatele, který obsahuje znak & způsobil chybu parsování XML požadavku. Týkalo se Odeslání, odeslání opravy a Ukončení.ošetřeno
622020-01-03Doplněna kontrola na vyplnění času vycházky. Vždy musí být vyplněn čas od i do.doplněno
632020-01-03Upravena struktura vycházek dle CSSZ API verze 1.8. Týká se Odeslání, odeslání opravy a Hlášení OL, pokud se hlásí změna vycházek.upraveno
642020-01-03SSZ u telefonního čísla akceptuje pouze číslice bez mezer. Na začátku může být +.upraveno
652020-01-03Při odesílání neschopenky se telefon přebíral z karty pacienta, nikoliv z neschopenky.opraveno
662020-01-03Import dat z verze 3 nepřenesl Registrace. Pro dodatečné načtení byl vytvořen v "Nastavení / Servis" funkce "Servisní import Registrací z EcceHomo2". Servisní import registrací nemaže žádné záznamy, aby zůstaly zachovány registrace vzniklé již ve verzi 3. To ale znamená, že servisní import Registrací se může spustit pouze jednou!. Import Registrací byl doplněn i do standardního importu.opraveno
672020-01-02Po zadání "Dg" či "Konečná dg" v neschopence, je tato oříznuta na čtyři znaky, protože server SSZ neakceptuje delší dg. Např. dg M2559 je oříznuta na M255.nové
682020-01-02Verze 3.0.1 sestvena
692020-01-02Možnost zobrazit seznam zaměstanání pacienta evidovaných u něj na SSZ a převzetí vybraného zaměstnání do neschopenky. V neschopence je na to tlačítko [...] za názvem bloku "Zaměstnání". nové
702020-01-02Do úvodních kontrol před komunikací se serverem SSZ doplněna kontrola na Celé jméno uživatele a Jmenovku pracoviště. Jejich nevyplnění způsobovalo chybu.upraveno
712020-01-02V ambulantní kartotéce se nedalo zapisovat do pole Poznámka, což ve verze 2 šlo.opraveno
722020-01-01U polí v detailu neschopenky šlo v rámci pole přejít na nová řádek stiskem klávesy Enter. Upraveno tak, aby Enter způsoboval přechod na další pole.upraveno
732019-12-31Verze 3.0 a 2.9.2 sestaveny
742019-12-31Aktualizace číselníku SÚKL (už to vypadalo, že to dnes nestihnou)3 + 2
752019-12-31Verze 3: Pole Zaměstnavatel bylo ve všech typet karet nahrazeno rozklikávacím tlačítkem se všemi údaji o zaměstnavateli.3
762019-12-31Verze 3: Tlačítko pro nastavené eNeschopenky přidáno i do omezeného formuláře určeného pro uživatele, kteří nejsou správci.3
772019-12-31Aktualizace číselníků VZP platných od 1.1.20203 + 2
782019-12-31Verze 3: Import z EH2 doplněn o import Magistralitér a Soubory výkonů a ZULP vč. položek.3
792019-12-30Verze 3: Ve vykazuvání výkonů je kontrolována kromě dg také odbornost a náhrada.3
802019-12-30Verze 3: Úprava poukazu na ortopedickou pomůcku dle poslední změny v EH2.3
812019-12-30Verze 3: Dokončen převodník dat z EcceHomo 2.3
822019-12-30Verze 3: Upraven číselník PZT dle nové struktury platné od 1.10.20193
832019-12-29Verze 3: Doplnění použitých rezervních polí a doplnění rezervních polí nových typů (určeno pro vývoj v rámci verze 3).3
842019-12-29Verze 3: Tisková sestava "Hlášení ošetřujícího lékaře" byla aktualizována na verzi I/2020 vč. předtiskového formuláře.3
852019-12-29Verze 3: Neschopenku lze smazat pouze, dokud není odeslána na SSZ. Po té se nezobrazí ani křížek pro smazání.3
862019-12-29Verze 3: Přenesení finální podoby záložky Neschopenky do všech typů karet (kromě domácí péče)3
872019-12-27Verze 3: Tisková sestava "Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti" byla aktualizována na verzi I/2020.3
882019-12-27Verze 3: Funkce pro získání adres pacienta ze serveru SSZ, výběr adresy a vložení do neschopenky.3
892019-12-25Verze 3: Tisková sestava neschopenky (díl II.)3
902019-12-23Verze 3: Do části pro nastavení eNeschopenky bylo přidáno tlačítko "Test eNeschopenky", které odešle nastavené parametry na server SSZ a zobrazí výsledek.3
912019-12-22Verze 3: Odesílání Potvrzení o trvání DPN a Hlášení ošetřujícího lékaře.3
922019-12-22Verze 3: Nová aktualizace komunikačního modulu eNeschopenky po změnách ze strany ČSSZ.3
932019-12-21Verze 3: Odesílání neschopenky díl I. Rozhodnutí o DPN a díl III. Ukončení DPN.3
942019-12-20Verze 3: Aktualizace komunikačního modulu eNeschopenky na finální verzi.3
952019-12-12Verze 3: V konfigurátoru eNeschopenky je možné získat hlavní IČPE a Kód SSZ ze serveru ČSSZ.3
962019-12-10Verze 2.9.1 sestavena
972019-12-09Aktualizace číselníků VZP a SÚKL k dnešnímu dni.aktualizace
982019-12-02Načtení číselníků VZP a SÚKL. Pořád ale není číselník léků.aktualizace
992019-12-02Upraven tiskopis poukazu na ortopedickou pomůcku2
1002019-11-27Verze 3: Po přihlášení uživatele se nastaví vše potřebné pro provoz eNechopenky.3
1012019-11-27Verze 3: Dokončen konfigurační formulář pro eNechopenku v rámci konfigurace uživatele.3
1022019-11-27Verze 3: Dokončen generátor čísla rozhodnutí pro eNechopenky.3
1032019-11-13Verze 3: Pokud se v dokumentaci stisklo tlačítko "Domeček", zobrazila se stará dokumentace. Opraveno.3
1042019-11-13Verze 3: Test existence modulu eNeschopenka na stanici po spuštění programu a případná instalace či aktualizace.3
1052019-11-13Verze 3: Servisní import modulu eRecept upraven tak, aby šel použít na Win i Mac.3
1062019-11-13Verze 3: Vytvořen servisní import modulu eNeschopenky.3
1072019-10-14Export seznamu RČ (Funkce ambulantní kartotéky) nyní akceptuje nastavené filtry a řazení.2+3
1082019-10-09Verze 2.9 sestavena
1092019-10-08Úprava formulářů pro číselník PZT dle nové struktury.upraveno
1102019-10-08Aktualizace DR VZP na verzi 6.2.38aktualizace
1112019-10-08Aktualizace číselníků Vykony 1220, Pzt 1022, Leky 1051 a SÚKL 20190930.aktualizace
1122019-10-08Změna struktury číselníku PZT dle DR VZP 6.2.38. Pozor, při aktualizaci ze souboru ZIP je NUTNÉ aktualizovat spolu s "EcceHomo.fmp12" i "EH Vzp.fmp12"změna
1132019-09-11Verze 2.8.1 sestavena
1142019-09-11Aktualizace číselníků VZP a SÚKL k dnešnímu dni.aktualizace
1152019-08-21Aktualizován zásuvný modul Base Elements. Nyní je již podepsán digitálním podpisem a je importován do FileMaker automaticky bez nutnosti potvrzovat.aktualizace
1162019-07-04Verze 2.8 sestavena
1172019-07-04Aktualizace číselníků VZP a SÚKL.aktualizace
1182019-06-19Verze 3: Do dokumentace doplněna kapitola "Jak opravit poškozené databázové soubory". Zatím jen pro Win. Na Mac se stejně stává jednou za deset let :-)3
1192019-06-19Verze 3: Individuální import číselníků VZP zprovozněn i na Mac.3
1202019-06-14Přechod na FileMaker verze 18.2+3
1212019-06-12Verze 3: Export číselníků na FTP upraven pro MAC.3
1222019-06-11Verze 3: Zprovozněn test existence modulu EcceHomo3ERP ve složce Dokumenty a jeho případná instalace na macOS.3
1232019-06-11Verze 3: Test instalace Javy rozšířen o test pro macOS (java se zde volá jinak a liší se i parametry). Na MAC musí být nainstalováno Java SDK.3
1242019-06-10Verze 3: Aktualizace pluginu BaseElements pro Win32, WIn64 a Mac...3
1252019-06-10Verze 3: Podpora pro automatickou instalaci pluginu BaseElements pro macOS.3
1262019-06-06Při exportu dávek se u některých typů dávek ztrácela úvodní nula z IČP. Opraveno.3+2
1272019-06-03Verze 3: Do detailu číselníku Pojišťovny přidána záložka pro manipulaci s fakturačními cenami jednodenní péče.3
1282019-06-03Verze 3: Do detailu číselníku Výkony ZZ přidána záložka pro manipulaci s fakturačními cenami jednodenní péče.3
1292019-06-03Verze 3: Do typů pracoviště přidán typ "Jednodenní péče".3
1302019-05-12Verze 2.7.15 sestavena
1312019-05-12Aktualizace číselníků Výkony.1206, PZT.1010, Léky.1045, Ambuleky.1045 a Léčivé přípravky SÚKL 20190430.aktualizace
1322019-05-02V Záložce Návštěvy (a Rehabilitace) se nezobrazovala poslední číslice v datu. Opraveno. 3
1332019-05-02V seznamu předepsaných léků v záložce Recepty se nezobrazovala poslední číslice kódu léku. Opraveno3
1342019-04-29Při startu programu se provádí test na existenci Javy. Pokud není nainstalována, neprobíhá manipulace s certifikáty ani komunikace s centrálním úložištěm eReceptu a na úvodní obrazovce je zobrazeno výrazné oznámení "Není naistalována JAVA".3+2
1352019-04-24Ve všech typech karet pacientů zakázáno vytvářet D.S. v receptu s více řádky. Při vytváření eReceptu se navíc D.S. ořízne v souladu se specifikací SÚKL na 80 znaků. 3+2
1362019-04-24Z tiskové podoby eReceptu byl odstraněn text "razítko poskytovatele, jmenovka, podpis a telefon lékaře". V případě eReceptu jde o průvodku a nikoliv o recept a text byl zavádějící. V případě nepřidělení ID receptu SÚKLem tento text zůstává, protože v takovém případě jde o standardní recept a je nutné jej opatřit razítkem a podpisem. 3+2
1372019-04-24Čárový kód ID receptu u eReceptu posunut více od pravého okraje, protože na některých tiskárnách byl trochu "oříznut".3+2
1382019-03-12Verze 3: Vytvořen nový číselník "Frekvenční omezení" včetně editoru, ručního importu i aktualizace z webu a kapitoly dokumentace.3
1392019-03-08Verze 2.7.14 sestavena
1402019-03-08Aktualizace číselníků VZP a SÚKL.aktualizace
1412019-02-27Verze 3: Úprava formuláře funkcí ambulance vč. doplnění kapitoly do dokumentace.3
1422019-02-27Úprava přidávání nového pacienta: po zadání rodného čísla program nejdříve otestuje správnost zadaného rodného čísla. Dovolí vytvořit novou kartu pacienta jen, když je RČ správné, nebo si to uživatel i přes chybu přeje.3+2
1432019-02-27Verze 3: Úprava formuláře pro fitrování v ambulantní kartotéce vč. doplnění kapitoly do dokumentace.3
1442019-02-26Nalezena chyba, kdy za určitých okolností bylo možné smazat přístup k tiskové sestavě, která se pak v seznamu již nenabízela. Této možnosti bylo zabráněno na úrovni přístupových práv. 3+2
1452019-02-19Aktualizace tabulky volných dnů o rok 2020.3+2
1462019-02-18Verze 3: Panel Dávky byl přepracován dle nového vzhledu. Doplněna kapitola nápovědy a kapitola Jak vytvořit dávku. 3
1472019-02-18Verze 3: Napojení všech číselníků VZP na novou nápovědu a doplnění chybějících kapitol.3
1482019-02-17Verze 3: Editory číselníků "PSČ" a "Krevní skupiny" byly upraveny dle nového vzhledu a vytvořeny kapitoly dokumentace.3
1492019-02-16Verze 3: Editory číselníků "Klasifikace zaměstnání", "Rodinný stav", "Potřeba další péče", "Obce" a "První hospitalizace" byly upraveny dle nového vzhledu a vytvořeny kapitoly dokumentace.3
1502019-02-16Verze 3: Editor číselníku "Stomatologické značky" byl upraven dle nového vzhledu, vytvořena nová kapitola dokumentace. Přidáno tlačítko pro otevření mapy znaků.3
1512019-02-16Verze 3: Editor číselníku "Magistraliter" byl upraven dle nového vzhledu, vytvořena nová kapitola dokumentace.3
1522019-02-16Verze 3: Editor číselníku "Soubory výkonů a Zulp" byl upraven dle nového vzhledu, aktualizovány obrázky v kapitole dokumentace.3
1532019-02-14Verze 3: Editor číselníku "Diagnózy ZZ" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
1542019-02-14Verze 3: Editor číselníku "Stom. výrobků ZZ" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
1552019-02-14Verze 3: Editor číselníku "Pzt ZZ" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
1562019-02-14Verze 3: Editor číselníku "Ivlp ZZ" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
1572019-02-13Verze 3: Editor číselníku "Texty" byl upraven dle nového vzhledu, vytvořena kapitola dokumentace.3
1582019-02-13Verze 3: Editor číselníku "Přístroje" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
1592019-02-12Kartotéku lze řadit podle čísla naposledy navštíveného pracoviště. Řazení dle data návštěvy má sestupný charakter, tedy nejnovější návštěvy jsou nahoře.2+3
1602019-02-12Verze 3: Číselník ošetřujících lékařů zobrazený z okénka vyžádané péče z karty pacienta byl přepracován na výběrový s možností převzít lékaře do vyžádané péče.3
1612019-02-11Verze 3: Z formuláře pro zadání vyžádané péče z karty pacienta je možné přes tlačítko "..." otevřít číselník Ošetřující lékaři. Zde je možné provést úpravy, včetně přidání nového lékaře a včetně výběru z číselníku platných IČP.3
1622019-02-11Verze 3: Do číselníku "Ošetřující lékaři" přidáno výběrové tlačítko pro výběr lékaře z číselníku platných IČP.3
1632019-02-11Verze 3: Editor číselníku "Ošetřující lékaři" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
1642019-02-07Verze 3: Editor číselníku "Léky ZZ" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
1652019-02-07Verze 3: Do seznamu pacientů (kartotéka) byl přidán sloupeček "Prac." s pracovištěm poslední návštěvy. Tamtéž přidán editovatelný sloupeček "Poznámka", která se nikde jinde nezobrazuje a slouží pro rychlou poznámku pro potřeby lékaře, např. v čekárně.3
1662019-02-06Verze 3: Přeuspořádání číselníků na Programové, VZP a ostatní. Číselníky Obce, PSČ a Krevní skupiny byly přesunuty z části Programové do Ostatní. Doplněny kapitoly nápovědy.3
1672019-02-05Verze 2.7.13 sestavena
1682019-02-05Aktualizace číselníků LEKY (1041) a AMBULEKY (1040)aktualizace
1692019-02-03Verze 3: Z programu odstraněna lokální nápověda i soubor s její pdf podobou a odstraněna volba z nabídky Nápovědy, která jej otvírala. Z Nastavení byl odebrán parametr pro výběr typu nápovědy . Jediná dokumentace zůstává pouze on-line dokumentace, která zároveň slouží jako kontextová nápověda.3
1702019-02-03Aktualizace číselníků VYKONY (1202), PZT (1007) a SÚKL Léčivé přípravky z 31.1.2019.aktualizováno
1712019-01-21Verze 2.7.12 sestavena
1722019-01-21Aktualizace číselníku VYKONY verze 1201, která již obsahuje úpravy stomatologických výkonů.aktualizováno
1732019-01-21Do seznamu pacientů (kartotéka) byl přidán sloupeček "Prac." s pracovištěm poslední návštěvy. Tamtéž přidán editovatelný sloupeček "Poznámka", která se nikde jinde nezobrazuje a slouží pro rychlou poznámku pro potřeby lékaře, např. v čekárně.nové
1742019-01-08Verze 3: Vytvořen nový číselník se seznamem platných IČP (PLP) který bude sloužit pro potřeby vyžádané péče.3
1752019-01-07Verze 2.7.11 sestavena
1762019-01-07Změna verze datového rozhraní VZP na 6.2.37.aktualizováno
1772019-01-07Aktualizace číselníků VZP a SÚKL k 1.1.2019aktualizováno
1782019-01-02Verze 3: Editor číselníku "Uživatelé" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace. Upraven i samostatný formulář pro uživatele bez práva správce.3
1792018-11-19Verze 3: Editor číselníku "Pokoje a lůžka" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace. Rovněž byl přístup omezen pouze při aktivním modulu Hospital.3
1802018-11-17Verze 3: Oprava testování nové verze číselníku VZP Náhrady. 3
1812018-11-17Verze 3: Editor číselníku "IČZ" a "Pracoviště" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
1822018-11-14Verze 3: Editor číselníku "IČZ" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
1832018-11-12Verze 3: Editor číselníku "Výkony ZZ" byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
1842018-11-12Verze 3: V číselníku Výkony tlačítko "Přidat všechna pracoviště" přidává jen chybějící pracoviště. Nedochází tak k duplikacím.3
1852018-11-08Verze 3: Editor číselníku Pojišťovny byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace.3
1862018-11-07Verze 3: Editor číselníku SÚKL Léčivé přípravky byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
1872018-11-07Verze 3: Nahrazení uživatelského práva "SÚKL KLK" za "SÚKL Léčivé přípravky". Tato změna zapracována také do importu z verze 2.3
1882018-11-06Verze 3: Editor číselníku VZP Ambuleky byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
1892018-11-05Verze 2.7.10 sestavena
1902018-11-05Aktualizace číselníků VZP a SÚKL k 1.11.2018.aktualizováno
1912018-10-18Verze 3: Editor číselníku VZP Vekind byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
1922018-10-16Verze 2.7.9 sestavena
1932018-10-16Aktualizace číselníků VZP a SÚKL k 15.10.2018.aktualizováno
1942018-10-03Verze 3: Editor číselníků VZP Druh úhrady a StomagVy byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
1952018-09-05Verze 3: Editor číselníků VZP Stokzp, Druh péče byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
1962018-09-04Verze 3: Editor číselníků VZP Stomag byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
1972018-09-03Verze 3: Editor číselníků VZP CiselPob, Doprava, Preskripční omezení byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
1982018-08-23Otestování nového modulu eReceptu a jeho aktualizace v programu. Nová verze kontroluje platnost CA i SSL certifikátu. Týden před vypršením certifikátu o tom informuje každý den při prvním odeslání receptu. Jeden den před vypršením o tom informuje při každém odesílání receptu. Jeden týden je relativně dostatečná doba pro prodloužení.3+2
1992018-08-23Revize instalační příručky z roku 2015.revidováno
2002018-08-14Verze 2.7.8 sestavena
2012018-08-14Aktualizace číselníku SÚKL DLP. Oprava k 14.8.2018aktualizováno
2022018-08-13Aktualizace datového rozhraní VZP na verzi 6.2.36aktualizováno
2032018-08-11Změna exportu vět V v dokladech 01 (dávka 98), 01s (dávka 81) a 02 (dávka 99).3+2
2042018-08-11Aktualizace číselníků platných od 1.8.2018.3+2
2052018-07-10Verze 3: Editor číselníků VZP Odborn, Nahrady a Druhpol byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
2062018-07-09Verze 3: Editor číselníků VZP Kategpac, Dophosp a Uklec byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
2072018-07-08Verze 3: Editor číselníku VZP JDG4 byl upraven dle nového vzhledu, doplněna kapitola dokumentace, vytvořen skript pro aktualizaci z webu a číselník zařazen do testu a importu verzí.3
2082018-07-08Verze 3: Editor číselníku VZP PZT byl upraven dle nového vzhledu a doplněna kapitola dokumentace.3
2092018-07-05Verze 3: Editor číselníku VZP IVLP byl upraven dle nového vzhledu a doplněna kapitola dokumentace.3
2102018-07-03Verze 3: Editor číselníků VZP VYKONY a LEKY byly upraveny dle nového vzhledu a doplněny kapitoly dokumentace.3
2112018-07-02Verze 3: Vytvořen systém kontroly a aktualizace číselníků z webu. Zatím jen číselníky Výkony, Léky, IVLP a ZP. Nyní se budou přidávat ostatní.3
2122018-06-27Tisková sestava "Hlášení ošetřujícího lékaře" (DPN) vč. předtiskovového editoru.3+2
2132018-06-16Aktualizace modulu eRecept. 3+2
2142018-06-11Verze 2.7.7 sestavena
2152018-06-11Aktualizace číselníků Ambuleky 1033, Pobočky VZP 930, Doprava 969, Ivlp 991, leky 1033, stokzp 968, stomagvy 968 a SÚKL Dlp 20180601.3+2
2162018-06-11Recept: Pokud se výběrem z číselníku VZP nebo ze seznamu léků (vpravo) přidá nový lék do receptu, pak v případě, že má lék nulovou úhradu se přednastaví způsob úhrady na "Pacient". Jde o reakci na novou kontrolu SÚKLu, která nepřijme recept požadující základní či zvýšenou úhradu u léku, který pojišťovna nehradí. 3+2
2172018-06-06Generátor souboru FDAVKA ukládal do věty F počet vět D, nikoliv počet vět V. Opraveno.3+2
2182018-06-01Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti rozšířeno o text pro případ úmrtí.3+2
2192018-05-28Verze 3: Převazová karta: obrazová dokumentace byla zařazena do systému přepínání mezi interním ú externím úložištěm včetně úpravy skriptů.3
2202018-05-27Verze 3: Seskupení všech změn v databázové struktuře provedených lokálně u různých uživatelů.3
2212018-05-24Verze 3: Komunikace eRecept byla přesměrována na samostatný modul EcceHomo3ERP.3
2222018-05-24Verze 2.7.6 sestavena
2232018-05-24Aktualizace komunikačního modulu eReceptu.Aktualizováno
2242018-05-24Aktualizace číselníků VZP a SÚKL.Aktualizováno
2252018-05-22Verze 3: Pro zadání cesty ke složce s laboratorními výsledky v Nastavení je k dispozici výběrové tlačítko.3
2262018-05-21Verze 3: Do karty pacienta přidáno pole Výška (pacienta v cm).3
2272018-05-21Verze 3: Pole Hmotnost v kartě pacienta přejmenovaná na Váha. U typů karty, kde je v záznamu návštěvy pole Váha, se při jeho vyplnění dosadí zadaná váha také do pole v kartě. 3
2282018-05-21Verze 3: Čárový kód eReceptu ve formátu JPG se ukládá přímo do receptu. Úprava importu z verze 2, vytváření nového receptu a jeho tisk. Výsledkem je to, že je možné zobrazit čárový kód v detailu receptu a také zvýšení rychlosti, protože nové řešení představuje méně kroků.3
2292018-05-17Verze 3: Dokončena restrukturalizace dokumentace.3
2302018-05-16Verze 3: Přepracováno zálohování programu v souvislosti se změnou názvů a počtu souborů ve verzi 3.3
2312018-05-12Verze 3: Nová kontrola dg nefungovala úplně správně. Opraveno také ve verzi 2.3+2
2322018-05-08Verze 3: Do Nastavení / Servis přidána možnost přímo editovat vybrané tabulky. Jde o servisní přístup k datům.3
2332018-05-08Verze 3: Typ pojištění: Rozbalovací seznam nahrazen rozbalovací nabídkou. Do databáze se nyní bude ukládat pouze kód pojištění nikoliv i název. Při importu dat z verze 2 dojde k úpravě.3
2342018-05-07Verze 3: Vytvořeny rutiny pro tvorbu instalačního souboru tak aby bylo vždy zřejmé, že jde o verzi 3. Vytvořen testovací instalční soubor a prověřeno chování na Windows 10. DO nabídky Start doplněn odkaz na dokumentaci v PDF. Soubor EcceHomo3Doku.pdf bude stálou součástí složky programu.3
2352018-05-07Verze 3: Program si pro potřeby eReceptu vytváří složku EcceHomo3ERP v uživatelské složce Dokumenty. Umožňuje to zachovat původní složku při současném provozu s verzí 2.3
2362018-05-07Verze 3: Oprava v souboru FDAVKA. Chybně se načítaval počet žádostí o vyúčtování a žádostí o zálohu. Rovněž byl chybně prezentován jednomístný měsíc. Opraveno i ve verzi 2.3+2
2372018-05-06Verze 3: Vytvořen základ dokumentace pro verzi 3. Je opět tvořena v Google dokumentu s následným exportem do HTML a PDF. Přepracováno servisní načítání lokální verze dokumentace do programu, stejně jako test aktuálnosti a export do EcceHomo3Doku ve složce Dokumenty. Zahájena aktualizace odkazů na jednotlivé kapitoly se současnou aktualizací obsahu, který již poněkud zastaral. Okno s dokumentací je nyní užší.3
2382018-05-05Verze 3: Dokumenty ve stejnojmenné záložce v kartě pacienta se standardně ukládají interně přímo v databázi. Nyní je možné nastavit, aby se dokumenty ukládaly do externího úložiště. Toto nastavení lze provést v Nastavení parametrem "Úložiště dokumentů".3
2392018-05-04Verze 3: Vytvořen funkční prototyp převodníku dat z verze 2.3
2402018-04-30Verze 3: Do dokumentů přidáno pole Datum, které se plní datem vzniku záznamu. Uživatel může datum změnit.3
2412018-04-30Verze 3: Nabídka pro změnu typu karty pacienta přepracována s použitím překryvného tlačítka. Aplikováno na všech kartách.3
2422018-04-29Verze 3: Hlavní nabídky na úvodní obrazovce byla přepracována s použitím standardních tlačítek a ikonek, které zavedl FileMaker 14.3
2432018-04-29Verze 3: Zrušení souboru EH Galerie. Dokumenty přesunuty do hlavního datového souboru. Soubory 3. verze přejmenovány na EcceHomo3.fmp12, EcceHomo3Data.fmp12 a EcceHomo3Vzp.fmp12. Upraveny vazby mezi nimi.3
2442018-04-29Verze 3: Oddělení vývoje verze 3.
2452018-04-28Do karty pacienta doplněna kontrola diagnózy na číselník. Neexistující diagnózu, nebo krátkou diagnózu, která má delší alternativu, nedovolí zapsat. Týká se diagnóz pacienta, diagnózy v receptu a vedlejší diagnózy při vykazování výkonu či léčiva.Nové
2462018-04-28Při kliknutí na titulek "Bydliště" a "Obec / PSČ" v kartě pacienta se zobrazí rychlá nápověda.Nové
2472018-04-28Změna chování polí Obec a PSČ v adrese pacienta. Obec se vybírá z číselníku Obcí při výběru se automaticky doplní i PSČ. U obcí bez pošty se doplní PSČ spádové dodací pošty. Pole PSČ tak většinou není nutno zadávat či upravovat samostatně. Pokud jedna obec má více pošt, pak je možné PSČ upravit na jiné PSČ (musí existovat v číselníku PSČ). Pokud obec není obcí a tudíž není v číselníku obcí (jde o samostatnou část jiné obce) je nutno nejdříve zadat obec s PSČ a následně název obce upravit na požadovaný. Upraveno
2482018-04-28V tištěné podobě eReceptu byla přehozená ulice a obec.Opraveno
2492018-04-28Zavedena kontrola na číslo popisné, které je pro eRecept povinné. Bez zadání alespoň čísla popisného nelze recept vytvořit. Zrušení kontroly na neuvedení názvu ulice. V poli Bydliště nyní může být pouze číslo popisné. Upraveno
2502018-04-28Úprava čekání na odpověď eReceptu. Výrazné zkrácení čekaní v případě, kdy SÚKL nepřidělí receptu ID.Upraveno
2512018-04-25Verze 2.7.5 sestavena
2522018-04-25Aktualizace runtime Filemakeru na verzi 16.0.4.Aktualizováno
2532018-04-25Aktualizace číselníku SÚKL Léčivé přípravky, číselníku ÚZIS Obec a číselníků VZP Léky, IVLP a Ambuleky.Aktualizováno
2542018-04-10Při vytváření eReceptu je z textů Název a Email kromě speciálních XML znaků také odstraněn případný konec řádku, který by jinak mohl způsobit problém.Upraveno
2552018-04-10Do polí Telefon, Email, Zaměstanavate, Zaměstnání, Pole 1 až Pole 6, Dispenzární skupiny u všech typů karet již není možné vkládat nový řádek.Upraveno
2562018-04-10Oprava chybného zobrazení IVLP ve spodní záložce Recepty u karet "Praktik" a "Internista" Oprava
2572018-04-06Verze 2.7.4 sestavena
2582018-04-06Nový VZP Kontrol 1.51 je k dispoziciAktualizováno
2592018-04-06Změna DR VZP na 6.2.35.Aktualizováno
2602018-04-06Aktualizace číselníků VZP a SÚKL k 6.4.2018.Aktualizováno
2612018-04-03Úprava generování FDAVKY. Soubory s větami F a Z se generují pouze u faktury typu "Zálohová faktura" (pouze VZP). Ostatní FDAVKY ("Faktura", "Faktura za období" a "Faktura za dávky") se tvoří s větami F, V a D.Upraveno
2622018-03-28Spoštění ovládacích programů přístrojů s parametry.Doplněno
2632018-03-28Import laboratorních výsledků: ošetřena chyba, kdy XML soubor neobsahuje ani jeden element IP (pacient). V případě, že se takový soubor nacházel v importním adresáři, program se zacyklil. Nyní rozpozná chybu, soubor smaže a pokračuje dál.Upraveno
2642018-03-18Verze 2.7.3 sestavena
2652018-03-17Úprava importu číselníku AMBULEKY. VZP poslední dobou v tomto číselníku uvádí kódy léků bez předřazených nul.Upraveno
2662018-03-17Do eReceptu přidána možnost u předepisovaného léku zadat "Nezaměňovat" a "Překročení".Nové
2672018-03-17Úprava způsobu zrušení eReceptu. Po poslední úpravě eReceptu se po zrušení receptu v CÚ nezrušil recept v EcceHomo. Upraveno
2682018-03-17Změna DR VZ na 6.2.34Aktualizováno
2692018-03-17Aktualizace číselníků VZPAktualizováno
2702018-03-16Nový VZP Kontrol 1.50 je k dispozici. Aktualizováno
2712018-02-15Verze 2.7.2 opětovně sestavena.
2722018-02-15Zarovnání čárového receptu a ID receptu bylo nastaveno k levému hornímu okraji. Původní zarovnání k pravému dolnímu okraji rozhodilo tisk receptu na tiskárně nepodporující formát A6.Opraveno
2732018-02-14V případě importu dat z konkurenčních SW (Amicus...) se vytvořily ID pacienta jako běžná pořadová čísla. To mělo za následek nejednoznačnou identifikaci nově vytvářených položek na receptu v případech kdy ID pacienta (např. 29) bylo podmnožinou ID jiného pacienta (např. 290), který měl právě také rozpracovaný recept.Opraveno
2742018-02-13Verze 2.7.2 sestavena
2752018-02-13Odesílané XML soubory na CÚ i soubory s odpovědí se nyní nemažou a zůstávají uloženy v komunikačním adresáři. Jednak se tím ušetří trochu času v procesu tvorby eReceptu a také v případě problémů bude možné zjistit, co se přesně odeslalo a co bylo vráceno, což může přispět k identifikaci problému.Upraveno
2762018-02-13V případě předepsání dvou léků na eRecept se někdy netisknul čárový kód. Možná ovlivněno delším zpracováním.Opraveno
2772018-02-13U tisku eReceptu se již netisknou políčka pro výdej pod čárovým kódem. Nad čárovým kódem se tiskne ID od SÚKLu nikoliv jako součást obrázku s čárovým kódem, ale jako normální text. Upraveno
2782018-02-11Verze 2.7.1 sestavena
2792018-02-11eRecept: Čekání na odezvu SÚKLu je neomezeno, ale čekání na uložení vrácených výsledků bylo ze 3 vteřin prodlouženo na 30 vteřin. To je dostatečná doba i u hodně pomalého počítače.Upraveno
2802018-02-11eRecept: Pro tisk uloženého čárového kódu na eReceptu je nutné tento uložit do dočasného souboru a následně načíst jako obrázek. Nyní je název tohoto dočasného souboru opatřen kódem UUID, aby se při neočekávané chybě zamezilo načtení jiného čárového kódu.Nové
2812018-02-08eRecept: Při odesílání požadavku na založení receptu a při zpracování odpovědi se nyní používá jednoznačný identifikátor UUID tak, aby byla vrácená odpověď jednoznačně spojena se správnou žádostí. Dříve byly zaznamenány případy, kdy vlivem problémů internetu či zpomalení odezvy CÚ eReceptů došlo k přiřazení odpovědi z předchozího zpracování nově vytvářenému receptu. Nyní by k této situaci nemělo v žádném případě dojít. Místo toho se recept, který nezíská odpověď z CÚ vytiskne bez čárového kódu a bez ID eReceptu.Nové
2822018-02-05Runtime Filemaker aktualizován na verzi 16.0.3.Aktualizováno
2832018-02-05Verze 2.7.0 sestavena
2842018-02-05Vytvořen servisní skripr pro přesun textů z pole Porody (karta Gynekolog) do pole DA (karta Diabotolog). V Ordinaci byla tato pole jedním a v EcceHomo se rozdělila. Bohužel neexistuje cesta, jak zjistit, kam správně texty patří. Skript je k dispozici v Nastavení / Servis.Nové
2852018-02-05Záložka "Recepty" v záložce "Recepty" přejmenována na "Archiv", aby nebyly dvě záložky s názvem "Recepty". Trochu to mátlo.Upraveno
2862018-02-05Z několika oken pro vykazování přístupných z karty pacienta odstraněna nabídka, která se tam objevila po přechodu na FileMaker 16. Zrušeno také uzavírací tlačítko. Okna se nyní zavírají standardním křížkem pro zavření okna. Pouze v případech, kde to není žádoucí je tento křížek šedivý a okno se zavírá jiným způsobem (tlačítkem, výběrem apod).Upraveno
2872018-02-05V rehabilitaci a graviditě se nenaplňovalo číslo pracoviště. Nyní se naplní pracovištěm přihlášeného uživatele jako v návštěvě.Opraveno
2882018-02-05Při zadávání vykazovaných výkonů a ZULP se přebírá číslo pracoviště zadané v návštěvě (rehanilitaci, graviditě). Pouze v případě, kdyby bylo pracoviště nevyplněno dosadí se pracoviště přihlášeného uživatele.Nové
2892018-02-02Naimportován číselník SÚKL Léčivé přípravky z 31.1.2018 a nový AMBULEKY verze 1025.Aktualizováno
2902018-02-02Číselník KLK nahrazen číselníkem SÚKL Léčivé přípravky, který je SÚKLem doporučován. Změněn obsah i import.Upraveno
2912018-02-02Při vytváření nového receptu kopií uloženého receptu se nastaví i pole Platnost, Opakování a Poznámka. Z položek receptu se plní také způsob úhrady a diagnóza. Pokud v receptu není uložena platnost, pak se nastaví výchozí "14 dnů".Nové
2922018-02-02Do hlavičky uloženého receptu přidána pole pro platnost receptu, počet opakování receptu a poznámku (zprávy pro lékárníka).Nové
2932018-02-02Přepracován formulář s uloženým receptem tak, aby se do něj vešlo více informací, vč. přechodu na motiv EcceHomo.Upraveno
2942018-02-02Při vytváření receptu je možné přes tlačítko "Další" zadat počet opakování receptu a poznámku (zprávu pro lékárníka).Nové
2952018-02-01Pokud EcceHomo běželo pod Filemakerem verze 15 a nižším, projevovaly se následující problémy: a) V receptech po otevření číselníku léčiv tlačítkem "VZP" se nezobrazovala nástrojová lišta, která usnadňuje vyhledávání. b) tamtéž při stisku tlačítka "KLK" se zobrazila pouze kopie karty pacienta. Oba problémy byly vyřešeny a EcceHomo se již chová shodně na všech třech podporovaných verzích Filemakeru (14. 15 a 16).Opraveno
2962018-01-24V diabetologické kartě byly v návštěvách špatně uvedeny údaje Váha a TK. V detailu návštěvy byly správně.Opraveno
2972018-01-23Mazání komunikačních souborů eReceptu při přihlášení uživatele a pak vždy ihned po načtení údajů do nového eReceptu.Doplněno
2982018-01-17Upraveny tiskové verze Receptu a eReceptu standardního i magistraliter tak, aby byl tisknutelný i na tiskárnách, které neumí formát A6.Upraveno
2992018-01-10Verze 2.6.5 sestavena
3002018-01-10Aktualizovány číselníky LEKY (1025), VYKONY (1164), STOMAGVY (967) a DOPRAVA (968). Aktualizováno
3012018-01-09Tisk receptu o pár milimetrů zmenšen na výšku. Může to pomoci tiskárnám s většími okraji.Upraveno
3022018-01-08eRecept: neprocházeli léky (19 léků), které ve svém názvu obsahují znak "&". Tento znak nahrazen "&".Opraveno
3032018-01-07Verze 2.6.4 sestavena
3042018-01-06Do tisku receptu přidán tisk diagnózy a textu "Zvýšená úhrada", pokud byla zadána diagnóza a pokud byl zvolen typ úhrady "Zvýšená". Nebo text "Hradí nemocný", pokud byl zvolen typ úhrady "Pacient".Nové
3052018-01-05V uložených receptech lze upravovat částku úhrady pojišťovnou. Slouží pro ruční korekci.Nové
3062018-01-05Při změně typu úhrady v novém receptu se změní i částka. U typu "Pacient" se nastaví nulová úhrada, u typu "Zvýšená" se nastaví částka zvýšené úhrady, pokud je definována. Jinak se nastaví základní úhrada.Nové
3072018-01-03Do receptu přidáno pole pro zadání Dg. Nutné pro zvýšenou úhradu a další případy. Pokud je diagnóza zadána, posílá se do CÚ. V uložených receptech byl seznam položek receptu rozšířen o sloupce pro typ úhrady a diagnózu.Nové
3082018-01-02Verze 2.6.3 sestavena
3092018-01-02Na recept vydaný bez ID a čárového kódu se v místě čárového kódu tiskne sdělení "z technických důvodů nemohl být recept vystaven elektronicky".Doplněno
3102018-01-02Pokud předepisovaný lék nemá v číselníku uvedenu formu, sílu nebo balení, pak se nepodařilo eRecept odeslat.Opraveno
3112018-01-02Pokud je uživatelská složka Dokumenty přesměrována na jiný disk, než na kterém je uživatelova složka, pak se komunikátoru eReceptu nepodařilo najít své vlastní souboy.Opraveno
3122018-01-02Generátor dávky 81 pokračoval v generování i při dosažení počtu vykazovaných výkonů. Chyba znemožňující vytvoření dávky 81.Opraveno
3132017-12-29Verze 2.6.2 sestavena
3142017-12-29Před tiskem receptu se uloží změny. Úprava související zejména s neuložením DS a následným chybovým hlášenímUpraveno
3152017-12-28Tlačítko KLK v receptu nyní zobrazí číselník SÚKL KLK se všemi registrovanými léky v ČR s možností výběru položky do nového receptu.Nové
3162017-12-27Do číselníků přidán číselník KLK od SÚKL se seznamem všech registrovaných léčiv.Nové
3172017-12-27V Předepsáno v záložce Recepty lze odstranit položku ze seznamu již předepsaných léčiv. Je tak umožněno odstranit již neexistující nebo pacientovi již nepředepisované léky.Nové
3182017-12-27Předpis magistraliter nyní podporuje eRecept. Při předpisu jsou využita pole DS, Množství a Typ úhrady z číselníku.Nové
3192017-12-22U tiskových sestav, které využívaly globální proměnné pro tisk některých hodnot se tyto hodnoty při tisku ztratily i když v náhledu byly vidět.Opraveno
3202017-12-21Nastavení eReceptu se nedařilo, pokud jméno uživatele ve Windows obsahovalo mezeru.Upraveno
3212017-12-20Do číselníku Magistraliter doplněna pole Množství, DS a Typ úhrady, které je nutné vyplnit do eReceptu a dříve se psaly do popisu.Nové
3222017-12-20Odeslání magistraliter pomocí eReceptu ve stavu, v jakém je nyní.Nové
3232017-12-19Verze 2.6.1 sestavena
3242017-12-19V importu dat z Ordinace PUSSA eliminována většina problémů s načítáním CSV souboru, který obsahuje pro kódování češtiny CP852 nepovolené znaky. Upraveno
3252017-12-19Jako výchozí nabídka v kartě pacienta se zobrazovalo standardní menu Filemakeru, ve kterém se nenalézají některá specifika pro EcceHomo.Opraveno
3262017-12-19Při mazání eReceptu se program již neptá, zda byl recept na SÚKLu smazán, již si to dokáže zjistit sám.Upraveno
3272017-12-18Aktualizován komunikační modul eReceptu.Aktualizováno
3282017-12-17Verze 2.6 sestavena
3292017-12-17Dokumentace rozšířena o kapitolu "Jak na eRecept". Upravená dokumentace nahrána do programu i na web.Nové
3302017-12-16Do zrušení receptu přidáno zrušení receptu i na SÚKLu, pokud tento recept byl na SÚKL odeslán.Nové
3312017-12-16Do okna s parametry modulu eRecept přidáno tlačítko "Naplnit z..." pomocí kterého lze převzít parametry ze zadaného uživatele.Nové
3322017-12-16Záložka s novým receptem přidána do všech typů karet.Přidáno
3332017-12-16Prověřen stav notifikací eReceptu ze starany SÚKL: Notifikace na email pacienta je plně funkční. Notifikace pomocí SMS na telefon pacienta je stále nefunkční a tento požadavek vede k nepřijetí eReceptu.Prověřeno
3342017-12-15Pokud má uživatel zapnut modul eRecept, při tvorbě receptu dojde ke kontrole a odeslání receptu do centrálního úložiště SÚKL. Při úspěchu uloží do receptu čárový kód s ID receptu.Nové
3352017-12-12Při přebírání léků z dříve předepsaných se občas převzala neodpovídající cena.Opraveno
3362017-12-12Do importu laboratorních výsledků vedle kódování češtiny CP852 doplněno také IBM852.Doplněno
3372017-12-07Všechny pauzy v programu mají nyní časovou platnost 100 sekund. Po vypršení program pokračuje dál.Upraveno
3382017-12-07Z náhledů tiskových sestav vyřazeno modré tlačítko "Pokračovat". Okno s náhledem se nyní dá zavřít standardně křížkem.Upraveno
3392017-12-02Do položky nového receptu přidán způsob úhrady.Nové
3402017-11-30Při přihlášení uživatele dojde také k exportu certifikátů potřebných pro eRecept a naplnění proměnných týkajících se eReceptu. Totéž nastane při změně uživatelckých parametrů v číselníku Uživatelé.Nové
3412017-11-30Do karta pacienta přidáno pole Hmotnost. Při vyplnění je použito modulem eRecept.Nové
3422017-11-30Do karty pacienta přidáno pole Notifikace pro možnost určení, zda má být eRecept zaslán pomocí SMS nebo EMAILu. Přidána kontrola na správnost telefonu a emailu, před uložením notifikace.Nové
3432017-11-30Do karty pacienta přidána pole Rodina pro identifikaci rodinného příslušníka (pro potřeby eReceptu)Nové
3442017-11-30Vyřazení licenční závislosti eReceptu. Modul bude trvalou součástí v rámci RSP.Upraveno
3452017-11-30Naimportování finální verze komunikátoru pro eRecept.Aktualizováno
3462017-11-19Verze 2.5.4 sestavena
3472017-11-19Oprava chyby v generátoru dávek 90Opraveno
3482017-11-11Podařilo se certifikáty ukládat přímo do programu. Nebudou tedy muset být uložené na každé stanici, odkud se bude odesílat eRecept.nové
3492017-11-10Do uživatelských parametrů přidána konfigurace pro eRecept (ID pacoviště, ID lékaře a heslo, výběr CA certifikátu a heslo, výběr SSL certifikátu a heslo, volba režimu Provoz nebo Test)nové
3502017-11-01Zařazení modulu eRecept do licencí včetně generátoru kódu RSP. V EcceHomo upravena aktivace programu a rozšířena informace o přístupných modulech.Upraveno
3512017-11-01Při importu laboratorních výsledků se nemazaly naimportované XML soubory.Opraveno
3522017-11-01Někdy se stalo, že program naběhl bez menu. Nyní se při startu dává příkaz k jeho zobrazení.Opraveno
3532017-11-01Test aktuálnosti modulu eRecept na lokálním počítači a jeho případná automatická instalace či aktualizace. Včetně servisního importu do EcceHomo.Nové
3542017-10-23Verze 2.5.3 sestavena
3552017-10-23Aktualizace číselníků VZP Ambuleky, Léky, PZT, Stomag a StomagvyAktualizováno
3562017-09-03Při zálohování se do ZIP souboru ukládaly soubory s příponou BAK, což komplikovalo přenos dat. Upraveno tak, aby soubory měly standardní příponu fmp12.Upraveno
3572017-08-27Verze 2.5.2 sestavena
3582017-08-25Aktualizace číselníků VZP Ambuleky, Pzt a Léky.Aktualizováno
3592017-08-23U karet typu Praktik, Internista, Gynekolog a Diabetolog bylo rozšířeno pole TK, aby se vešly i vyšší tlaky.Upraveno
3602017-08-23Pole Druh péče a Druh úhrady v nové faktuře se přednaplní dle hodnot z přechozí faktury.Nové
3612017-08-23U souborů s fakturou FDAVKA upraveny konce řádků jako KDAVKA. Mohlo to způsobovat problémy u některých pojišťoven.Opraveno
3622017-08-23Úprava závěru zálohování tak, aby se zobrazovala správná hlášení. Dříve se po úspěšném zazálohování žádné hlášení nezobrazilo. Nyní je detekováno i přerušení zálohování (nevybráním složky kam zálohovat). V souvislosti se zálohováním dejte pozor na práva zápisu pro všechny uživatele, kteří budou zálohovat do složky určené pro ukládání záloh.Upraveno
3632017-08-16Verze 2.5.1 sestavena
3642017-08-14Jeden z webových portálů má problém s přijetím dávky s jiným koncem řádku než CRLF i když dávka prochází VZP Kontrolem. Konec řádků striktně upraven na CRLF. Opraveno
3652017-07-18Karta typu Internista byla přepracována (rozložení prvků na kartě, použit nový motiv vzhledu)Nové
3662017-07-18V návštěvách karty Praktik byly Pol1, Pol2,Pol3 a Pol4 místo Váha,Tk,Pol1 a Pol2.Opraveno
3672017-07-12Z nových ambulantních karet vyřazeny šedivé zástupné texty v polích. Působily rušivě.Upraveno
3682017-07-05Verze 2.5.0 sestavena
3692017-07-04Úpraveny úvodní kapitoly dokumentace v souvislosti se přechodem na FileMaker 16.Upraveno
3702017-07-04Přepracována kontrola aktuálnosti lokální dokumentace. Pokud je v EcceHomo novější verze než ve složce EcceHomoDoku provede se před otevřením dokumentace její aktualizace.Upraveno
3712017-07-04Do nabídky "Nápověda" přidány volby "Technický deník na pussa.cz" a "Aktualizace programu na pussa.cz" pro rychlejší přístup k aktualizacím a k popisu změn.Nové
3722017-07-04Přes klávesovou zkratku F1 se nyní "natvrdo" volá nápověda FileMakeru a není možné ji použít pro nápovědu EcceHomo. Tu lze volat pouze tlačítkem. Nové
3732017-07-04Aktualizace číselníků VZP na verze platné od 1.7.2017.Aktualizováno
3742017-07-04Při startu EcceHomo se již netestuje EcceHomoLocal a vše, co je v EcceHomoLocal se již nepoužívá a celou složku je možno zrušit.Nové
3752017-07-04Lokální nápověda se nyní ukládá do a používá ze samostatného adresáře "EcceHomoDoku" v dokumentační složce přihlášeného uživatele. Přepracovány všechny kontroly, testy, export a otvírání.Nové
3762017-07-02U samostatně otvíraných oken byly po přechodu na FileMaker 16 odstraněny nabídky (menu) tam, kde nejsou žádoucí.Upraveno
3772017-07-02U stomatologické karty přepracována nabídka tiskových sestav dle nového vzhledu.Nové
3782017-07-01Přechod na runtime FileMaker 16.Aktualizováno
3792017-06-29Import dat z Ordinace PUSSA byl přepracován za použití BaseElements. Zároveň byla zkrácena doba importu na více než polovinu. Částečně dosaženo tím, že některé výpočty, které probíhaly po importu se ponechaly na programu Ordinace, která bude tyto výpočty podporovat od verze 6.4.Nové
3802017-06-28Import laboratorních výsledků ve formátu DS3 byl přepracován za použití BaseElements. Import je mnohem rychlejší protože je celá logika řešena na úrovní FileMakeru. Navíc se podařila podpora různých kódování češtiny.Nové
3812017-06-21Import souboru pro kontrolu RČ byl přepracován za použití BaseElements. Import probíhá přímo ze zvoleného souboru.Nové
3822017-06-21Do číselníku Léky přidáno pole "Registrační název". Rovněž byla přidána rezervní pole 5 až 12.Nové
3832017-06-21Export RČ do souboru byl přepracován za použití BaseElements.Nové
3842017-06-21Export faktury do souboru FDAVKA byl přepracován za použití pluginu BaseElements. Je využit také parametr "KDAVKA rozšířit název souboru", kdy se při zaškrtnutí nabízí soubor FDAVKA-NNNNNNNNNN.PPP, kde NNNNNNNNNN je číslo faktury a PPP je číslo pojišťovny. Nové
3852017-06-21Ve faktuře se tisklo číslo pobočky, pokud bylo použito. Nyní se tiskne číslo pojišťovny.Upraveno
3862017-06-20Do uživatelských parametrů přidán parametr "KDAVKA rozšířit název souboru". Pokud je zaškrtnut, potom se při exportu dávky nabídne název souboru v podobě KDAVKA-RRRR-MM-N.PPP, kde RRRR je rok dávky, MM je měsíc dávky, N je číslo dávky a PPP je číslo pojišťovny. Pokud je vybráno více dávek, pak se výše uvedené údaje týkají dávky, která byla vyexportována jako poslední.Nové
3872017-06-20Export dávek byl přepracován za pomocí pluginu BaseElements (již se nepoužívá EcceHomoLocal). Funkce samotného ukládání dávek do souboru je nyní rychlejší, protože se konverze do požadovaného kódování CP852 provádí přímo. Zrušen byl dotaz na začátku a také informace o ukončení na konci. Nové
3882017-06-19Záloha dat a Záloha komplet byly přepracovány za pomocí plug-inu Base Elements (již se nepoužívá EcceHomoLocal).Nové
3892017-06-19Import všech číselníků VZP byl přepracován za pomocí plug-inu Base Elements (již se nepoužívá EcceHomoLocal). Nové řešení je rychlejší a o pár kliků jednoduší.Nové
3902017-06-18Podpora pro zásuvný modul (plug-in) Base Elements. Do programu vložena 32 i 64 bitová verze modulu a byla zabezpečena automatická instalace (aktualizace) odpovízající verze. S použitím tohoto modulu bude naprogramována náhrada EcceHomoLocal.Nové
3912017-06-16Karta typu Stomatolog byla přepracována (rozložení prvků na kartě, použit nový motiv vzhledu)Nové
3922017-06-02Dokumentace: Doplněna kapitoly "IČZ" a "Diář".Nové
3932017-05-31Verze 2.4.0 znovu sestavena
3942017-05-31Nová úprava receptu způsobila nefunkčnost tisku poukazu na pomůcku.Opraveno
3952017-05-25Verze 2.4.0 sestavena
3962017-05-25Aktualizace číselníku Ambuleky na verzi 15.Aktualizováno
3972017-05-25Ve výběru léků do receptu přes tlačítko "VZP" se podbarvují záznamy s preskripčním omezením. Při najetí myší nad tento záznam se zobrazí odbornosti, na které je lék omezen.Nové
3982017-05-25Při výběru léku do receptu přes tlačítko "VZP" se v tomto výběru zobrazují informace z pozitivního listu (číselník AMBULEKY).Nové
3992017-05-25Přímý tisk předpisu magistraliter v závislosti na novém uživatelském prametru jako u běžného receptu.Nové
4002017-05-25Tisk receptu v závislosti na nastavení uživatelského parametru "Recept tisknout přímo na tiskárnu" je proveden s náhledem nebo bez něj. V případě přímého tisku je zohledněn rovněž parametr "Před přímým tiskem zobrazovat dialog".Nové
4012017-05-25Do uživatelských parametrů přidán parametr "Recept tisknout přímo na tiskárnu".Nové
4022017-05-24Karta Ortoped 2 a Praktik: upraveny podzáložky Recepty v záložce Recepty v dolním panelu dle nového motivu.Upraveno
4032017-05-18Hospital: Automatické formátování jména lékaře, který provedl prohlídku zemřelého tak, aby bylo lépe použitelné pro export LPZ pro ÚZIS.Nové
4042017-05-18Hospital: Export LPZ pro ÚZIS formátuje diagnózy na 4 znaky pro případ, kdy byla použita pětimístná dg.Nové
4052017-05-16Karta typu Praktik byla přepracována (rozložení prvků na kartě, použit nový motiv vzhledu).Upraveno
4062017-05-15V souborech výkonů a ZULP lze přednastavit diagnózu. Ta se pak přenáší do vykazovaných výkonů a ZULP.Nové
4072017-05-15Položky vkládaného souboru výkonů a ZULP se do vykazovaných výkonů a ZULP přidávají ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v souboru.Nové
4082017-05-15Vykazované výkony a ZULP jsou nyní zobrazovány v pořadí v jakém byly pořízeny. Nové položky se přidávají na konec.Upraveno
4092017-05-11Do okna pro tvorbu dávek přidáno tlačítko pro aktualizaci cen vykázaných ZULP dle aktuálních číselníků VZP (Léky, IVLP, ZP a Stomag). Aktualizují se ZULP v období daném parametry "Období pro zpracování".Nové
4102017-04-25V novém motivu upraven typ "šoupáků" a upravena barva textu z černé na šedou.Upraveno
4112017-04-22Vytvořen motiv pro vzhled a chování jednotlivých prvků na formuláři. Aplikován na kartu Ortoped 2.Nové
4122017-04-18Verze 2.3.2 sestavena
4132017-04-18Přepracována statistická sestava "Statistika diagóz". Dříve ukazovala seznam a počet všech platných diagnóz v zadaném období. Nyní ukazuje seznam a počet platných diagnóz pacientů, kteří v zadaném období byli ošetřeni. Nově je možné zobrazit jen v zadaném období nově diagnostikované.Upraveno a rozšířeno
4142017-04-14Do Nastavení / Servis přidána funkce pro odstranění ukončených diagnóz z karet pacientů.Nové
4152017-04-14Při změně pojišťovny v kartě pacienta se kromě výkonů a ZULP nyní mění také pojišťovna u receptů a cest v návštěvní službě.Doplněno
4162017-04-11Verze 2.3.1 sestavena
4172017-04-11Aktualizace číselníků VZPAktualizováno
4182017-03-31U karty pacienta se již v titulku okna nezobrazuje jméno pacienta. Titulek hlavního okna tak zůstává stále stejný. Zlobilo to a u nových karet to ani nebude mít smysl.Upraveno
4192017-03-31Seznam tiskových sestav se v nové kartě Ortoped 2 zobrazuje v "bublinovém" okně.Nové
4202017-03-31Karta Ortoped 2 měla problém s tiskem karty pacienta.Opraveno
4212017-03-31U nové karty Ortoped 2 vyřešeno zapamatování záložky a aktivního záznamu návštěvy či nálezu.Upraveno
4222017-03-31Karta Ortoped 2 neotvírala detail návštěvy.Opraveno
4232017-03-23Po minulé úpravě generátoru dávek 98, 81 a 90 se vyřešil problém s vynecháváním posledního ZULPu. Pouze částečně se ale vyřešil problém s falešným hlášením o pacientovi úplně mimo vykazované období a často od úplně jiné pojišťovny. Nyní se snad toto hlášení již bude objevovat pouze v oprávněných případech.Opraveno
4242017-03-23V detailu faktury se chybně zarovnávaly ovládací prvky při změně velikosti okna.Opraveno
4252017-03-23Při výpočtu kapitace do faktury se započítávají pouze aktivní pacienti. Neaktivní pacienti se nezapočítávají i když mají neukončenou registraci.Upraveno
4262017-03-21Do tisků z kartotéky přidána sestava "Přehled denních výkonů". Jde o obdobu podobné obecné sestavy jen neumožňuje volbu parametrů. Zpracovávají se pouze výkony dnešního dne.Nové
4272017-03-21Tisková sestava "Kolik pacientů (období)" byla po žádostech uživatelů vrácena do původního stavu. Připomínám, že unicitárnost RČ je počítána v rámci celého zdravotnického zařízení a nikoliv v rámci každého pracoviště samostatně. V zadaném období je RČ zařazeno pouze na jedno pracoviště a to na poslední, na kterém byl obsloužen.Upraveno
4282017-01-30V předtiskovém formuláři žádanky obecné je umožněno upravovat název žádanky.Nové
4292017-01-27V hospitalizační kartě v záložce záznamy v části pro ošetřovatele doplněna dvě výběrová pole s předdefinovaným obsahem.Nové
4302017-01-27V hospitalizační kartě v záložce Převazy umožněno vkládat a zobrazovat obrázek.Nové
4312017-01-18Tisk příkazu ke zdravotnímu transportu doplněn i do tisků z hospitalizační karty.Nové
4322017-01-16Verze 2.3.0 aktualizována
4332017-01-16Přednastavení záložek při otevření karty (viz uživatelské parametry) bylo aktivováno i u starých karet.Nové
4342017-01-16Údaje Obec a PSČ byly opatřeny výběrovým seznamem s automatickým dokončováním. Nové
4352017-01-16V záložce Karta byl zrušen údaj Číslo obce.Zrušeno
4362017-01-16Po vytvoření nové návštěvy a přepnutí do záložky Nález se nešlo přepnout zpět do návštěvy.Opraveno
4372017-01-16Upraveno chování záložek Návštěvy pro karty, kde je tato záložka v horním i dolním panelu.Upraveno
4382017-01-16V nové kartě umožněno spouštění rychlých sestav.Nové
4392017-01-11Verze 2.3.0 sestavena
4402017-01-11U demoverze je vyřazen hospitalizační modul, protože DEMO má smysl pouze u ambulantního modulu.Upraveno
4412017-01-11Změna datového rozhraní VZP na verzi 6.2.32.Aktualizováno
4422017-01-11Aktualizace číselníků VZP Výkony, Léky, IVLP, ZP, Odborn, Stomag a StomagVy.Aktualizováno
4432017-01-10Do tiskové sestavy "Přehled referenčních hodnot - limity" byl přidán součet unicitárních pacientů.Nové
4442017-01-10Tisková sestava "Kolik pacientů (období)" nyní neobsahuje rozčlenění po pracovištích, protože toto dávalo nesprávné výsledky. Tato sestava pracuje s kartami pacientů a karta byla přiřazena naposledy navštívenému pracovišti.Upraveno
4452017-01-09Při opuštění karty pacienta se kromě zadání diagnózy a pojišťovny kontroluje také zadání výkonů.Nové
4462017-01-08Do typů karet přidána karta Ortoped 2, na které lze vyzkoušet připravovaný nový vzhled karty pacienta.Nové
4472017-01-04Do uživatelských nastavení přidány parametry "Záložky" pro zvolení výchozí horní a dolní záložky. Určeno pro připravované nové karty pacienta.Nové
4482017-01-04Šířka základního okna programu zvětšena z 1200 na 1350 bodů. Změna souvisí s připravovanou změnou vzhledu karty pacienta.Upraveno
4492016-12-12Změna vlastních uživatelských nastavení se nyní projevuje ihned po opuštění formuláře s uživatelskými parametry a není již nutné se znovu přihlášit.Upraveno
4502016-12-11Tiskové sestavy "Zpráva PKSZ + OL" a "Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu" z ambulantní karty podporují přímý tisk a samostatný náhled.Nové
4512016-12-10Tiskové sestavy "Opis nálezu", Opis záznamu", "Dekurz" a "Parere k hospitalizaci" z ambulantní karty podporují přímý tisk a samostatný náhled.Nové
4522016-12-10Sladění vzhledu předtiskových fomulářů.Upraveno
4532016-12-10Tisková sestava "Potvrzení o trvání DPN" z ambulantní karty podporuje přímý tisk a samostatný náhled. Doplněna také možnost Uložit a tisk.Nové
4542016-12-09Tiskové sestavy "Poukaz FT", "Poukaz Z", "Poukaz K", "Žádanka - laboratoř obecná" a "Příkaz ke zdravotnímu transportu" z ambulantní karty podporují přímý tisk a samostatný náhled.Nové
4552016-12-07Aktualizace číselníků VZP Léky, IVLP, PZT a Ambuleky.Aktualizováno
4562016-12-05V ambulantní kartě je k dispozici tlačítko "Rychlá sestava" (tiskárna s bleskem) kterým jde přímo tisknout sestavu předdefinovanou v uživatelském nastavení. Zde přibyl související parametr "Rychlá sestava". Nové
4572016-12-05Tisková sestava "Lékařská zpráva - nález" z ambulantní karty podporuje přímý tisk a samostatný náhled.Nové
4582016-12-05Tisková sestava "Poukaz na ortopedickou pomůcku" umožňuje tisk na formát A5 (naležato). Nastavení tisku na A5 je řešeno uživatelským parametrem "Poukaz na ortopedickou pomůcku tisknout na A5". Dotaz před tiskem na uložení (do nálezu, záznamu, nikam) byl nahrazen uživatelskými parametry "Poukaz na ortopedickou pomůcku ukládat do nálezu" a "Pokaz na ortopedickou pomůcku ukládat do záznamu".Nové
4592016-12-05Tisková sestva "Poukaz na ortopedickou pomůcku" z ambulantní karty podporuje přímý tisk a samostatný náhled.Nové
4602016-11-30Dotaz před tiskem obecné žádanky na její uložení (do nálezu, záznamu, nikam) byl nahrazen uživatelskými parametry "Obecnou žádanku ukládat do nálezu" a "Obecnou žádanku ukládat do záznamu", čímž se eliminuje nutnost na tuto otázku odpovídat před každým tiskem.Nové
4612016-11-30Tisková sestava "Žádanka - obecná" z ambulantní karty podporuje přímý tisk a samostatný náhled.Nové
4622016-11-30Přidána podpora přímého tisku a náhledu i do tisků ambulantní kartotéky (z důvodu jednotného tisku karty pacienta). Nové
4632016-11-29Tiskové sestavy "Karta pacienta", "Výpis z karty pacienta" a "Vstupní anamnéza" z ambulantní karty podporují přímý tisk a samostatný náhled.Nové
4642016-11-29Vytvořen mechanizmus pro zobrazování náhledových minitlačítek v tiscích z ambulantní karty.Nové
4652016-11-28Do dialogu tiskové sestavy "Paragon obecný", která je přístupná z ambulantní karty, bylo přidáno tlačítko "Náhled". Mechanizmus tisku a náhledu byl přepracován dle popisu v předchozím bodu.Nové
4662016-11-28Vytvořeny funkce pro implementaci přímého tisku.Nové
4672016-11-27Do uživatelských parametrů byl přidán parametr "Před přímým tiskem zobrazovat dialog". Slouží pro připravovanou změnu tisku, kdy bude možné vybrat, zda tiskovou sestavu tisknout (bez náhledu) nebo zobrazit náhled. Při přímém tisku bez náhledu se automaticky bude tisknout na naposledy použitou tiskárnu. Vybírat tiskárny pak bude možné pouze z náhledu. Pro uživatele, který chce mít možnost vybrat tiskárnu i při přímém tisku je k dispozici právě tento parametr.Nové
4682016-11-16Záznamy v číselníku "Texty" se řadí dle názvu textu i při editaci číselníku (při výběru se už tak řadily).Nové
4692016-11-16Záznamy v číselníku "Soubory výkonů a ZULP" se řadí dle názvu souboru při editaci i výběru.Nové
4702016-11-16V některých případech se v dávce nevykázal poslední ZULP u posledního zpracovávaného pacienta a pokud tento pacient měl pouze jeden ZULP, zobrazilo se hlášení o chybě u pacienta, který byl zcela mimo tvořenou dávku.Opraveno
4712016-10-31Do tiskové sestavy "Parere k hospitalizaci" přidán tisk "Operace".Přidáno
4722016-10-31Potvrzení o trvání DPN se ve výjimečných případech mohlo tisknou pro více pacientů. Platí pouze pro data naimportovaná z Amicusu.Opraveno
4732016-10-09Verze 2.2.1 sestavena
4742016-10-09Aktualizace číselníků VZP.Aktualizováno
4752016-10-09Do servisu přidáno tlačítko, které umožní správci změnit cestu k datům. Pouze pro FileMaker.Nové
4762016-09-23Do tisků z karty pacienta doplněna sestava "Potvrzení o trvání DPN" včetně předtiskové úpravy.Nové
4772016-07-20Verze 2.2.0 sestavena
4782016-07-19Aktualizace číselníků VZP.Aktualizováno
4792016-07-18Aktualizace verze DR VZP na 6.2.31 počínaje dávkami za 7/2016.Aktualizováno
4802016-07-13Při odchodu z ambulantní karty pacienta (stejně jako u předchozího bodu) se kontroluje také zadání kódu pojišťovny. Při nezadání hlásí a nabízí doplnění.Nové
4812016-07-13Při odchodu z ambulantní karty pacienta (všech typů) přes tlačítko "Zpět do kartotéky" nebo "Zpět na hlavní panel" se provádí kontrola zadání diagnózy. Pokud není zadána žádná diagnóza, program se zeptá, zda ji chce uživatel doplnit.Nové
4822016-07-13Z dokladu dávek 98, 81 a 90 lze zobrazit diagnózy pacienta, jehož se doklad týká.Nové
4832016-07-12Z dokladu dávek 98, 81 a 90 lze přejít přímo do karty pacienta, jehož se doklad týká.Nové
4842016-07-12Při úpravě hlavní diagnózy v dokladech dávky se kód diagnózy formátuje, tedy písmeno se mění na velké a vypouští se případné mezery a tečkyUpraveno
4852016-06-19Úprava obecné sestavy "Statistika ZULP". Přidán sloupec Množství. Ve sloupci Počet je stále zobrazeno kolikrát byl ZULP vykázán. Ve sloupci Množství je pak celkové množství, které bylo vykázáno. Název ZULP se nyní tiskne i když ZULP není v číselníku pracoviště.Upraveno
4862016-06-19Oprava obecné sestavy "Statistika výkonů". Již nezobrazuje počty kódů, ale počty jejich vykázání.Opraveno
4872016-06-17Hospital: Oprava plnění názvu 7. medikace při hromadném plnění nového dne.Opraveno
4882016-06-15Hospital: Tisk lékařské zprávy pro pobyt v zařízení sociálních služeb.Nové
4892016-06-15Při zobrazení předdefinovaných textů jako číselníku pro výběr, je číselník seřazen vždy podle názvu.Nové
4902016-06-09V některých případech nefungovala kontrola výkonu 09543. Opraveno
4912016-06-05Verze 2.1.10 sestavena
4922016-06-05Aktualizace číselníků LEKY, IVLP, ZP a AMBULEKY.Aktualizováno
4932016-06-03Kontrola signálního výkonu 09543 na věk pacienta.Nové
4942016-06-02Hospital: Do laboratorních výsledků KO přidáno pole ERY.Nové
4952016-05-31Hospital: Při generování nového dne se do nově vytvořeného dne z posledního záznamu pacienta pole Ošetřovate, kategorie a dieta. Doplněno i pro ruční vytvoření v kartě pacienta.Nové
4962016-05-20Rychlý filt upraven tak, aby při hledání podle příjmení a jména nacházel shodu i při zadání v opačném pořadí a při náhodném vložení více mezer.Upraveno
4972016-05-20Tisk faktury by upraven tak, aby se vešel rozsáhlejší text do záhlaví faktury.Upraveno
4982016-05-20Tiskové sestavy "Poukaz K" a "Lékařský nález pro posouzení ZS" upraveny předtiskové formuláře tak, aby u víceřádkových textů šlo vložit nový řádek klávesou Enter. Upraveny definice sestav tak, aby bylo možno tisknout rozsáhlejší texty.Upraveno
4992016-05-11Při ruční úpravě PZT v dávce 90, 98 a 81 se nedotahovala cena za zadané množství. Přidáno.Nové
5002016-05-07V medikaci hospitalizační části doplněn prefix "." pro další rozlišení léků.Nové
5012016-04-28Při zadávání výkonů a stomatologických výrobků v kartě "Stomatolog" je prováděna kontrola na povinnou či zakázanou lokalizaci kvadrantu a zubu.Nové
5022016-04-28Tisk receptu: Odsazení patičky výše od spodního okraje (některé tiskárny ji nedokázaly vytisknout celou). Pole Jméno a adresa pacienta a kód a název léku se také tiskne tučně, jako RČ.Upraveno
5032016-04-18Při zadávání počtu výkonů se kontroloval povolený rozsah 1-9, ale bylo umožněno uložit jinou hodnotu. Nyní při chybě vloží výchozí hodnotu 1.Upraveno
5042016-04-18Některé kontextové nápovědy byly vyvolány chybně a proto se zobrazil začátek nápovědy.Opraveno
5052016-04-16Do dokumentace doplněn popis kapitoly "Pracoviště".Nové
5062016-04-16Do detailu číselníku "Pracoviště" přidána záložka "Stomag" pro manipulaci s povolenými stomatologickými výrobky na daném pracovišti.Nové
5072016-04-15Do číselníku VZP "Stomag" přidána funkce pro vložení stomatologického výrobku do číselníku ZZ včetně všech pracovišť.Nové
5082016-04-15Přidán číselník "Stomatologické výrobky ZZ" s možností povolení výrobku na vybraných pracovištích. Rozšíření práv o tento číselník.Nové
5092016-04-11Verze 2.1.9 sestavena
5102016-04-10Tisk statistických sestav "Přehled předepsaných léčiv" s řazením dle příjmení a jména nebo skupiny a kódu.Nové
5112016-04-10Tisk statistické sestavy "Náklady na léky za recepty po lécích". Sestava se nachází v obecných ambulantních sestavách.Nové
5122016-04-09Stomatolog: Pokud je nastavena karta Stomatolog, potom se při přidání nového ZULP přednastaví skupina 4.Nové
5132016-04-09Tisk statistické sestavy "Náklady na léky za recepty po RČ". Sestava se nachází v obecných ambulantních sestavách.Nové
5142016-04-08Generátor dávky 81 v některých případech nevložil do dávky lokalizaci. Opraveno
5152016-04-05Tisková sestava "Sdělení o ukončení poskytování sociální služby" pro hospitalizační část.Nové
5162016-04-05Tisková sestava "Oznámení o úmrtí" pro hospitalizační část.Nové
5172016-03-20Úprava zobrazování dokumentu v záložce Dokumenty tak, aby fungovalo i s externím úložištěm dokumentů.Nové
5182016-03-20Technické úpravy, aby bylo možné nabízet tiskové sestavy vytvořené pro konkrétní licenci.Nové
5192016-03-17Do tiskových sestav z ambulantní kartotéky přidán "Přehled o počtech za období", který zjistí počet pacientů a počet návštěv v zadaném období.Nové
5202016-03-17Při tisku "Opis nálezu" a "Opis záznamu" se tisknou také diagnózy, vykázané výkony, ZULP a předepsané recepty, přičemž se zohledňuje nasatavení uživatelských parametrů "V opisu Nálezu/Záznamu tisknout diagnózy", "V opisu Nálezu/Záznamu tisknout vykázané výkony", "V opisu Nálezu/Záznamu tisknout vykázané ZULP" a "V opisu Nálezu/Záznamu tisknout předepsané recepty".Nové
5212016-03-17Při tisku "Výpis z karty pacienta" se zohledňuje nastavení uživatelských parametrů "Ve výpisu z karty pacienta tisknout vykázané výkony", "Ve výpisu z karty pacienta tisknout vykázané ZULP" a "Ve výpisu z karty pacienta tisknout předepsané recepty". Nové
5222016-03-17Při tisku "Karta pacienta" se zohledňuje nastavení uživatelských parametrů "V kartě pacienta tisknout vykázané výkony", "V kartě pacienta tisknout vykázané ZULP" a "V kartě pacienta tisknout předepsané recepty".Nové
5232016-03-16Do uživatelských nastavení přidáno pole "Parametry" se zaškrtávacími parametry. Pole umístěno místo pole "Práva", které bylo přesunotu na tlačítko s názvem "Práva".Nové
5242016-02-25Do vykazování ZULP přidáno pole pro diagnózu. Vyplňuje se jen v určitých situacích, jinak MUSÍ zůstat nevyplněno! Upraven také generátor dokladů dávek 98 a 90.Nové
5252016-02-24Verze 2.1.8 sestavena
5262016-02-24Do formuláře s filtry pro ambulantní kartotéku bylo hledací pole Aktivní změněno ze zaškrtávacího pole na textový. Přidáno další pole Nepravidelná péče jako textový. Obě změny jsou pro lepší variabilnost fitrování (viz předchozí bod).Nové
5272016-02-24Do ambulantní kartotéky přidány sloupce Aktivní a Nepravidelná péče. Není řešena zaškrtávacími poli, aby bylo možné dle nich účinně fitrovat. Zaškrtnuté pole je uloženo jako text "Ano", nezaškrtnuté pole je ukloženo jako prázdný řetězec. Hledání je hodnoty Ano lze zadáním textu Ano nebo * (hvězdička). Hledání hodnoty Ne lze zadáním znaku = (rovnítko) tedy symbolu pro hledání prázdných hodnot. Pokud nechcete dle pole filtrovat, neuvádějte nic. Nové
5282016-02-24Ve stomatilogické kartě se chybně zapisovala lokalizace kvadrantu a zubu.Opraveno
5292016-02-09Přehled referenčních hodnot: sdružení výsledků za pobočku VZP a za 111 do jednoho řádku.Upraveno
5302016-02-09Při vykazování ZULP se ceny z číselníku VZP přebíraly pouze, pokud byl ZULP povolen na daném pracovišti. Nyní se cena dosazuje vždy.Upraveno
5312016-02-02Při tisku receptu se použije jmenovka pracoviště místo celého jména přihlášeného uživatele.Upraveno
5322016-02-02Ve formuláři pro filtry v Ambulantní kartotéce se zobrazuje nástrojový pruh. Ten umožní ukládat definice pro hledání a rychle volit z desti naposledy použitých fitrů.Nové
5332016-02-02V titulním pruhu hlavního okna se místo EcceHomo zobrazuje text zadaný do parametru "Titulek hlavního okna" v Nastavení. Užitečné při současném přístupu k více programům.Nové
5342016-02-01Po přidání diagnózy v ambulantní kartě se občas nezobrazila hned.Opraveno
5352016-01-31Do Nastavení / Servis přidána funkce pro převod pacientů s číslem pojišťovny 110 na neaktivní.Nové
5362016-01-30Do funkcí ambulantní kartotéky přidána funkce pro import souboru s odpovědí VZP na požadavek kontroly RČ. Provede porovnání odpovědi s kartotékou a vypíše protokol o zjištěných rozdílech.Nové
5372016-01-29Export rodných čísel do souboru pro kontrolu přes portál VZP překódován z unicode do cp852.Upraveno
5382016-01-25Do filtu v ambulantní kartotéce doplněno pole pro hledání pohlaví.Nové
5392016-01-25Servisní funkce pro hromadné naplnění pole Pohlaví ve všech kartách pacientů výpočtem z RČ.Nové
5402016-01-25*Tisk obálky A5 z adresáře.Nové
5412016-01-24Hospital: Tisk listu o prohlídce zemřelého 2016 dle nové vyhlášky.Nové
5422016-01-18Do všech typů ambulantních karet přidáno pole Pohlaví s nabídkou. Pole se plní po změně RČ.Nové
5432016-01-18Při vytváření nového ambulantního záznamu se program podívá, zda předchozí návštěva byla definována jako vyžádaná péče. Pokud ano, zeptá se, zda pokračovat ve vyžádané péči. Po kladné odpovědi dosadí do nového záznamu informace o žádance dle předchozího záznamu. Doplněno
5442016-01-18Tisk "Vstupní anamnéza" pro psychiatra tiskne za OA také operace. Upraveno
5452016-01-18Tisk "Příkaz ke zdravotnímu transportu" se nyní tiskne dvakrát. Druhá kopie se tiskne místo textu, který patřil na druhou stranu a který se nyní netiskne.Upraveno
5462016-01-17Verze 2.1.7 sestavena
5472016-01-17Aktualizace číselníků VZP.Aktualizováno
5482016-01-16Při generování dávky s doklady PZT se občas mohlo objevit falešné hlášení o nezpracovaném RČ. Opraveno
5492016-01-16U parametru "VZPKontrol cesta" v Nastavení přidáno tlačítko pro výběr složky s VZPKontrolem. K dispozici ve FileMakeru od verze 14.Nové
5502016-01-14*Do okna praktického lékaře v hospitalizaci byla přidána ikonka pro tisk obálky A5 s adresou praktického lékaře.Nové
5512016-01-14Okno pro zadání údajů pro praktického lékaře se nyní zobrazuje jako bublina místo samostatného okna.Nové
5522016-01-14V "Další údaje" v hospitalizační kartě se zobrazuje řádek s číslem a názvem kraje. Jde o automaticky zobrazovaný údaj dle zadaného čísla obce.Nové
5532016-01-14Do databáze VZP přidána pomocná tabulka Kraje s vazbou na tabulku Obce. Nové
5542015-12-30Do funkcí v ambulantní kartotéce byla přidána funkce "Export RČ do souboru" pro kontrolu RČ na portálu VZP.Nové
5552015-12-29Tisky faktury: Do tiskové podoby faktury přidáno IČO adresáta a podpora kapitace.Nové
5562015-12-29Kapitace ve faktuře: Za polem "Za kapitaci" je ikonka kalkulačky. Kliknutím lze ručně spočítat částku za kapitaci v případech, kdy pro fakturované období neexistuje dávka 80.Nové
5572015-12-29Kapitace ve faktuře: V součtové části faktury byla přidána před pole "K fakturaci" ještě pole "Za dávky" a "Za kapitaci", která se při vytvoření faktury z označených dávek automaticky spočítají.Nové
5582015-12-29Kapitace ve faktuře: Pokud převezmete do faktury kapitační dávku 80, pak se automaticky vypočítá a k cekové částce přičte i částka za kapitaci.Nové
5592015-12-21Faktura: Přidán typ "Faktura" a přidáno pole "IČO" pro adresáta. Pro potřebu běžné fakturace.Nové
5602015-12-17Z ambulantní karty lze přes tlačítko "V" zobrazit souhrnný přehled všech vykázaných výkonů, ZULP a receptů na pacienta.Nové
5612015-12-17Ve všech typech tiskových sestav "Tisk Ambulantní karta" a v sestavách "Tisk Výpis z AK" pro FileMaker 14 se za určitých podmínek nevytiskly všechny recepty.Opraveno
5622015-12-17Pole s cenami v panelu pro pořizování nového receptu nezobrazovaly vetší částky.Opraveno
5632015-12-16Dopsání několika kapitol do dokumentace.Nové
5642015-12-15Všechny nápovědné body v programu napojeny na novou verzi dokumentace.Upraveno
5652015-12-13Kompletně změněno testování existence EcceHomoLocal (vyšší rychlost startu programu). Instalace nebo aktualizace EcceHomoLocal se provádí prostou kopií všech souborů, což ve Windows projde i u uživatele bez práv správce.Upraveno
5662015-12-13Předěláno ukládání EcceHomoLocal do EcceHomo. Nyní jsou zde uloženy všechny soubory samostatně, nikoliv v instalačním souboru.Upraveno
5672015-12-11Předělání nápovědy do jednoho HTML s externími obrázky v podadresáři.Upraveno
5682015-12-10Do hospitalzační karty doplněna záložka Diář pro evidenci událostí s vazbou do obecného diáře.Nové
5692015-12-07Vytvořen přehledový panel pro sociální pracovnici s rekapitulací plateb za pobyt, fakultativních plateb a příspěvků na péči u všech neuzavřených hospitalizací.Nové
5702015-12-05Do hospitalizační karty pacienta přidána záložka Sociální pro zařízení, kde se sledují platby za pobyt, fakultativní platby a případně příspěvky na péči. Umožňuje evidenci žádostí o změny příspěvku u úřadů práce vč. tisku několika typů žádostí a obálky A5.Nové
5712015-11-30Verze 2.1.6 sestavena
5722015-11-28Aktualizace číselníků VZPAktualizováno
5732015-11-25V hospitalizační kartotéce přidána volba pro tisky z kartotéky a vytvořena sestava "Seznam hospitalizovaných pacientů za období".Nové
5742015-11-24V hospitalizační kartě dokončena podpora evidence příspěvků na péči.Nové
5752015-11-21Do přehledů v části "Sestavy" přidána tisková sestava "Přehled referenčních hodnot - limity".Nové
5762015-11-18Přechod na FileMaker 14.0.3Aktualizováno
5772015-11-17V hospitalizační kartě dokončena podpora plateb za nadstandard a plateb za doprovod. Strava pro doprovod se promítá do tiskové sestavy diet.Nové
5782015-11-15V hospitalizační kartě vytvořena záložka Sociální pro podporu plateb za nadstandard a příspěvku za péči.Nové
5792015-10-29Verze 2.1.5 sestavena
5802015-10-29Aktualizace číselníků VZP pro 4. čtvrtletí 2015.Aktualizováno
5812015-10-28Úprava importu číselníku DPECE.Upraveno
5822015-09-23Tisková sestava "Výpis z karty pacienta" se řadí od nejstarších po nejnovější.Upraveno
5832015-09-22Vytvořen vnitřní číselník s ikonkami tlačítek a zahájeno jejich využívání programem.Nové
5842015-09-22Umožněn přepočet dávky 05 po ruční editaci.Nové
5852015-09-21Umožněn přepočet dávek 90 a 81 po ruční editaci.Nové
5862015-09-21Exp.orig. překládán do latiny až do 20. Uplatní se až po změně datového souboru.Upraveno
5872015-09-21Vytvoření nové prázdné faktury nezávislé na dávkách. Tlačítko "+" přidáno do seznamu faktur i detailu faktury.Nové
5882015-09-20Generátor dávek 98, 81 a 90 doplněn o kontrolu zpracování ZULP. Pokud se očekává vytvoření dokladu PZT a nedojde k němu, např. z důvodu, že pacient nemá žádný výkon k vykázání, zobrazí se na konci zpracování dávky chybové hlášení s RČ, kde došlo k chybě.Nové
5892015-09-20Vykazování výkonů a ZULP: vytvořena kontrola na existenci zadaného kódu výkonu (ZULP). Program podbarví celý řádek růžově, pokud kód neexistuje v číselníku VZP a Text řádku zvýrazní červeně, pokud kód není povolen pro pracoviště uživatele.Nové
5902015-09-18Vykazování výkonů a ZULP: při zrušení zaškrtnutí "Účtovat pojišťovně" (sloupec P) se program nyní ptá, zda opravdu neúčtovat pojišťovně.Nové
5912015-09-11V číselníku uživatele umožněno do pole "Text informovaného souhlasu" zapsat více řádků. Zároveň byla zvětšena oblast pro jeho tisk v definici sestavy "Lékařská zpráva - nález". Upraveno
5922015-09-11Při tisku sestavy "Výpis z karty pacienta" lze zvolit, zda tisknout velkou (původní) hlavičku.Nové
5932015-09-10Tisková sestava "Výpis z karty pacienta" po přidání části s recepty začala ve FileMaker 13 tisknout od nové stránky po každém receptu. Vytvořeny varianty sestavy speciálně pro FM13, kde jsou recepty v hlavičce sestavy.Nové
5942015-09-01Umožněn přepočet ambulantní dávky 98. Nové
5952015-08-31Verze 2.1.4 sestavena
5962015-08-28Pokud nebyla označena v kartě pacienta návštěva, potom se "Lékařská zpráva/nález" vytiskla několikrátOpraveno
5972015-08-27Tisky z ambulantní karty pacienta, kde je v předtiskovém formuláři tlačítko "Uložit a tisk", je toto tlačítko viditelné pouze při přístupu z FileMakeru nebo FileMakeru Advanced. V runtime verzi tedy viditelné není, protože runtime nepodporuje přímé uložené sestavy do pdf.Nové
5982015-08-27Vytvořen generátor instalačního souboru s použitím nového runtime FileMaker 14.Nové
5992015-08-27Při tisku žádanky obecné a žádanky laboratorní se tiskla hlavička ordinace příliš velkými písmeny a šedě.Opraveno
6002015-08-27Při naplnění globálních proměnných se dosadí prázný text místo chybového hlášení, když se proměnnou nepodaří naplnit. Při použití globálních proměnných v tiskových sestavách se tisklo ono chybové hlášení.Upraveno
6012015-08-26Okno s parametry před výpočtem unicitárních pojištěnců se při zvětšeném zobrazení nepřizpůsobilo.Opraveno
6022015-08-25Tisková sestava "Karta pacienta" rozšířena o sekci Recepty.Nové
6032015-08-25Tisková sestava "Karta pacienta" tiskla v sekci ZULP prázdné řádky.Opraveno
6042015-08-25Tisková sestava "Dekurz" v kartě pacienta netiskne nadpis sekce, pokud je tato prázdná.Upraveno
6052015-08-25Tisková sestava "Dekurz" v kartě pacienta chybně tiskla výkony a ZULP, pokud jich bylo více.Opraveno
6062015-08-25Tisková sestava "Dekurz" v kartě pacienta nově tiskne i recepty.Nové
6072015-08-24Tiskové sestavy "Seznam pacientů..." tiskly v polích Pojišťovna a Věk "?", pokud byla pojišťovna čtyřmístná a věk třímístný.Opraveno
6082015-08-24Do obecných sestav přidány tiskové sestavy "Rekapitulace po pojišťovnách" a "Rekapitulace po pracovištích". Přístup k těmto sestavám je přes tlačítko "Rekapitulace po poj./prac."Nové
6092015-08-16Tisková sestava "Vstupní anamnéza" byla určena pro psychiatrii. Pro ostatní odbornosti se nyní tiskne upravená verze, která obsahuje jen běžně přístupná pole.Upraveno
6102015-08-16Tisková sestava "Výpis z karty pacienta" netiskla záznamy s prázdným Nálezem. Tato podmínka byla zrušena a do sestavy bylo přidáno také pole Záznam. Upraveno
6112015-08-14Upravena práva tak, aby se klient v síťovém provozu neodpojoval příliš brzy. Projeví se pouze na nové instalaci nebo po ruční úpravě stávajících souborů (lze upravit přes TeamViewer).Upraveno
6122015-08-10Vytvořena funkce ambulantní kartotéky pro změnu čísla pojišťovny.Nové
6132015-08-05Dokumentace: Vytvořena kapitola "Recepty".Nové
6142015-08-05Při tisku poukazu na pomůcku j umožněno poukaz uložit do Nálezu/Záznamu.Nové
6152015-08-04Tisk lékařské zprávy je umožněn i pokud není vybrána návštěva. Tiskne se nejnovější.Nové
6162015-07-31Při tisku obecné žádanky je umožněno žádanku uložit do Nálezu / Záznamu / Nikam.Nové
6172015-07-30Vytvořena speciální varianta tiskové sestavy "Výpis z karty pacienta" pro kartu typu Praktik, tisknoucí pouze údaje, které je možné v této kartě zadat.Nové
6182015-07-30Tisková sestava "Výpis z karty pacienta" netiskla delší texty v anamnézách.Opraveno
6192015-07-29Verze 2.1.3 sestavena
6202015-07-29Výchozí splatnost u nově vytvářených faktur nastavena na 30 dnů.Upraveno
6212015-07-29Generátor dávek 98, 81 a 90 chybně počítal celkový počet bodů za výkon. Opraveno
6222015-07-22Verze 2.1.2 sestavena
6232015-07-22Aktualizace číselníků VZP.Aktualizováno
6242015-07-02Verze 2.1.1 sestavena
6252015-07-01Vygenerován nový EcceHomoLocal s novou dokumentací a uložen do programu.Nové
6262015-07-01Upraveny kontextové odkazy pro použití s novou dokumentací.Upraveno
6272015-06-30Vytvořena nová verze dokumentace a umístěna na webu.Nové
6282015-06-25Do funkcí ambulantní kartotéky přidána funkce "Označit příznakem U ve zvoleném období", která slouží pro označení všech výkonů, ZULP a cest v zadaném období jako vykázané pojišťovně. Tato funkce může být občas užitečná před opravami za účelem tvorby opravné dávky.Nové
6292015-06-24Při tvorbě dávky se filtruje na pracoviště pouze, tehdy nejsou-li označena všechna pracoviště.Nové
6302015-06-24Při mazání dávky se nabízí také smazání příznaku U. V případě dávky 80 se místo příznaku U ruší identifikace dávky, kterou byla registrace vykázánaNové
6312015-06-22Export dat z DOS Ordinace: Při exportu dávek z Ordinace vnitřní ID v tabulce dávky nekončí 12ti místným náhodným číslem, ale pořadovým číslem dávky v tabulce. Tím je zabezpečeno správné řazení vytvořených dávek v EcceHomo.Upraveno
6322015-06-22Naplňování titulku okna u ambulantní karty pacienta měnilo titulky oken spouštěných z karty.Opraveno
6332015-06-21Upravena některá řazení v seznamu vytovřených dávek tak, aby všechna řadila v sestupném řazení, jinak to bylo matoucí.Upraveno
6342015-06-21Zálohování: Vytvořeno automatické zálohování vybraných databází ve stanovené časy. Parametry se nastavují v "Nastavení / Plánované akce".Nové
6352015-06-20Zálohování: Kompletně přepracováno. Zálohovat může pouze uživatel, kterému Správce přidělil právo zálohovat. Nejdříve EcceHomo vytvoří záložní soubory. Následně je uživatel dotázán, kam chce uložit ZIP soubor se zálohou. Výchozí umístění je uživatelova složka Dokumenty, výchozí název je EcceHomoZaloha-RRRRMMDD-HHMMSS.ZIP, kde RRRRMMDD-HHMMSS je datum a čas zálohy. Po potvrzení se vytvoří ZIP soubor se zálohou.Nové
6362015-06-20Tlačítko "Nový den" v "Nastavení" funguje pouze pro licence s modulem Hospitalizace.Nové
6372015-06-19EcceHomoLocal: Když exportujete dávku do souboru, který již ve vybrané složce existuje, program se zeptá, zda chcete dávky sloučit. Pokud odpovíte ANO, exportovaná dávka se přidá do existujícího souboru. Pokud odpovíte NE, exportovaná dávka existující soubor přepíše.Nové
6382015-06-19Nešel smazat vytvořený recept.Opraveno
6392015-06-19EcceHomoLocal: Při exportu dávky 05-Nepravidelná péče se pro soubor KDAVKA nabízí přípona 111 i když je to dávka pro jinou pojišťovnu. Opraveno v EHL
6402015-06-19Export dat z DOS Ordinace: Při tvorbě seznamu diagnóz pro jednotlivé pacienty se nyní postupuje takto: Nejnovější dg je označena jako hlavní a je aktivní, starší dg jsou označeny jako ostatní a jsou ukončeny k datu exportu. Tato změna vychází ze zkušeností uživatelů, kteří již na EcceHomo přešli či přechází.Upraveno v Ordinaci
6412015-06-19Export dat z DOS Ordinace: Číselník pojišťoven obsahoval čísla pojišťoven s předřazenou nulou.Opraveno v Ordinaci
6422015-06-18Přístup do části Dávky byl povolen bez ohledu na práva. Na generování hlášení pro ÚZIS aplikováno právo -- Generovat dávky.Opraveno Upraveno
6432015-06-18Základní vnitřní okno aplikace lze trvale maximalizovat na úrovni uživatele (Číselníky / Uživatelé / Maximalizovat okno)Nové
6442015-06-18Při startu programu prováděná kontrola aktuálnosti EcceHomoLocal se nyní spouští pouze pod Windows. Neprovádí se tedy, pokud je program spouštěn z MAC, iOS nebo internetového prohlížeče (WebDirect). Rovněž pouze na platformu Windows je omezen export dávek a import číselníků VZP.Nové
6452015-06-18Před importem číselníku VZP se program nejdříve zeptá, zda import provést.Nové
6462015-06-18Při generování dávek 98, 81 a 90 se zpracovávané diagnózy řadí od nejnovější. Pokud není nalezena hlavní dg, použije se nejnovější ostatní dg.Upraveno
6472015-06-17Z nabídky v celém programu vyřazen režim náhled, který neměl smysl.Vyřazeno
6482015-06-17Do okna pro výběr všech léčiv a PZT z receptu přidán pruh nástrojů pro lepší hledání.Nové
6492015-06-17Při importu dat z DOS Ordinace se do EcceHomo načetly všechny vyžádané péče s datem žádosti naplněným datem importu a nikoliv datem žádosti. Změna bude funkční pouze u nových instalací. Pokud vadí u stávajících instalací, je třeba řešit individuálně po dohodě s autorem.Opraveno
6502015-06-17Identifikace výkonů a ZULP vyžádané péče v generátorech dávek 98, 81 a 90 probíhá dle IČZ ošetřujícího lékaře, které z logiky věci musí být zadáno na rozdíl od interního ID ošetřujícího lékaře, které při ručním zadání může zůstat prázdné. Vedlo k jiným hodnotám dávek nad daty naimportovanými z DOS Ordinace.Upraveno
6512015-06-16Okno pro aktivaci programu je vhodněji umístěno, má vypnuté Windows tlačítka, zakázánu změnu velikosti a je modální.Upraveno
6522015-06-12Hospitalizace: V kartě pacienta se zobrazuje počet dnů od poslední stolice.Nové
6532015-06-11Z ambulantních karet všech odborností vyřazena záložka "Minulé nálezy" v horní části karty. Byla nahrazena záložkou "Nález", která slouží lépe.Zrušeno
6542015-06-11Záložky Návštěvy v horní části karty byly vyměněny za záložku Nález jen u některých odborností.Doplněno
6552015-06-10Do okna Informace do záložky Verze doplněna logika verzí a doporučení k aktualizacím.Nové
6562015-06-09Verze 2.1.0 sestavena.
6572015-06-09Vytvořen mechanizmus pro jednorázovou změnu dat po upgrade. Nyní: Aplikace přístupového práva k volbě "Informace" a naplnění jmenovky pracoviště jmenovkou prvního uživatele, který je pracovišti přiřazen.Nové
6582015-06-09Vytvořeno informační okno s uživatelským popisem nedůležitějších změn v programu a posloupnost verzí programu, datového rozhraní VZP a FileMakeru.Nové
6592015-06-08Do hlavní nabídky přidána položka Informace pro zobrazení informací i verzích programu, datového rozhraní VZP a novinkách v programu.Nové
6602015-06-05Tlačítko pro spuštění VZP Kontrolu přidáno i do seznamu vytvořených dávek.Nové
6612015-06-05Výrazné urychlení generátoru ambulantní dávek 98, 81 a 90.Upraveno
6622015-06-02Do funkcí ambulantní kartotéky přidány funkce pro záměnu kódu výkonu a kódu ZULP (léky, IVLP, PZT, stom.výrobky).Nové
6632015-06-02V sestavách Lékařská zpráva, Opis záznamu a Opis nálezu se netiskne jmenovka aktuálně přihlášeného uživatele, ale přebírá se z pracoviště, které je uvedeno v záznamu návštěvy.Nové
6642015-06-02Do číselníku Uživatelé přidáno pole "Informovaný souhlas" pro tisk v sestavách Lékařská zpráva a Opis záznamu či Opis nálezu. Použito v uvedených sestavách.Nové
6652015-06-01Do záložky Nález v ambulantní kartě přidáno vedle data a času i číslo pracoviště.Nové
6662015-05-31Do kartotéky přidán sloupeček Titul.Nové
6672015-05-29Do tisků z hospitalizační karty přidány tisky "Oznámení o poskytovateli pomoci", "Smlouva o příplatku za nadstandard", "Informovaný souhlas s hospitalizací", "Sociální šetření" a "Vedení palteb".Nové
6682015-05-20Do tisků z hospitalizační karty přidán tisk "Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči" pro ÚP.Nové
6692015-05-16Po otevření seznamu faktur se v závislosti na předchozích činnostech, nemusely zobrazit všechny faktury.Opraveno
6702015-05-16Při tvorbě nové faktury se do hlavičky naplní IČO dle pracoviště dávky.Nové
6712015-05-16V tiskové sestavě "Paragon obecný" se nyní tiskne IČO pracoviště přihlášeného uživatele.Upraveno
6722015-05-15Do tisků z hospitalizační karty přidán tisk sestavy "Smlouva o poskytování sociálních služeb"Nové
6732015-05-15Do číselníku pracovišť přidán údaj IČO.Nové
6742015-05-09Do tisků z hospitalizační karty přidán tisk sestavy "Žádost o příspěvek na péči"Nové
6752015-05-07Do ambulantní i hospitalizační karty přidáno tlačítko "Další údaje" s údaji Národnost, Státní příslušnost atd.Nové
6762015-05-07V horní části ambulantní karty byla záložka Návštěvy nahrazena záložkou Nález. Umožní to lépe pracovat s předchozími nálezy.Nové
6772015-05-07Do záložky Návštěvy (ambulantní karta) přidán sloupeček Pracoviště a obslouženo jeho automatické plnění. Toto pole bude sloužit pro vykazování a nahradí stejnojmenné pole u vykazovaných výkonů a ZULP, které bude v dalších krocích odstraněno.Nové
6782015-05-06Při přepnutí do karty pacienta se obsah titulku okna změní na příjmení, jméno, RČ a pojišťovnu.Nové
6792015-05-03Do hospitalizační karty přidán plán péče.Nové
6802015-05-02Do tisků z hospitalizační karty přidán tisk sestavy "Hlášení změn pro ÚP"Nové
6812015-04-30Verze 2.0.2 sestavena
6822015-04-30Z hlavní nabídky byl vyřazen modul Nepravidelná péče, nyní je zakomponován přímo do modulu Ambulance.Zrušeno
6832015-04-30Přepracován generátor dávky 05-Nepravidelná péče. Nyní se výkony berou přímo z ambulance.Nové
6842015-04-30Pokuď je pacient označen jako pacient nepravidelné péče, výkaznictví výkonů je omezeno dle rozhraní dávky 05.Nové
6852015-04-29Aktualizace číselníků VZP,Aktualizace
6862015-04-28Do ambulantní kartotéky přidán filtr na vlastní pacienty a pacienty nepravidelné péče.Nové
6872015-04-27Přednaplnění polí pro tisk Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu se provede automaticky, jen pokud jsou pole prázdná. Jinak lze ručně tlačítkem.Nové
6882015-04-23Editační okno pro zadání údajů o praktickém lékaři v ambulantní i hospitalizační kartě je nyní modální, nelze jej zvětšovat a zavřít lze pouze tlačítkem OK.Upraveno
6892015-04-23V Hospitalizační kartě nebylo vidět jméno praktického lékaře i když bylo vyplněno.Opraveno
6902015-04-23Vytvořen editor adres pro Posouzení zdravotního stavu. Tento editor byl zpřístupněn z předtiskového editoru sestavy v ambulantní i hospitalizační kartě. Nové
6912015-04-22V tiscích ambulantní karty vytvořena tisková sestava "Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu" vč. předtiskového editoru s přednaplněním dostupných údajů.Nové
6922015-04-20Velikost samostatného okna Laboratoř se zobrazuje co největší v závislosti na velikosti obrazovky.Nové
6932015-04-20V samostatném okně Laboratoř bylo pole pro zobrazení laboratorních výsledků opatřeno svislým posuvníkem.Upraveno
6942015-04-19Test na aktuálnost EcceHomoLocal při startu programu spustí instalaci EHL pouze, pokud je k dispozici novější verze.Nové
6952015-04-13V počátečním naplnění číselníku pojišťoven byl překlep v názvu VZP.Opraveno
6962015-04-13Při exportu dávek se z Dg vyřazují případné mezery a tečky.Nové
6972015-04-13Po sloučení karet se stejným RČ se sloučené karty smažou.Nové
6982015-04-11Aktualizován EcceHomoLocal. Při exportu dávky 80 se vždy přednastavila přípona 111 a nikoliv číslo pojišťovny, které dávka patří.Aktualizace
6992015-04-11Upraven export FDAVKA tak, aby měsíc ve větách D a Z obsahovaly pouze číslice.Upraveno
7002015-04-06Upraveny exporty dávek tak, aby v úvodní větě dávky měsíc obsahoval pouze číslice.Upraveno
7012015-03-14V případě, že je v polích v záložce Anamnézy něco uvedeno, název záložky se obarví. Platí pro všechny typy ambulantních karet.Nové
7022015-03-14V tiskových sestavách "Seznam pacientů za období" a "Seznam pacientů s kódem za období" bylo málo místa pro číslo pojišťovny. V případě používání čtyřmístného kódu pobočky VZP se zobrazoval otazník.Opraveno
7032015-03-14Tisková sestava "Seznam pacientů s kódem za období" nedávala správné výsledky.Opraveno
7042015-03-13V číselníku souborů výkonů a ZULP byla u ZULP zrušena cena za množství a cena za jednotku množství se přebírá přímo z číselníku VZP. V návaznosti na to bylo upraveno dosazování souboru do vykázaných výkonů. Po této úpravě jsou ceny vždy aktuální.Upraveno
7052015-03-09V generované FDAVKA opraven přístup k parametrům. Předčíslí bankovního účtu i kmenové číslo účtu se nyní vyplňuje s nulami a ne mezerami. Obojí dělalo problém.Opraveno
7062015-03-09Do podpisu v nově vytvořené faktuře se doplňuje jmenovka přihlášeného uživatele.Nové
7072015-03-07Verze 2.0.1 sestavena
7082015-03-06V seznamu faktur nešlo filtrovat. Ctrl+F fungovalo, ale nešly zapisovat hodnoty.Opraveno
7092015-03-06Při zadání PZT do souboru výkonů mohlo zůstat pole Skupina nevyplněno. Vyřešeno přednaplněním pole hodnotou 1 (léky)Upraveno
7102015-03-06Do tisků z ambulantní kartotéky přidán výpočet unicitárních pacientů.Nové
7112015-03-04V exportu dávky byla chyba způsobující občasné vložení cizího dokladu PZT do dávky jako prvního dokladu, což způsobilo nepřijetí dávky.Opraveno
7122015-03-04V editoru dávky bylo možné do některých údajů napsat více řádků. Po takovéto ruční úpravě dávky nebyla dávka vyexportována správně. Upraveny všechny editory dávek.Upraveno
7132015-02-27Aktualizace číselníků VZP,Aktualizace
7142015-02-27Při vykazování vyžádané péče se tlačítko "P" podbarvilo pouze v případě, když byl žádající lékař vybrán z číselníku ošetřujících lékařů.Upraveno
7152015-02-27Při otvírání minulých nálezů použito přesné hledání ID pacienta. Zlobilo u dat importovaných z Amicusu. Opraveno
7162015-02-18Do všech ambulantních karet přidán příznak pro pacienta nepravidelné péče.Nové
7172015-02-06Hospitalizační tiskové sestavy Opiáty, Infuze, Antibiotika a Vlastní prefix řadí záznamy dle lůžka.Upraveno
7182015-02-01Do tiskové podoby faktury se nenačetlo IČO.Opraveno
7192015-02-01Při generování následujících tiskových sestav bylo doplněno přesné hledání ID pacienta nebo ID návštěvy: Ambulantní karta, Výpis z ambulantní karty, Žádanka obecná, Poukaz FT, Poukaz Z, Poukaz K, Žádanka - laboratoř obecná, Příkaz ke zdravotnímu transportu, Vstupní anamnéza, Parere k hospitalizaci, Paragon obecný, Dekurs, Lékařská zpráva - nález, Opis záznamu, Opis nálezu, Poukaz na ortopedickou pomůcku.Upraveno
7202015-02-01Při otevírání karty pacienta použito přesné hledání ID pacienta. Vadilo pro karty importované z programu Amicus.Upraveno
7212015-02-01Pole D90E::ECDZ v dávce 90 musí být nulové.Upraveno
7222015-01-31V detailu dokladu E dávky 90 se nezobrazovala pole IČZ žadatele, odbornost žadatele a datum žádosti. Doplněno
7232015-01-30Dávka typu 90 chybně pracovala s polem pro odbornost žadatele (akceptovala pouze číselné odbornosti).Opraveno
7242015-01-19V hlavičkách některých sestav byla adresa zařízení příliš velkým písmem.Upraveno
7252015-01-16Export a uložení dávky do souboru KDAVKA selhalo, pokud složka Dokumenty nebyla umístěna na lokální, ale na síťové cestě (složitější síťové prostředí).Upraveno
7262015-01-15Pokud při startu EcceHomo je lokální uživatelská složka Dokumenty prázdná, program nedokázal nainstalovat EcceHomoLocal a zatuhl.Opraveno
7272015-01-15Při otevření kartotéky bylo vypnuto seřazování dle RČ. Zdržovalo to.Upraveno
7282015-01-15V záložkách Léky, IVLP a PZT v Receptech byly položky seřazeny nesprávně. Na vině byla vyzba pouze přes kód. Přidána i skupina. Oprava se ale projeví až od verze 2.1Opraveno
7292015-01-15V ambulantní kartě Psychiatr se místo textu Hospitalizace zobrazoval text PZN.Opraveno
7302015-01-06Ve formuláři pro výběr tisků z ambulantní karty opraveno zarovnání objektů.Opraveno
7312015-01-06Veškeré vazby mezi vykázanými ZULP a číselníky ZULP (Léky, IVLP a PZT) byly rozšířeny o skupinu, protože pouze kód již není jednoznačný.Nové
7322015-01-03Jako první výkon u každého dokladu hospitalizační dávky se generuje 00880 nebo 00881 v závislosti na tom, zda jde o nově vykazovanou hospitalizaci, či pokračující péči.Nové
7332015-01-02V číselníku léků ZZ se název léku přebírá z číselníku VZP Léky. Nemusel se však zobrazit správný název, pokud v číselníku VZP PZT existovala položka se stejným kódem jako lék. Opraveno
7342014-12-18Verze 2.0 sestavena
7352014-12-18Zneplatnění licencí pro DOS Ordinaci. Pro EcceHomo se vydávají nové licence.Upraveno
7362014-12-18Do hlavičky dávky se ukládá i číslo pojišťovny tak, jak je uvedeno v číselníku pojišťoven. Toto číslo je pak použito pro potřeby fakturace, aby bylo možno využít adresu atd.Upraveno
7372014-12-18Při přidání nového pacienta se nekontrolovalo zadávané RČ a ani se nespočítal datum narození.Opraveno
7382014-12-16Do receptu se propadalo číslo pobočky VZP, pokud je použita v kartě pacienta, místo kódu pojišťovny. Opraveno
7392014-12-15Do hlavičky faktury doplněno pole pro IČZ. Při vytvoření faktury z dávky se přebírá IČZ z dávky. Při tisku faktury se IČZ bere přímo z hlavičky faktury.Nové
7402014-12-15Pokud se dávka tvořila pro pracoviště, pak místo z číselníku pojišťovny se IČZ bere z číselníku pracoviště, pokud je tam uvedeno.Upraveno
7412014-12-15Při tisku faktury se nevytiskne banka, číslo účtu a kód banky.Opraveno
7422014-12-14Pokud je program v režimu hledání a uživatel stiskne tlačítko pro návrat do hlavního okna, to zůstalo v režimu hledání bez možnosti přepnutí.Opraveno
7432014-12-12Vytvořen import kartotéky pacientů z programu Amicus. Nové
7442014-12-11Generátor dávek obsahujících doklady PZT se po vytvoření tohoto dokladu již nevrátil do seznamu ambulantních výkonů.Opraveno
7452014-12-11Do hlavičky dávky se chybně nasčítala částka PZT.Opraveno
7462014-12-10Vytvořena sestava "Průvodní list dávky".Nové
7472014-12-09Do dg dokladu PZT se načítala hlavní dg, přitom toto pole musí být prázdné.Opraveno
7482014-12-09Do ostatních dg se načítalo více než 4 dg a jedna dg se načetla více než jednou.Opraveno
7492014-12-09Funkce pro ukládání desetinných čísel pro potřeby dávky pracovala chybně u čísel menších než 1.Opraveno
7502014-12-09Při importu z DOS se do pole Cena naimportovala cena za vykázané množství místo ceny za jednotku.Opraveno
7512014-12-09Výběr z číselníku Soubor výkonů se zobrazoval za oknem s vykazovanými výkony.Opraveno
7522014-12-08Do hlavičky faktury se neplnily údaje z Nastavení jako číslo účtu...Opraveno
7532014-12-08Do hlavičky dávky se špatně vysčítávaly PZT.Opraveno
7542014-12-07Vytvořena tisková sestava "Výpis z ambulantní karty" s hlavními informacemi v hlavičce a s nálezy za zvolené období.Nové
7552014-12-07Do formulářů, kde jsou víceřádkové texty přidáno tlačítko "Txt" pro možnost výběru předdefinovaných textů.Nové
7562014-12-06Do detailu číselníku Pracoviště přidána tlačítka pro přidání všech léků, IVLP nebo PZT do odpovídajících záložek. Tlačítka přidají všechny položky z odpovídajícího číselníku ZZ.Nové
7572014-12-06Tisková sestava "Opis záznamu a nálezu" v ambulantní kartě rozdělena na dvě samostatné sestavy.Nové
7582014-12-06V sestavě "Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku" se některé texty překrývaly.Opraveno
7592014-12-06Po změně pojišťovny v ambulantní kartě umožní změnu pojišťovny od zadaného data u vykázaných výkonů a ZULP.Nové
7602014-12-06Z ambulantních karet bylo ze záložek Návštěvy, Rehabilitace a Gravidity odstraněto kulaté tlačítko "V" pro zobrazení všech vykázaných výkonů. Bylo zavádějící a pro běžnou praxi nepotřebné.Upraveno
7612014-12-06V ambulantních kartách výrazněji podbarveno tlačítko "V" a je širší. Podbarvení tlačítka "P" bylo oproti tomu potlačeno.Upraveno
7622014-12-06Aktualizovány číselníky VZP na aktuální verze.Nové
7632014-12-05Do hlavičky dávky přidáno pole s čísly pracovišť, která jsou do dávky zahrnuta. Toto pole se naplní automaticky při vytvoření dávky.Nové
7642014-12-04Funkce pro přeformátování desetinných míst pro potřeby dávek používala americký tvar čísla menšího než 1 a vracela např. ".1" místo "0.1". Způsobovalo to nepřijetí dávky.Upraveno
7652014-12-04Do číselníku Diagnózy ZZ doplněno tlačítko pro vložení všech pracovišť.Nové
7662014-12-04Do číselníku VZP Jdg4 doplněno tlačítko pro přidání diagnózy do číselníku ZZ a všech pracovišť.Nové
7672014-12-04Do číselníků ZZ IVLP a PZT doplněno tlačítko pro vložení do všech pracovišť.Nové
7682014-12-03Do číselníků ZZ Výkony, Léky doplněno tlačítko pro vložení do všech pracovišť.Nové
7692014-12-03Do číselníků VZP Léky, IVLP a PZT doplněno tlačítko pro přidání léku do číselníku ZZ a všech pracovišť.Nové
7702014-12-03Do číselníku VZP Výkony doplněno tlačítko pro přidání vybraného výkonu do číselníku ZZ a do všech pracovišť.Nové
7712014-12-03Pokud se smazal výkon ZZ či Zulp ZZ, nesmazaly se zároveň výkony (resp. Zulp) pracoviště.Opraveno
7722014-12-03Do záložky Recepty přidáno tlačítko pro zobrazení všech položek z číselníků VZP Léky, IVLP, PZT a stom. výrobky s možností filtrování, řazení a s převzetím vybrané položky do rozpracovaného receptu.Nové
7732014-12-03Do seznamu předepsaných léčiv na recept se zařazují i magistraliter. Ošetřeno i mazání při odstranění posledního výskytu.Nové
7742014-12-02Pro tisk receptu nastaven formát papíru na A6, aby bylo možno tisknout i přes ručním podavačem se středovými šoupáky.Upraveno
7752014-12-02Upraveno přizpůsobení receptu velikosti okna tak, že se zvětšuje nabídka léků, ivlp a pzt vpravo. Záložka receptu ve spodní části se zvětšuje i na výšku.Upraveno
7762014-12-02Nabídka léků, ivlp, Pzt v receptech jsou seřazeny dle názvu místo kódu. Samotný kód přesunut na konec.Upraveno
7772014-12-02V nabídce léků pro recepty se nabízí i cena.Nové
7782014-12-01U větších číselníků přidáno seřazení kliknutím na záhlaví sloupce.Nové
7792014-12-01Do menu pro nedatové formuláře přidána zkrácená nabídka "Úpravy" aby bylo možno i zde provádět akce Ctrl+C, Ctrl+V...Nové
7802014-12-01Navigační šipky pro Dg se při zvětšení okna neposouvaly s pravým okrajem.Opraveno
7812014-12-01Po přidání výkonu stál kurzor v jiném záznamu, než který byl přidán.Opraveno
7822014-11-27V seznamu dávek doplněna možnost řazení dle různých kritériíNové
7832014-11-27Okraje tiskových sestav nastaveny napevno. Plovoucí okraje dle tiskárny činily problémy.Upraveno
7842014-11-27Při importu z DOS se do Kartotéky nenaimportovala pole PSČ a Obec. Upraven import. Vypnuty automatické výpočty, které chybu zavinily. Potřebné úpravy dat se provádí až po importu.Opraveno
7852014-11-27Do ambulantní i hospitalizační karty doplněna kontrola RČ.Nové
7862014-11-26Vytvořena tisková sestava "Příkaz ke zdravotnímu transportu" vč. předtiskové editace.Nové
7872014-11-26Při zobrazení minulých nálezů skočí na konec.Upraveno
7882014-11-26Upravena sada ikonek pro spodní lištu. Jsou jednodušší a výraznější.Upraveno
7892014-11-25Uspořádáno pořadí polí v ambulantní kartotéce po stisku klávesy Tab.Upraveno
7902014-11-25V číselníku souborů výkonů a ZULP byla do části pro ZULP přidána cena za množství a doplněn její přepočet při změně množství. Upraveno i plnění z tohoto číselníku při vykazování výkonů a ZULP. Při vstupu do pole Množství je označen celý obsah, aby bylo jednoduché hodnotu přepsat. Upraveno
7912014-11-25Křestní jméno pacienta v kartotéce se samo udělá velkým písmenem.Nové
7922014-11-25Do receptu se před text v poli DS píše "D.S. ".Nové
7932014-11-21Do ambulantní kartotéky přidán rychlý filtr pro vyhledání pacientů dle RČ nebo jména v jediném poli.Nové
7942014-11-21Do ambulantní kartotéky a karty přidána obsluha čekárny. V kartě lze pacienta zařadit do fronty. V kartotéce lze zobrazit pacienty v čekárně v pořadí zařazení.Nové
7952014-11-21Do léků a IVLP pracoviště přidáno pole DS pro potřeby receptu. Při plnění nového recept z léků a IVLP pracoviště se plní i DS.Nové
7962014-11-21Do obsluhy receptů z ambulantních karet přidána záložka Magistraliter s možností vytvořit a vytisknout recept.Nové
7972014-11-20Při mazání vystaveného receptu program "zabloudil".Opraveno
7982014-11-20Vytvořen číselník magistraliter vč. editace číselníku a přidělení práv.Nové
7992014-11-20V receptech v abmulantních kartách opraveny drobné nedostatky. Zvýrazněny léky s preskripcí a doplněno označení z pozitivního listu.Opraveno Upraveno
8002014-11-20V tisku všech ambulantních karet bylo příjmení a jméno přesunuto úplně nahoru vlevo.Upraveno
8012014-11-19Pro lepší čtení upraveno řazení minulých nálezů od nejstarších, jednotlivé návštěvy byly odděleny čárou a čas byl zmenšen a zešeděn. Upraveno
8022014-11-19Po importu z DOS se tabulka "Návštěvy" celá projde a vyprázdní se čas návštěvy, protože při importu se při založení nového záznamu se dosadí aktuální čas.Nové
8032014-11-19Import číselníku Texty z DOS doplněn o předvyplnění, kde se má text nabízet všemi možnostmi.Nové
8042014-11-19V číselníku předdefinovaných textů je možné zvolit, kde se má text nabízet. U nenabízených formulářů se nabízí texty všechny.Nové
8052014-11-18Do formulářů pro vykazování výkonů a ZULP (návštěvy, rehabilitace, gravidity) doplněna obsluha výběru z číselníku Soubor výkonů a ZULP.Nové
8062014-11-18Vytvořen číselník Soubory výkonů a ZULP, pro snadné hromadné vkládání výkonů a ZULP.Nové
8072014-11-18Při výběru léků, IVLP a PZT do nového receptu v ambulanci i hospitalizaci se chybně doplňovaly hodnoty. Opraveno
8082014-11-18Pokud recept obsahuje PZT (skupina 3) pak se místo receptu tiskne poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku vč. předtiskové editace. Platí pro ambulanci i hospitalizaci.Nové
8092014-11-17Do přettiskového formuláře pro "Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku" doplněno plnění popisu dle zadaného kódu PZT.Nové
8102014-11-17Vytvořena tisková sestava "Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku" dle současných požadavků vč. předtiskového editačního formuláře a možností ukládání do dokumentů.Nové Upraveno
8112014-11-16Tlačítko "T" v kartě pacienta upraveno na Txt, aby se nepletlo s tiskem.Upraveno
8122014-11-16Limity v kartě pacienta se počítají bez %.Upraveno
8132014-11-16Z přehledu Minulé nálezy pro přehlednost odstraněny nadpisy "Nález" a "Záznam".Upraveno
8142014-11-16Upraven poměr délek polí Záznam a Nález u ortopedické karty.Upraveno
8152014-11-15Při importu z DOS se neprovedly automatické vstupy nad importovanými daty.Upraveno
8162014-11-15Při importu z DOS se čísla pracovišť uložila jako 01... což způsobovalo problémy.Opraveno
8172014-11-15Při importu z DOS nebylo příjmení velkými písmeny.Opraveno
8182014-11-14Odstraněno fitrování na karty s návštěvami. Otvírání trvalo příliš dlouho.Upraveno
8192014-11-06Vytvořena tisková sestava "Poukaz na vyšetření / ošetření K" včetně předtiskové editace a s možností uložení do dokumentů v pdf.Nové
8202014-11-04Vytvořena tisková sestava "Poukaz na vyšetření / ošetření Z" včetně předtiskové editace a s možností uložení do dokumentů v pdf. Nové
8212014-11-02Vytvořena tisková sestava "Poukaz na vyšetření / ošetření FT" včetně předtiskové editace a s možností uložení do dokumentů v pdf.Nové
8222014-10-31Vytvořena tisková sestava "Žádanka obecná" včetně předtiskové editace a s možností uložení do záložky Dokumenty ve formátu PDF.Nové
8232014-10-28Oprava tiskové sestavy Lékařská zpráva / Nález.Opraveno
8242014-10-27Vytvořena tisková sestava "Karta pacienta - diabetolog".Nové
8252014-10-26Vytvořena tisková sestava "Karta pacienta - oční".Nové
8262014-10-25Vytvořena tisková sestava "Karta pacienta - praktik".Nové
8272014-10-24Vytvořena tisková sestava "Karta pacienta - gynekolog".Nové
8282014-10-23Vytvořena tisková sestava "Karta pacienta - ortoped".Nové
8292014-10-21Vytvořena funkce "Sloučení RČ" přístupná z ambulantní kartotéky.Nové
8302014-10-19Vytvořena tisková sestava "Statistika ZULP" s počty jednotlivých kódů vykázanými v zadaném období a popřípadě za zvolenou pojišťovnu.Nové
8312014-10-17Vytvořena tisková sestava "Statistika výkonů" s počty jednotlivých kódů vykázanými v zadaném období a popříadě za zvolenou pojišťovnu.Nové
8322014-10-15Tisková sestava "Statisktika diagnóz" zpřístupněna i v hospitalizačním modulu.Nové
8332014-10-14Vytvořena tisková sestava "Statistika diagnóz". Jedná se o počty jednotlivých v zadaném období aktivních diagnóz. Popřípadě pro zadanou pojišťovnu.Nové
8342014-10-12Vytvořena tisková sestava "Kolik pacientů (období)".Nové
8352014-10-11Vytvořeno okno s parametry Období a pojišťovna pro potřeby tiskových sestav.Nové
8362014-10-10Kapitola dokumentace "Nastavení" rozšířena o část věnovanou zálohování.Nové
8372014-10-09Úprava zálohování databází. Kontrola, zda běží na FileMaker Serveru, přístupová práva.Upraveno
8382014-10-07Generátory dávek 98, 90, 81, 36 a 05 upraveny tak, aby zpracovávaly pouze záznamy označené v poli "Účtovat pojišťovně" hodnotou "Ano".Nové
8392014-10-06Do všech rozvržení pro vykazování ambulantních výkonů, ZULP, cest a nepravidelné péče přidáno zaškrtávací políčko "Účtovat pojišťovně". Výchozí stav je "Ano".Nové
8402014-10-05Do tabulek Ambulantní výkony, Ambulantní Pzt, Cesty a Nepravidelná péče přidáno pole Účtovat pojišťovně. Využije se pro označení, zda položku účtovat pojišťovně.Nové
8412014-10-02Vytvořena tisková sestava "Přehled ZULP".Nové
8422014-10-02Vytvořena tisková sestava "Přehled výkonů v normohodinách - sumář po dnech".Nové
8432014-10-02Vytvořena tisková sestava "Přehled výkonů v normohodinách - podrobný výpis". Nové
8442014-09-30Vytvořeno úvodní okno s parametry pro sestavy Přehledy výkonů v normohodinách.Nové
8452014-09-29Vytvořena funkce pro výpočet počtu pracovních dnů. Je podporována interní tabulkou Volna.Nové
8462014-09-28Do sestavy "Přehled ambulantních výkonů - Položkově" přidány mezisoučty při seřazení dle data, kódu výkonu, RČ či Příjmení a jména pacienta.Nové
8472014-09-28Při vytváření tiskových sestav "Přehled ambulantních výkonů..." je možné zadat kódy výkonů, které se mají zpracovávat.Nové
8482014-09-27Vytvořena tisková sestava "Přehled ambulantních výkonů - Součtově za výkon".Nové
8492014-09-25Vytvořena tisková sestava "Přehled ambulantních výkonů - Součtově za RČ".Nové
8502014-09-24Vytvořena tisková sestava "Přehled ambulantních výkonů - Položkově".Nové
8512014-09-22Vytvořeno rozvržení pro obecné ambulantní sestavy s možností dle licence přepínat mezi hospitalizačními a ambulantními moduly.Nové
8522014-09-21Do ambulantní i hospitalizační kartotéky přidáno filtrovací pole "Ambulantní karty" resp. "Hospitalizační karty" pro filtrování karet, které mají ambulantní návštěvy resp. hospitalizaci.Nové
8532014-09-19Při kliknutí na záhlaví sloupce Návštěva v ambulantní kartotéce se neprovedlo seřazení kartotéky.Opraveno
8542014-09-19Při nedokončení filtru v ambulantní kartě zůstal příslušný skript nedokončený.Opraveno
8552014-09-18Nalezena a opravena chyba importu z DOS Ordinace, kdy se nenaimportovala PSČ a Obce.Opraveno
8562014-09-16Dokumentace rozšířena o popis nového fitrování a seřazení v ambulantní kartotéce.Nové
8572014-09-16Do ambulantní kartotéky přidáno tlačítko "Seřadit" pro složitější řazení.Nové
8582014-09-15Do ambulantní kartotéky doplněno volání formuláře Filtry, kde je možné filtrovat kartotéku dle různých kritérií.Nové
8592014-09-13Do tisků z ambulantní kartotéky přidána sestava "Seznam pacientů s kódem za období" s možností definovat seřazení.Nové
8602014-09-11Do tisků z ambulantní kartotéky přidána sestava "Seznam pacientů za období" s možností definovat seřazení.Nové
8612014-09-09Do kartotéky přidán sloupec ukazující datum poslední návštěvy. Lze použít pro filtr dle období.Nové
8622014-09-07Doplněna kontrola na naplněnost číselníku Stomatologické značky. Pokud je prázdný, naplní jej přednastavenými hodnotami.Nové
8632014-09-06Doplněna kontrola na naplněnost číselníku Pojišťovny. Pokud je prázdný, naplní jej přednastavenými hodnotami.Nové
8642014-09-03V ambulantní kartě pacienta je možno zobrazit aktuální výpočet limitů na unicitárního pojištěnce.Nové
8652014-09-02Vytvořen vazební číselník Limity přístupný z číselníků Pojišťovny a IČZ, který umožňuje evidovat výkonové a lékové limity pro kombinaci Pojišťovna-IČZ.Nové
8662014-09-02Vytvořen číselník IČZ včetně editoru, práv a kapitoly v dokumentaci. Provázáno z IČZ v číselníku Pracoviště.Nové
8672014-09-01Do číselníku Pojišťovny přidána pole "Limit Výkony", "Limit ZULP", "Záhlaví FA" a "Patička FA". Doplněn jejich import z DOS.Nové
8682014-09-01Do číselníku Uživatelé přidán parametr "Náhled receptu".Nové
8692014-08-27Dokončen editor definic formulářových tisků.Nové
8702014-08-26EcceHomoLocal upraveno pro spouštění přístrojů vč. konverze parametrů a spouštění v předdefinovaném adresáři.Nové
8712014-08-26Vytvořena kapitola dokumentace "Přístroje".Nové
8722014-08-26Vytvoření spouštění přístrojů z ambulantní karty pacienta.Nové
8732014-08-24Vytvoření číselníku "Přístroje" vč. editoru.Nové
8742014-08-23Umožněno spouštění lokální instalace VZPKontrol pro kontrolu dávek. Za tím účelem byly přidány parametry "VZPKontrol Cesta" a "VZPKontrol Vzhled".Nové
8752014-08-23Dokončen export faktury do souboru FDAVKA vč. úpravy EcceHomo Local.Nové
8762014-08-21Vytvořen číselník VZP Druh péče vč. editoru, přístupového práva a nápovědy.Nové
8772014-08-21Do "Parametry" přidán parametr "Druh péče" pro automatické přednastavení do faktur. Zabezpečeno, aby každá nová faktura převzala hodnotu tohoto parametru.Nové
8782014-08-20Do "Faktury" přidána pole "Druh péče" a "Poznámka pro ZP" pro potřeby FDAVKA. A pole "Poznámky".Nové
8792014-08-20Do "Nastavení" přidány parametry "Specifický symbol" a "Císlo pobočky" pro potřeby tvorby FDAVKA.Nové
8802014-08-18Vytvořen číselník VZP "Druh péče" pro potřeby FDAVKA vč. editace a importu.Nové
8812014-08-14Do tabulky Faktury přidáno pole Typ faktury (faktura za období, faktura za dávky, zálohová faktura). Rozvržení faktury uzpůsobeno většímu oknu. Tisk faktury zohledňuje typ faktury.Nové
8822014-08-12Do okna s nápovědou přidána lišta s tlačítky Domů, zpět, vpřed a zavřít.Nové
8832014-08-09Do číselníku Ošetřující lékaři přidáno pole Poznámky.Nové
8842014-08-06Dokumentace: do kapitoly "Číselníky" doplněny odkazy na nové číselníky.Nové
8852014-08-05Dokumentace: vytvořena kapitola "Stomatologické značky".Nové
8862014-08-03Dokumentace: vytvořena kapitola "Vytvořené dávky".Nové
8872014-08-02Dokumentace: vytvořena kapitola "Jak vytvořit dávku".Nové
8882014-08-01Dokumentace: vytvořena kapitola "Dávky".Nové
8892014-07-30Dokumentace: vytvořena kapitola "Ambulantní kartotéka".Nové
8902014-07-27Do všech tabulek vložena rezervní pole různých typů.Nové
8912014-07-27Do všech tabulek vloženo pole Přeneseno pro synchronizaci dat.Nové
8922014-07-27Vytvořena tabulka pro číselník externích přístrojů.Nové
8932014-07-25Vytvořena tabulka pro diabetologickou nadstavbu. Přidán import dat z Ordinace DOS.Nové
8942014-07-25Vytvořen import událostí z diáře v Ordinaci DOS.Nové
8952014-07-25Vytvořena tabulka Neschopenky a doplněn import obsahu z Ordinace DOS.Nové
8962014-07-24Modul Diář zpřístupněn dle přístupových práv. Sladěn vzhled se zbytkem programu.Nové
8972014-07-22Vytvořen modul Diář jako základ pro zvaní pacientů.Nové
8982014-07-20Ve všech ambulantních kartách vytvořena záložka Laboratoř pro prohlížení naimportovaných laboratorních výsledků.Nové
8992014-07-20Pokud je v parametrech povolena archivace XML souborů s laboratorními výsledky, ty se při importu ukládají do dokumentů daného pacienta.Nové
9002014-07-20Import laboratorních výsledků s využitím nových funkcí v EcceHomoLocal.Nové
9012014-07-19Do EcceHomoLocal přidány funkce pro import laboratorních výsledkůNové
9022014-07-14Implementace přístupového práva k importu číselníků (hromadně pro všechny číselníky).Nové
9032014-07-14EcceHomoLocal upraveno pro import číselníku AMBULEKY, který je v jiném kódování.Upraveno
9042014-07-14Import číselníku IVLP, PZT, JDG4, KATEGPAC, DOPHOSP, UKLEC, UHRADY, DRUHPOL, CISELPOB, DOPRAVA, OMEODB, STOKZP, STOMAGVY, VEKIND, AMBULEKY.Nové
9052014-07-13Import číselníku STOMAG, VYKONY, LEKY.Nové
9062014-07-13Do EcceHomoLocal přidána funkce pro převod číselníku VZP do utf8.Nové
9072014-07-13Vytvořen import číselníku VZP STOMAG do číselníku ZULP.Nové
9082014-07-13Ve stomatologické kartě přidáno tlačítko pro zobrazení zubních křížů se stavem a plánem chrupu.Nové
9092014-07-13Naplnění číselníku Stomatologické značky výchozími hodnotami.Nové
9102014-07-11Import tabulky Kříž (stomatolog) z DOS.Nové
9112014-07-11Úprava importu Seznam gravidit a Návštěvy po úpravách gynekologické karty.Upraveno
9122014-07-11Při otevření gynekologické karty se testuje, je-li aktivní gravidita. Pokud ano, přepne se na spodním panelu do záložky Gravidity místo do Návštěvy.Nové
9132014-07-11Upraveno přidávání nové návštěvy v těhotenství tak, že se zobrazí v obou panelech správné záložky a kurzor je ve správném panelu.Upraveno
9142014-07-10NV gynekologické kartě je možné na horní a dolní záložce zobrazit jinou graviditu.Nové
9152014-07-09Zabezpečeno, aby se při aktivaci záložky Gravidity vybrala poslední gravidita a její návštěvy. Zabezpečeno zobrazení odpovídajících návštěv při kliknutí na jinou graviditu. Zvolená gravidita je zvýrazněna.Nové
9162014-07-09Do záložky Gravidity v gynekologické kartě doplněno otevření a editace detailu návštěvy v těhotenství, vykazování výkonů a ZULP v samostatném okně a editace údajů vyžádané péče v samostatném okně.Nové
9172014-07-09Vytvořen základní rámec záložky Gravidity s možností vytvořit novou graviditu, editovat její záznam a také vytvářet a editovat návštěvy v těhotenství.Nové
9182014-07-09Upraveny struktury tabulek Seznam gravidit a Gravi (Návštěvy) pro potřeby gynekologické kartyNové
9192014-07-02Vytvořen prohlížeč vytvořených ambulantních dokladů a dokladů ZULP dávky 98, 81, 90, 36, 05 a 80.Nové
9202014-07-01Dávce lze již vytvořenou fakturu přiřadit také ručně.Nové
9212014-07-01Ze seznamu dávek lze vytvořit fakturu z více označených dávek stejné pojišťovně.Nové
9222014-06-30Z detailů ambulantních dávek odstraněno tlačítko pro tvorbu opravné dávky. Ty se tvoří generátorem dávek.Upraveno
9232014-06-30Výběry generátoru dávek se ukládají do záznamu aktuálního uživatele a využijí se při opětovném oevření panelu generátoru.Nové
9242014-06-30Ve všech generátorech dávek přidán systém filtru na vybraná pracoviště.Nové
9252014-06-29Vytvořen export dávky 80, 98, 81, 90 a 05.Nové
9262014-06-28Vytvořen generátor dávky 80 vč. editoru vytvořených dávek.Nové
9272014-06-27Do úvodní věty dávky se při exportu dosazovalo číslo pojišťovny, které je dávka předkládána. Dle metodiky tam ale má být, poněkud nelogicky, číslo pobočky VZP.Opraveno
9282014-06-27Při vytváření opravné hospitalizační dávky se nevyprázdnila pole pro podání a úhradu.Opraveno
9292014-06-26Vytvořen generátor a editor dávky 05 nepravidelná péče.Nové
9302014-06-26Byl upraven panel pro tvorbu dávek a manipulaci s vytvořenými dávkami. Nyní podporuje hromadnou tvorbu vybraných typů dávek pro vybrané pojišťovny, typy pojištění a vybraná pracoviště.Nové
9312014-06-25V exportech dávek se do pole DFIN dosazuje Celkem Kč, což ve VZP Kontrolu zobrazuje celkovou částku za dávku.Nové
9322014-06-25Přepracován generátor hospitalizační dávky 99 pro nový generátor.Upraveno
9332014-06-24Vytvořen export dávky 36.Nové
9342014-06-24Export dávek nyní umí exportovat více označených dávek (zatím pouze dávka 99).Nové
9352014-06-24Vytvořen generátor dávky 36 návštěvní služba vč. Editoru vytvořených dávek 36.Nové
9362014-06-23Do číselníku Uživatelé přidán parametr Pracovník pro NS. Slouží pro zadání označení pracovníka pro účely návštěvní služby. Parametr je využit pro vkládání do pole Pracovník u nové cesty.Nové
9372014-06-23Do číselníku Pojišťovny přidán parametr Jiné pojišťovny. Označuje, zda se do dávek této pojišťovny mají vkládat i cesty jiných pojišťoven. Dle metodiky ANO, dle praxe většinou NE. Parametr je použit v generátoru dávky 36.Nové
9382014-06-23Do vykazování cesty v návštěvní službě doplněno pracoviště včetně výběru ze seznamu a plnění u nové cesty z aktuálního pracoviště.Nové
9392014-06-22Údaje v kartě pacienta se po opuštění pole automaticky ihned ukládají. Na jedné kartě tak může pracovat více uživatelů. Nikoliv však na stejném údaji.Nové
9402014-06-22Vyřazeny pomocná rozvržení Global... a nahrazeno jejich použití.Upraveno
9412014-06-22Do číselníku Pojišťovny přidána pole pro návštěvní službu: Kód dopravy, Bodů za dopravu, Hodnota bodu za dopravu, Kč za dopravu.Nové
9422014-06-22V seznamu hospitalizovaných se nyný zobrazuji příznak, zda je v kartě vyplněna vizita lékaře.Nové
9432014-06-18Vytvořen systém pro registrace pacientů. Registrací může být více. Je tedy možný souběh registrace stomatologa, praktika, gynekologa... Nové
9442014-06-17Nějak se vytratila podpora pro registrační klíč Ordinace. Znovu doplněno.Upraveno
9452014-06-15Po převodu do FileMaker 13 bylo málo místa pro pole Datum v návštěvách.Upraveno
9462014-06-15Do hlavního okna přidán podtitul programu závislý na zakoupených modulech.Nové
9472014-06-14Do importu z Ordinace PUSSA doplněn import diagnóz. Nové
9482014-06-12Přepracována instalace EcceHomoLocal tak, aby na většině počítačů instalace nevyžadovala práva správce.Upraveno
9492014-06-08Dokončen import dat z Ordinace PUSSA.Nové
9502014-06-08Vytvořeny tabulky D36J a D36V pro dávky návštěvní služby.Nové
9512014-06-08Vytvořeny tabulky D05P, D05V a D05N pro dávky nepravidelné péče.Nové
9522014-06-08Do tabulky hlavičky dokladu dávky 90 přidáno zapomenuté pole EODZ pro odbornost žadatele.Nové
9532014-06-07Vykazování výkonů a ZULP pro stomatologickou ambulantní kartu.Nové
9542014-06-07Omezení počtu karet pacientů v DEMO verzi na 100. Hospital i Ambulance.Nové
9552014-06-07Soubory, které se otvírají pro prohlížení se nekopírují do složky Dokumenty, ale do složky Temp.Upraveno
9562014-06-05Aplikace přístupových práv na vybrané ovládací prvky.Nové
9572014-06-04Ošetřeno, aby uživatel s rolí Správce měl vždy přístup do Číselníky. A také případ, kdy aktualizuje práva sám sobě.Nové
9582014-06-04Hlavní nabídka zohledňuje také základní uživatelská práva.Nové
9592014-06-04Vytvoření seznamu základních práv. Zpřístupněno v detailu uživatele.Nové
9602014-06-04Hlavní nabídka zohledňuje licencované moduly.Nové
9612014-06-01Přidána tabulka Stomatologické značky vč. editoru tohoto číselníku.Nové
9622014-06-01Dokončeny importy z DOS Ordinace: Kartotéka, Parametry, Pracoviště, Pojišťovny, Uživatelé, Výkony ZZ a výkony pracoviště, ZULP ZZ a ZULP pracoviště, Ošetřující lékaři, Texty, Stom. značky, Sekundární evidence, Ambulantní výkony, Ambulantní PZT, Recepty, Nepravidelná péče, Návštěvní služba, Faktury.Nové
9632014-06-01Podpora registračního klíče Ordinace = aktivuje modul Ambulance.Nové
9642014-05-31Generátor registračního klíče (RK) rozšířen o podporu pro moduly. Kontrola RK se nyní provádí při každém startu programu.Nové
9652014-05-29Do tisků z ambulantní kartotéky přidána sestava "Seznam pacientů" akceptující aktuální filtraci i řazení.Nové
9662014-05-28Do tisků z ambulantní krtotéky i karty přidána sestava "Karta pacienta obecná".Nové
9672014-05-27Vytvořena ambulantní karta pro odbornost Psychiatr.Nové
9682014-05-26Do tisku z ambulantní karty přidán tisk sestavy "Paragon obecný".Nové
9692014-05-26Vytvořena funkce pro převod číselné částky na text (slovy).Nové
9702014-05-26Do tisku z ambulantní karty přidán tisk sestavy "Dekurs".Nové
9712014-05-25Do tisku z ambulantní karty přidán tisk sestavy "Opis záznamu a nálezu".Nové
9722014-05-25Do tisků z ambulantní karty přidán tisk sestavy "Lékařská zpráva - nález" s možností uložit sestavu do dokumentů.Nové
9732014-05-24Do ambulantní i hospitalizační kartotéky přidáno zaškrtávací pole pro zobrazení aktivních nebo neaktivních karet. Výchozí stav je "Aktivní". Upraveno i tlačítko "Vše" u abecedního fitru, které nyní zohledňuje nastavení přepínače "Aktivní".Nové
9742014-05-24Do ambulantních karet vloženo zaškrtávací pole určující aktivní karty.Nové
9752014-05-24Rozvržení pro tisk z ambulantní karty upraveno pro nový systém seznamů tlačítek.Nové
9762014-05-24Vytvořen skript pro zobrazení "Přehledu o počtech" v sestavách ambulantní kartotéky.Nové
9772014-05-24V ambulantní kartotéce přidáno tlačítko "Tisk" a zobrazení rozvržení se seznamy sestav.Nové
9782014-05-24Vytvořen systém pro nabídky tiskových sestav a přehledů.Nové
9792014-05-20Doplněna editace číselníku krevních skupin.Nové
9802014-05-20Pokud je při startu programu prázdný číselník krevních skupin, doplní se výchozími záznamy.Nové
9812014-05-20Tlačítko "Praktický lékař" v hospitalizační kartě nefungovalo.Opraveno
9822014-05-18Verze 1.13 sestavena.
9832014-05-18Seznam diagnóz je ovladatelný přímo na záložce Karta.Nové
9842014-05-18Pokud uživatel vybere jiný než přednastavený typ ambulantní karty, program si tuto volbu zapamatuje po dobu celého přihlášení.Nové
9852014-05-17Do ambulantních karet přidána záložka "Nález" pro editování aktuálně nastaveného nálezu v záložce "Návštěvy".Nové
9862014-05-17V ambulantních kartách byl seznam diagnóz pacienta přesunut ze samostatné záložky do záložky Karta. Nové
9872014-05-17V ambulantní kartě zrušeny šipky pro přesouvání mezi pacienty. Zamezení nechtěného přepnutí na jiného pacienta.Nové
9882014-05-15V amulantních kartách vytvořeny záložky MN s minulými nálezy v rolovacím okně pro jednoduché prohlížení.Nové
9892014-05-15V hospitalizační i ambulantních kartách vytvořen panel pro filtrování dle abecedy.Nové
9902014-05-14Záložka Dokumenty v ambulantních i hospitalizačních kartách uprave na tak, že se neotvírá nové okno s detailem záznamu a vše se odehrává přímo na záložce.Upraveno
9912014-05-14Záložky RA, OA, SA a FA v ambulantních kartách sloučeny do jedné záložky Anamnézy.Upraveno
9922014-05-14Záložka Příbuzní v ambulantních kartách přejmenována na Kontakty.Upraveno
9932014-05-14V záložce Karta v Hospitalizační kartě zrušen box "Praktický lékař" a nahrazen tlačítkovým polem, jako v ambulantní kartě. Na volné místo přesunuta Poznámka. Portál Příbuzní přejmenován na Kontakty a roztařen na celou šířku okna, jak je tomu v ambulantní kartě.Upraveno
9942014-05-14Tabulka Příbuzní přejmenována na Kontakty.Upraveno
9952014-05-13Do ambulantní i hospitalizační karty přidáno polie Titul pacienta.Nové
9962014-05-13Údaje v záložce "Karta" v ambulantních kartách rozloženy do třech sloupců a stejné šířce.Upraveno
9972014-05-13Jméno a příjmení v ambulantních kartách zobrazeno tučně pro zvýraznění.Nové
9982014-05-13Zrušen box "Praktický lékař" v ambulantní kartě. Místo toho je pouze needitovatelné pole se jménem PL. Po kliknutí na toto pole se otevře samostatné okno se všemi údaji o praktickém lékaři.Nové
9992014-05-13Z ambulantních karet odstraněna fotografie pacienta.Upraveno
10002014-05-13Do zkrácené nabídky rozšířena nabídka "Soubor" a přidána nabídka "Okna".Nové
10012014-05-08Do všech rozvržení přidána tlačítka "?" a vytvořeny odpovídající kapitoly dokumentace.Nové
10022014-05-08Sjednocena tlačítka "Přidat" ve všech rozvrženích.Upraveno
10032014-05-07Do ambulantních karet přidáno tlačítko "T" pro vložení předpřipraveného textu z číselníku včetně klávesové zkratky Ctrl+T. Tlačítko výběru a ukončení bez výběru nebyla vidět. Opraveno.Nové
10042014-05-07Do ambulantních karet implementována záložka Dokumenty včetně funkcionality.Nové
10052014-05-06Opravena chyba při kontrole RČ a nastavení data narození v ambulantní kartě.Opraveno
10062014-05-06Dopsána kapitola HTML dokumentace "Číselníky" a "Uživatelé".Nové
10072014-05-05Dopsána kapitola HTML dokumentace "Hledání a filtrování".Nové
10082014-05-04Dopsány kapitoly HTML dokumentace: "Instalace", "První spuštění" a "Obecné ovládání" (zde ještě dopsat hledání a filtrování). Dokumentace zpřístupněna na webu.Nové
10092014-05-03Sestaven nový EcceHomoLocal s HTML dokumentací a úpravou souborů pro import z DOS Ordinace.Nové
10102014-05-02Přepracováno volání dokumentace na HTML. Vytvořen zárodek dokumentace.Nové
10112014-05-02Dokončeny úpravy programu EcceHomoLocal pro volání více funkcí + vytvoření funkce ImportDOS pro skopírování csv souborů z DOS Odinace do EcceHomoLocal a jejich konverze do kódování utf8.Nové
10122014-04-29Dokončen systém exportu všech dat z DOS Ordinace pro potřeby EH.Nové
10132014-04-26Doladění modulu Nepravidelná péče.Nové
10142014-04-25Dokumentace se dle nového parametru načítá z internetu, nebo se použije lokální kopie dodaná s programem.Nové
10152014-04-25Přepracování úvodního menu. Nyní jde o programovou tabulku plněnou po přihlášení uživatele. Upraveno
10162014-04-25Ošetřeno automatické vytvoření tabulky s parametry programu při prvním spuštění programu a nastavení výchozích hodnot parametrů.Nové
10172014-04-24Vytvořen výpočet registračního klíče a jeho kontrola vč. podpory v programu Licence.Nové
10182014-04-23Do části "Sestavy" přidána volba pro otevření definice formulářových tisků".Nové
10192014-04-23Do tisku z ambulantních karet doplněn tisk "Poukaz na ortopedickou pomůcku".Nové
10202014-04-23Do ambulantních karet doplněna možnost tiskuNové
10212014-04-22Do hospitalizační karty doplněn tisk sestavy "Poukaz na ortopedickou pomůcku".Nové
10222014-04-21Do hospitalizačních i ambulantních receptů doplněna kontrola na existenci položky v aktuálním číselníku VZP před jejím přidáním do nového receptu.;Nové
10232014-04-20Systém receptů implementován i do hospitalizační karty.Nové
10242014-04-06Vytvořen generátor dávky 81 - stomatologická ambulantní vč. prohlížeče vytvořené dávky.Nové
10252014-04-03Vytvořeny tabulky pro stomatologickou dávku 81 vč. vazeb mezi nimi. Nové
10262014-04-01U příznaku "P" doplněn tooltip s infem o žadateli péče. Platí pro návštěvy i rehabilitace všech typů karet. Nové
10272014-04-01Vytvořen prohlížeč dávky 90.Nové
10282014-03-31Vytvořen generátor dávky 90 - vyžádaná péče.Nové
10292014-03-30Do indentifikace příznaku "U" u vykazovaných výkonů a ZULP doplněna bublinková nápověda obsahující informaci o dávce a dokladu, kterým byl výkon vykázán.Nové
10302014-03-30Do generátoru dávky 98 doplněna část ukládající informace o dávce do záznamu se zdrojovým výkonem či ZULP, vč. příznaku "U".Nové
10312014-03-29Dokončen generátor ambulantní dávky 98.Nové
10322014-03-22Vytvořen generátor věty D - hlavičky dávky spločné pro všechny typy dávek.Nové
10332014-03-22Vytvořena kostra pro generování dávek.Nové
10342014-03-21Přidán příznak "U" do všech formulářů pro vykazování ambulantních výkonů a PZT.Nové
10352014-03-21Přidán příznak "U" do tabulek Výkony, Ambulantní výkony, Ambulantní PZT, Cesta a Nepravidelná péče.Nové
10362014-03-20Vytvořeno nové okno pro vytváření dávek se všemi potřebnými parametry.Nové
10372014-03-20Dokončeno označování rehabilitací jako vyžádané péče v ambulanci.Nové
10382014-03-17Dokončeno označování návštěv vyžádané péče v ambulanci s vazbou na číselník Ošetřující lékaři.Nové
10392014-03-14Dokončena základní evidence Nepravidelná péče.Nové
10402014-03-13Vytvořena tabulka Nepravidelná péče.Nové
10412014-03-12Vytvořen skript, který se spustí po uložení výkonu. Pokud jde o výkon návštěvní služby, otevře okno pro zadání (opravu) cesty.Nové
10422014-03-12Vytvořeno rozvržení pro pořízení cesty v návštěvní službě po zadání zvoleného výkonu.Nové
10432014-03-11Do parametrů přidáno pole pro seznam výkonů v návštěvní službě, po jejichž zadání se má otevřít okno pro zadání cesty.Nové
10442014-03-10Dokončen Návštěvní služba - základní pořízení cest.Nové
10452014-03-06Do hlavní nabídky přidána tlačítka Návštěvní služba a Nepravidelná péče.Nové
10462014-03-06Doladěno chování záložky Recepty v ambulantní kartě.Upraveno
10472014-02-17Do seznamu léků v receptu doplněno označení léků dle pozitivního listu.Nové
10482014-02-17Do modulu Číselníky doplněna editace číselníku AMBULEKY.Nové
10492014-02-17Přidány tabulka s číselníkem AMBULEKY (pozitivní list).Nové
10502014-02-17Preskripční omezení. U léků, IVLP a PZT se podbarvují položky s preskripčním omezením oranžově. Bublinková nápověda ukazuje seznam odborností, na které je předepsání omezeno. Případně jiné omezení. Týká se položek Léky ZZ, IVLP ZZ, PZT ZZ, Pracoviště a Recepty.Nové
10512014-02-12Do nabídky Soubor přidána pro uživatele možnost změnit si vlastní heslo.Nové
10522014-02-10Import číselníku preskripčních omezení se číselník nenaimportoval a poškodil i číselník odborností.Opraveno
10532014-02-06Zprovoznění vykazování výkonů a ZULP z rehabilitace. Zapracováno do karet Úplná a Ortoped.Nové
10542014-02-06Odstranění záložky recepty z hospitalizační karty. Vrátí se, až bude potřeba.Odstraněno
10552014-02-04Vytvořeny nové formuláře pro vykazování výkonů a ZULP pro typy ambul. karet Stomatolog a Úplná, kde jsou navíc pole pro lokalizaci kvadrantu a zubu. Upraveny skripty pro volání tak, aby otvíraly odpovídající formuláře.Nové
10562014-02-04Dokončen přehledový formulář se všemi vykázanými výkony a ZULP pacienta z ambulance.Nové
10572014-02-04Dokončen formulář pro vykazování výkonů a ZULP z ambulance vč. navázání na nové číselníky.Nové
10582014-02-04Do tabulek pro vykazování výkonů a ZULP dotažen z návštěvy kromě data i čas.Nové
10592014-02-03Do okna pro vykazování výkonů v ambulanci byla doplněna tabulka pro vykazování ZULP (Léky, IVLP, PZT).Nové
10602014-02-03Vytvořeny výběrové seznamy pro výběr kódu v číselnících Léky, IVLP a PZT na úrovních ZZ a Pracoviště.Nové
10612014-02-03Přepracována editace Číselníku pracovišť tak, aby záložky Léky, IVLP a PZT pracovaly s upravenými číselníky ZZ.Upraveno
10622014-02-03Přepracována editace Číselníků ZZ Léky, IVLP a PZT tak, aby využívaly nové tabulky ZULP.Upraveno
10632014-02-03Přepracována editace číselnků VZP Léky, IVLP a PZT tak, aby pracovaly s novou tabulkou ZULP.Upraveno
10642014-01-26Vytvoření tabulky ZULP pro manipulaci s číselníky LEKY, IVLP, PZT a STOMAG. Upraveny importní skripty pro načítání těchto číselníků.Nové
10652014-01-25Záložky "Recepty" doplněna do všech karet, kde má smysl. Tedy do všech kromě Domácí péče.Nové
10662014-01-23Doplněno přebírání DS do nového receptu. V případě přebírání celého receptu z položek tohoto receptu. Při přebírání ze seznamu "Předepsané" se přebere DS z posledního předpisu.Nové
10672014-01-23Doplněna možnost vytvořit nový recept z okna se zobrazeným receptem.Nové
10682014-01-22Dokončen celý systém tvorby, ukládání a tisku receptů z ambulance.Nové
10692014-01-18V záznamech hospitalizační karty byl sloupec Koupání přepracován na Insulin, Sloupec je hned vedle Glykemie a spolu mají vyšší informační hodnotu. Koupání se bude psát do části Ošetřovatel.Upraveno
10702014-01-15Dokončení archivace vytvořených receptů a aktualizace seznamu předepsaných léčiv.Nové
10712014-01-15Úprava pozicování okna při jeho otevření s ohledem na možnost zapnout automatického přizpůsobení velikosti v parametrech.Upraveno
10722014-01-14Vytvořeny skripty pro přípravu náhledů tiskových sestavNové
10732013-12-26Dokončeno vygenerování nového receptu z připravených položek v pracovní části receptu.Nové
10742013-12-21Dokončeno základní rozvržení a návrh funkcionality receptu.Nové
10752013-12-12U všech ambulantních karet zmenšena fotografie pacienta a vytvořeny funkce pro manipulaci s fotografií.Nové
10762013-12-12Úprava ambulantních karet dle nového systému u karet typu: Úplná.Nové
10772013-12-11Úprava ambulantních karet dle nového systému u karet typu: Stomatolog, Oční, Gynekolog, Diabetolog.Nové
10782013-12-10Funkce přidání nové rehabilitace v ambulanci upravena, aby si pamatovala rozložení záložek.Nové
10792013-12-10Úprava ambulantních karet dle nového systému u karet typu: Stomatolog, Ortoped, Internista.Nové
10802013-12-10Okno s výběrem typů ambulantních karet se pozicovalo v kontextu hlavního okna. To vadilo, pokud si uživatel otevřel druhé okno a to přesunul do jiné pozice.Opraveno
10812013-12-09Upraven seznam diagnóz dle designu ambulantní karty a vyřešeno přidáání diagnózy z obou panelů. Týká se karet: Domácí péče, Praktik.Nové
10822013-12-09Funkce přidání návštěvy (i příbuzného) v ambulantní kartě již ví, ze které poloviny byla spuštěna a podle toho se zachová. Po návratu nastaví jako aktivní záložky, které byly aktivní před zavoláním. Týká se karet: Domácí péče, Praktik.Nové
10832013-12-09Ambulantní karta rodělena na dvě stejné poloviny se stejnými záložkami nahoře i dole. Týká se typů karet: Domácí péče, Praktik.Nové
10842013-12-08U ortopedické ambulantní karty rozšířen sloupec Záznam na úkor sloupce Nález. U úplné karty šířky těchto sloupců vyrovnány.Upraveno
10852013-12-08Zapracování manipulace s vykazovanými výkony do všech ambulantních karet.Nové
10862013-11-26Přiřazování výkonů zdravotnického zařízení k jednotlivým pracovištím nefungovalo správně. Vždy se zobrazovaly všechny výkony ZZ.Opraveno
10872013-11-26Vyřešeno vykazování výkonů pro ambulantní návštěvy a rehabilitaci. Ještě zbývá vyřešit výkony z gravidity. Nové
10882013-11-24Pro karty Ortoped a Úplná zprovozněna záložka Rehabilitace vč. obslužných skriptů.Nové
10892013-11-18Přidání záložky Příbuzní do všech typů ambulantních karet.Nové
10902013-11-18Přidání odbornostních polí do karty typu Domácí péče.Nové
10912013-11-17Přidána odbornostní pole do karty a ambulantních návštěv u karet: Internista, Stomatolog, Praktik.Nové
10922013-11-16Přidána odbornostní pole do karty a ambulantních návštěv u karet: Gynekolog, Ortoped, Diabetolog, Oční.Nové
10932013-11-16Vytvořena rozvržení detailu ambulantní návštěvy pro pšechny typy ambulantních karet.Nové
10942013-11-15Pokud chce uživatel otevřít ambulantní kartu a nemá přednastaven jeden z typů, zobrazí se výběr typů karet. Po výběru se zobrazí ambulantní karta odpovídajícího typu a výběr se uloží do uživatelových parametrů.Nové
10952013-11-14Upraven vzhled okna pro vykazování ambulantních výkonů a vytvořen skript pro přidání nového ambulantního výkonu.Nové
10962013-11-14Do ambulantní karty Gynekolog přidána odbornostní pole.Nové
10972013-11-13Vyřešeno přepínání mezi typy ambulantních karet. Vyřešeno otevření ambulantní karty typu dle uživatelských parametrů.Nové
10982013-11-12Do sady ambulantních karet přidána karty Domácí péče pro integraci programu HomeCare.Nové
10992013-11-11Vytvoření sady ambulantních karet pro jednotlivé odbornosti v rozsahu DOS Ordinace.Nové
11002013-11-09Vytvořena nová lokální část programu EcceHomoLocal pro podporu exportů a importů. Zatím podporuje export dávek všech typů. Přepracováno v prostředí wxPython, které je k dispozici pro Windows i Mac.Nové
11012013-11-04Vytvořeno výběrové okno pro výběr typu karty k zobrazení.Nové
11022013-11-04Vytvoření seznamu "Typy karet".Nové
11032013-11-04Do tabulky Uživatelé přidána pole Email a Karta.Nové
11042013-11-03Sladění designu oken u číselníků VZP: Výkony, Léky, IVLP, ZP, Diagnózy, Kategorie pacienta, Doporučení hospitalizace, Ukončení léčení, Odbornosti, Náhrady, Skupiny léčiv, Pobočky VZP, Doprava, Preskripční omezení, Stomatologické výrobky, Lokalizace, Výkony s povinnou lokalizací, Věkové indexy. Upraveno
11052013-11-02Sladění designu oken u číselníků: Pracoviště, Lůžka a pokoje, Uživatelé, Ošetřující lékaři, Pojišťovny, Výkony ZZ, Léky ZZ, IVLP ZZ, PZT ZZ, Diagnózy ZZ, Texty, Obce, PSČ, Klasifikace zaměstnání, Rodinný stav, První hospitalizace, Potřeba další péče. Upraveno
11062013-11-01Zveřejnění tohoto technického deníku na webu a vytvoření provozního deníku.Událost
11072013-10-31V nabídce "Okna" jsou k dispozici volby: - Maximální velikost - zvětšení okna přez celou pracovní plochu aplikace. - Originální velikost - upraví velikost okna do původních rozměrů. - Nové okno - otevře nové okno jako kopii současného. Nové
11082013-10-31Zahájeno sladění designu všech oken.Upraveno
11092013-10-30Vytvořena sada tlačítek pro dolní lištu oken a zahájení jejich implementace.Upraveno
11102013-10-29Do nabídky Nápověda doplněny položky "Nápověda pro EcceHomo" a "Kontextová nápověda". Na klávesovou zkratku F1 se zobrazuje kontextová nápověda.Nové
11112013-10-29Do oken Hospitalizace a Kartotéka doplněna tlačítka pro kontextovou nápovědu.Doplněno
11122013-10-29Vytvořen skript pro zobrazení části dokumentace odpovídající aktivnímu oknu. Překlad na adresu pomocí tabulky Help. Nové
11132013-10-29Vytvořena programová tabulka Help pro překlad názvů okem na kód kotvy pro html adresu.Nové
11142013-10-28Založení dokumentaceNové